Analiza postojećih podatka o stranim vrstama organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama

Competition title: SAŽETAK POZIVA na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

Funding: EU programi

AFZ role: partner

Total value: HRK 58,625.00

Funded amount: HRK 58,625.00

Contract No: KK.06.5.1.01.0001

Start date: 2018/04/26

End date: 2018/10/26

Abstract

Cilj projekta bio je inventarizirati invazivne vrste kukaca, nematoda i mekušaca na poljoprivrednim površinama pregledom relevantnih znanstvenih i stručnih publikacija s obzirom da službeni popis ovih vrsta za područje Hrvatske ne postoji. Pretraživanjem relevantnih izvora podataka sveukupno su
obrađene 122 reference, te su analizirani podatci o 37 stranih vrsta štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama (34 strane vrste kukaca, dvije vrste nematoda i jednoj vrsti mekušaca). Obrađeni literaturni navodi upisani su u JabRef knjižnicu koja sadrži 122 reference o stranim vrstama organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama. Izrađen je popis nalaza s georeferenciranim zapisima o stranim vrstama organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama u RH iz obrađene literature (122 literaturnih izvora/referenci), kao i sa svim ostalim informacijama koje mogu biti dobivene iz literature. Izrađena je karta RH s naznačenim lokalitetima na kojima je utvrđena prisutnost stranih vrsta organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama (lokaliteti dostavljeni i u shp.HTRS96 formatu). Izrađen je popis obrađenih stranih vrsta organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama u RH, uključujući i neobjavljene podatke, s listom referenci za svaku vrstu. Izrađen je popis svih stranih vrsta organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama u RH, uključujući i neobjavljene podatke, sa svim pripadajućim informacijama o vrstama.

Leaders

Assoc. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Maja Čačija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Aleksandar Mešić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dinka Grubišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.