„Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase- INOPELET“

Competition title: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II

Funding: Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020

AFZ role: partner

Total value: HRK 46,403,515.14

Funded amount: HRK 28,277,059.00

Start date: 2020/09/01

End date: 2023/09/01

Abstract

U skladu sa svim nacionalnim i EU strateškim planovima u području energije koji nalažu smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima, osnovni cilj projekta je razviti pelet na
temelju inovativnih predtretmana šumske i/ili poljoprivredne biomase te drvnog ostatka iz proizvodnje furnira koji bi zadovoljavao najviše kvalitativne standarde i bio
energetski efikasniji od peleta koje možemo danas pronaći na tržištu. Svrha projekta je zbrinjavanje drvnog ostatka i poljoprivredne biomase na ekonomski isplativ i ekološki
prihvatljiv način spregom proizvođačke izvrsnosti i istraživačkog znanja uz usmjerenost održivom razvoju i društvu znanja. Ciljne skupine su tijela javnog i privatnog prava te
subjekti industrijske potrošnje.

Leaders

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Tajana Krička, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vanja Jurišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Nikola Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Mateja Grubor, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.