Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production

Acronym: LIFE.SU.SA.FRUIT

Competition title: LIFE +

Funding: LIFE+

AFZ role: coordinator

Total value: 1803878.00 EUR

Funded amount: 901938.00 EUR

Start date: 2014/06/16

End date: 2017/12/06

Web: http://www.life-susafruit.eu/hr_naslovna.html

Abstract

Cilj ovog projekta je razviti, primijeniti i demonstrirati ekonomski održiv strateški plan za provedbu integrirane zaštite bilja, promovirajući uporabu malih količina kemijskih sredstava tijekom postupaka uzgoja i čuvanja voća u tipičnim hrvatskim i talijanskim agro-eko sustavima. Projekt nastoji stvoriti održiv ekološki sustav uzgoja i čuvanja voća, stvaranjem učinkovitije uporabe resursa i osiguravanjem sigurnosti hrane.
Biljne bolesti i štetnici uzrokuju značajne gubitke priroda i kakvoće plodova u nasadima voćaka. Zbog štetnog djelovanja kemikalija na ljude i okoliš, raste značaj agro-eko sustava koji su temeljeni na upravljanju ekološkim interakcijama i primjeni integrirane zaštite bilja (IZB).

Od projekta se očekuju prijedlozi nekoliko rješenja, uključujući:
Uspostavljanje i vrednovanje prototipa mreža protiv insekata, koji će se koristiti u voćnjacima
Uspostavljanje i vrednovanje prototipa uređaja za tretman plodova poslije berbe toplom vodom
Podizanje 12 pokaznih voćnjaka na lokacijama u Hrvatskoj i Italiji, po principima najbolje poljoprivredne prakse uključujući mreže protiv insekata, metodu autokonfuzije s feromonima, biološku kontrolu štetnika
Osnivanje 4 pokazne hladnjače u Hrvatskoj i Italiji, po principima dobre poljoprivredne prakse, što uključuje i uređaje za tretmane toplom vodom i druge alternativne načine u postupcima s plodovima poslije berbe
Popis najboljih poljoprivrednih praksi, koje će se koristiti u integriranoj proizvodnji voća
Navedena rješenja i postupci biti će predstavljena i distribuirana svim zainteresiranim stranama, kroz različite obuke, komunikacijske i prezentacijske aktivnosti, uključujući između ostalog: tečajeve, seminare i tehničke posjete za poljoprivrednike, tehničke radionice za hladnjače, radionice orijentirane na potrošače i završnu konferenciju.

Leaders

Prof. Tomislav Jemrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Goran Fruk, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Martina Skendrović Babojelić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Božena Barić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.