Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Competition title: Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Funding: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%, Republika Hrvatska 15%

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 6,532,584.00

Funded amount: HRK 6,532,584.00

Contract No: 440-12/18-10-02/0006

Start date: 2018/01/01

End date: 2021/12/31

Web: https://cpgrd.hapih.hr/

Abstract

Projekt „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ provodi se vezano uz niz aktivnosti povezanih sa biljnim genetskim izvorima kroz osam radnih skupina: 1. RS Industrijsko bilje, 2. RS Krmno bilje, 3. RS Ljekovito i aromatično bilje, 4. RS Povrće,5. RS Vinova loza,6. RS Voće – Kontnentalno voće,7. RS Voće – Mediteransko i 8. RS Žitarice i kukuruz. Aktivnosti koje se provode su:
1. Prikupljanje biološkog i genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama
2. Obrada i pohrana biološkog i genetskog materijala te njegovo skladištenje odgovarajučom metodologijom
3. Obrada i kategorizacija biološkog i genetskog materijala (npr. taksonomska analiza, vanjska karakterizacija, genetski profili, fenotipske karakteristike) te ispitivanje održivosti biološkog i genetskog materijala
4. Regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala
5. Nabava opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i genetskog materijala, te regeneraciju
6. Nabava laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i genetskog materijala , te identifikacija i validacija roditeljskog podrijetla primki na molekularnoj razini

Leaders

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Dubravka Dujmović Purgar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Aleš Vokurka, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Snježana Kereša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Šatović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Klaudija Carović-Stanko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Martina Grdiša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Filip Varga, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Sandro Bogdanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Nina Toth, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sanja Fabek Uher, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sanja Radman, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ivana Tomaz, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Zvjezdana Marković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Domagoj Stupić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željko Andabaka, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jasminka Karoglan Kontić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Goran Fruk, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Martina Skendrović Babojelić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tomislav Jemrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Boris Duralija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Marko Vuković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Đani Benčić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Hrvoje Šarčević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Lovrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivan Pejić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivanka Habuš Jerčić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Luka Brezinščak, MSc. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.