Print

Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)

Course coordinator

Course description

Sve veća konkurencija na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sve manji dohodak poljoprivrednih proizvođača prisiljavaju seljačka gospodarstva da traže druge izvore dohotka. Jedna je od tih mogućnosti izravna prodaja.
Modul Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o modelima izravne prodaje i primjeni marketinga u izravnoj prodaji.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Izravna prodaja daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje tradicionalnih i novih kanala izravne prodaje u Hrvatskoj i u svijetu, kao i njihovu važnost za poljodjelstvo i seljačko gospodarstvo općenito. U okviru modula se daje pregled zakonskih propisa koji reguliraju izravnu prodaju i preradu na seljačkom gospodarstvu te osnove marketinga za izravnu prodaju.
Proizvodnja domaćih mliječnih proizvoda obrađuje osnove tehnologije i temeljne zahtjeve koje gospodarstvo treba zadovoljiti da bi se bavilo ovom djelatnošću.
Prerada voća i povrća obrađuje osnove tehnologije prerade voća i povrća.
Proizvodnja domaćih voćnih rakija pruža znanja iz područja prerade voća u domaće voćne rakije.
Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda omogućuje studentima stjecanje znanja o osnovama tehnologije proizvodnje domaćih suhomesnatih proizvoda te uvjetima za obavljanje ove djelatnosti.
Seminari omogućuju studentima upoznavanje s proizvođačima koji se bave izravnom prodajom te metodologijom izrade poslovnog koncepta za bavljenje izravnom prodajom i preradom na gospodarstvu.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnog pismenog ispita, seminara i završnog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 48
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

Conditions for obtaining signature

Prisustvovanje predavanjima i seminarima.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje postojećih modela izravne prodaje u Hrvatskoj i u svijetu.
Studenti dobivaju znanja o važnosti izravne prodaje u Hrvatskoj, primjeni marketinga u izravnoj prodaji te posebnostima prerade poljoprivrednih proizvoda na seljačkom gospodarstvu.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se izvode uz pomoć power point prezentacija. Teoretski dio predavanja nadopunjen je praktičnim primjerima. Studenti se potičnu na aktivno sudjelovanje u nastavi.
 • Provjere znanja
  Kolokvij iz uvoda u tehnologiju prerade mlijeka. Zavšni ispit iz teoretskog dijela izravne prodaje i osnovna tehnologije proizvodnje rakija i voćnih likera.
 • Terenske vježbe
  Posjet sajmu na kojem svoje proizvode izlažu i prodaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave izravnom prodajom.
 • Seminari
  Seminarski rad se odnosi na izradu koncepta izravne prodaje za jedno poljoprivredno gospodarstvo. Studenti izrađuju seminarske radove u skupinama od 3 do 4 studenta. Temu seminarskog radova odabiru sami nakon odabira poljoprivrednog gospodarstva za koje će izrađivati koncept. Na kraju semestra nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminara pred ostalim studentima.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pretpostavke za bavljenje izravnom prodajom Završni ispit, pismeni
Predvidjeti važnost izravne prodaje na razini ukupnog poljodjelstva, na razini seljačkog gospodarstva te na razini opskrbe tržišta i potrošnje hrane Završni ispit, pismeni
Predvidjeti budući razvitak izravne prodaje i pojedinih kanala izravne prodaje Završni ispit, pismeni
Poznavati i razumjeti osnove tehnologije i temeljne zahtjeve koje gospodarstvo treba zadovoljiti da bi se bavilo proizvodnjom domaćih mliječnih proizvoda Kolokvij
Izraditi i prezentirati koncept izravne prodaje za odabrano seljačko gospodarstvo, Seminarski rad
Savjetovati seljačka gospodarstva o uključivanju u izravnu prodaju i preradu na seljačkom gospodarstvu i unapređenje istih Završni ispit, pismeni
Ocijeniti uspješnost primjene određenog modela izravne prodaje u praksi. Završni ispit, pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, pomoć pri izradi seminarskih radova

Students' obligations

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kolokvij iz sirarstva 20% <60%
60-70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
Završni ispit 40% < 16
16 - 18
19 - 21
22 - 24
25 - 26
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 120 4
Seminarski rad 40% <60
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet - osnovne informacije o predmetu
 2. Izravna prodaja P, S - Pojam izravne prodaje, važnost za poljodjelstvo, pretpostavke za bavljenje te tendencije u izravnoj prodaji. Analiza slučaja (Seljačka tržnica jagoda)
 3. Izravna prodaja u Hrvatskoj P, S - Važnost izravne prodaje za domaće poljodjelstvo, pravni okvir, mogući proizvodi, administrativna potpora, budući razvitak izravne prodaje. Analiza slučaja (Proizvodnja i prodaja Slavonskog kulena)
 4. Marketing i izravna prodaja seljačkih proizvoda P - Pojam marketinga i marketinški koncept, marketinški proces, okvirni uvjeti za marketing, sustav agrobiznisa, odabir kupaca i procjena prodaje
 5. Marketing i izravna prodaja seljačkih proizvoda P - Marketinške aktivnosti: politika distribucija, komunikacijska politika, istraživanje tržišta. Definiranje seminarskog rada
 6. Standardi kvalitete hrane P, S - Analiza slučaja (vinotočje)
 7. Proizvodnja domaćih mliječnih proizvoda P - Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih mliječnih prerađevina
 8. Prerada povrća P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji prerađevina od povrća
 9. Proizvodnja domaćih mliječnih proizvoda P - Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih mliječnih prerađevina
 10. Proizvodnja domaćih voćnih rakija P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih voćnih rakija, Međuispit
 11. Prerada voća P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji prerađevina od voća
 12. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih suhomesnatih proizvoda
 13. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih suhomesnatih proizvoda
 14. Seminari S– prezentacija seminarskih radova
 15. Posjet sajmu na kojem sudjeluju gospodarstva koja se bave izravnom prodajom

Obligatory literature

 1. Kovačić, D. (2005). Izravna prodaja seljačkih proizvoda – teorijska polazišta i praktična primjena, Agrarno Savjetovanje, Zagreb

Recommended literature

 1. Wirthgen, B. (2000.). Direrktvermarktug (O. Maurer), Ulmer
 2. Pottebaum, P. (1988,). Handbuch Direktvermarktung – Neue Wege für Absatz landwirtschaftlicher Produkte, Münster-Hiltrup, München
 3. Miethe, R. (2000.). Schritt für Schritt ergolgreich werben, Erfolgreich Werben, Ein Sonderheft Von &#34;Hof Direkt&#34;, Zeitschrift Für Direktvermarkter, No. 1., Landwirtschaftsverlag Gmbh, Münster, p. 4-5.

Similar course at related universities

 • Direct Marketing, BOKU

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.