Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja

Competition title: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Funding: EU programi

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 2,853,372.01

Funded amount: HRK 2,425,366.19

Start date: 2020/01/01

End date: 2023/01/01

Abstract

Projektom će se razviti i primijenit napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava rječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar rječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište različitog intenziteta uređenosti, zaštićena močvarna staništa i priobalno more. Cilj projekta je prikupljati prostorno i vremenski artikulirane podatke o kvaliteti vode i tla multisenzorskim učestalim motrenjem za predviđanje procesa i predlaganje rješenja za upravljanje sustavom u riziku od zaslanjenja i onečišćenja.

Leaders

Prof. Davor Romić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Monika Zovko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sanja Fabek Uher, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Neven Kuspilić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Mario Njavro, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vilim Filipović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Lana Filipović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Marina Bubalo Kovačić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marija Romić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Stjepan Husnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tomislav Jemrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Gabrijel Ondrašek, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Filip Kranjčec, MSc. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.