Print

Proizvodnja stolnog grožđa (169440)

Course coordinator

Course description

Modul daje temeljna znanja o stanju i perspektivi proizvodnje stolnog grožđa u svijetu i Hrvatskoj, s osnovnim gospodarskim značajkama i ekološkim uvjetima proizvodnje. Uči studente o temeljnim principima projektiranja i podizanja vinograda stolnog grožđa, s izborom odgovarajućih kultivara, podloga i sustava uzgoja. U dijelu modula koji obrađuje specifičnosti agrotehnike i ampelotehnike u proizvodnji stolnoga grožđa, posebice se objašnjava značaj navodnjavanja vinograda. Opisuju se biološke i tehnološke karakteristike različitih stolnih kultivara i kriteriji izbora za proizvodnju.Tumači se selekcija i stvaranje novih kultivara stolnog grožđa. U sadržaju modula obrađuje se tema utvrđivanja opimalnog roka berbe, branje i sortiranje grožđa, ambalaža, način pakiranja te privremeno i dugoročno čuvanje i skladištenje stolnog grožđa.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Seminar: 1
Field exercises: 14

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 61-70
Good (3): 71-80
Very good (4): 81-90
Excellent (5): 91-100

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

General competencies

Modul daje stručno znanje i djelovanje u proizvodnji stolnog grožđa

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Praktične vježbe u vinogradu na pokušalištu Jazbina vezane za različite ampelotehničke zahvate i projektiranje vinograda
 • Seminari
  Grupa studenata samostalno izrađuje i prezentira rad iz različitih tema vezanim za proizvodnju stolnog grožđa, a služi kao nadopuna znanju sa predavanja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati temeljno znanje o značajkama proizvodnje stolnog grožđa te stanju i perspektivi proizvodnje u svijetu i Hrvatskoj. Završni ispit
Isplanirati postupak projektiranja i podizanja vinograda stolnog grožđa te sadnje i njege mladog vinograda. Završni ispit, praktične vježbe, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Objasniti osnovu odabira različitih sustava uzgoja i navesti karakteristike pojedinog ampelotehničkog zahvata u rodnom vinogradu Završni ispit, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Definirati osnovne značajke različitih sustava uzdržavanja tla u vinogradu te navesti sustave i učinke navodnjavanje vinograda stolnog grožđa Završni ispit, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Opisati karakteriste pojedinih stolnih kultivara, navesti područja uzgoja i značaj pojedinih kultivara u svijetu. Završni ispit, aktivno sudjelovanje u vježbama u praktikumu
Utvrditi optimalni rok berbe te objasniti tehnologiju branja, pakiranja i čuvanja stolnog grožđa Završni ispit, sudjelovanje u raspravama tijekom terenske nastave
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na određenu temu u suradnji sa ostalim studentima Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 1 16 0,5
Usmeni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 45 1,5
Predavanja+vježbe 29 29 1
Ukupno 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Grupe studenata u prvim tjednima nastave dobivaju teme seminarskog rada koje moraju izraditi i prezentirati u dogovorenom terminu. U istom terminu dužni su predati pisani rad. 8. tjedan nastave Iznimno, u slučaju opravdanog razloga student izrađuje samostalno seminarski rad
Usmeni ispit Na ispitu se studentima postavlja određen broj pitanja iz različitih dijelova programskog sadržaja. ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Značajke proizvodnje stolnog grožđa, stanje i perspektiva u svijetu i Hrvatskoj, P
 2. Projektiranje i podizanje vinograda stolnog grožđa, P
 3. Sustavi uzgoja stolnog grožđa, P
 4. Rezidba vinograda u zrelo, T
 5. Sustavi uzdržavanja tla i navodnjavanje vinograda, P
 6. Kultivari stolnog grožđa, P
 7. Projektiranje vinograda stolnog grožđa, T
 8. Projektiranje i podizanje vinograda stolnog grožđa, P; Seminarski radovi, S
 9. Sustavi uzgoja i ampelotehnika, P
 10. Ampelotehnika- zeleni rez, T
 11. Kultivari stolnog grožđa, T
 12. Ampelotehnika- zeleni rez, T
 13. Kultivari stolnog grožđa, T
 14. Kultivari stolnog grožđa, berba, pakiranje i čuvanje, P
 15. Berba, pakiranje i čuvanje stolnog grožđa, T

Obligatory literature

 1. Karoglan, M., Osrečak, M., Andabaka, Ž., Brodski, A. (2017). Proizvodnja stolnog grožđa- skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu
 2. Fazinić N., Fazinić M., (1990): Stolno grožđe, Poljoprivredni kombinat-Zadar, Zadar
 3. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Fazinić N., (1971): Suvremeno vinogradarstvo, Institut za HZZV

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.