Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama

Acronym: AgroSPARC

Competition title: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Funding: EU programi

AFZ role: partner

Total value: HRK 3,529,172.57

Funded amount: HRK 2,999,796.62

Start date: 2020/05/22

End date: 2023/05/22

Abstract

Aktualne i nadolazeće klimatske promjene izgledno će se najznačajnije odraziti na uzgoj poljoprivrednih kultura u obliku smanjenog prinosa, povećanih troškova te nužnog odstupanja od tradicijskog uzgoja. Cilj je projekta izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja pšenice primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i perturbirane u prototipnim komorama, i korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima. Modeli će se javno i interaktivno koristiti kroz portal za predikciju različitih stadija razvoja pšenice u stvarnim i hipotetskim klimatskim uvjetima.

Leaders

Assoc. Prof. Monika Zovko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Renata Bažok, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Filip Kranjčec, MSc. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.