Obrana doktorskog rada :: Šime Marcelić, mag.ing.agr.

Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod i morfologiju ploda masline te kvalitativna svojstva maslinova ulja
18.02.2022. :: 12:00 h :: Velika vijećnica

Mentori:

  • Prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Predsjednik
  • Prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Član
  • Dr.sc. Maja Jukić Špika, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Član

Sažetak:
Maslina je važna voćna vrsta koja ima dvojaku primjenu, za proizvodnju stolnih maslina ali i za proizvodnju ulja. Dobiveno djevičansko maslinovo ulje zbog mehaničkog postupka ekstrakcije iz samog ploda zadržava jedinstveni sastav masnih kiselina i fenolnih spojeva koji pozitivno djeluju na zdravlje ljudi, što ga svrstava u funkcionalnu hranu. Gnojidba i sorta uz ostale agro-ekološke i tehnološke čimbenike imaju značajan utjecaj na komponente priroda masline, sastav i kvalitetu djevičanskog maslinova ulja. Poznato je naime, da prekomjerna gnojidba s dušikom dovodi do promijene u sastavu DMU jer utječe na sadržaj fenolna, gorčine i stabilnost ulja. S druge strane, malo je saznanja o primijeni sumpora na prirod i kvalitetu maslinova ulja. Sumpor je zbog svoje fiziološke uloge u putevima sinteze lipida dobro proučavan kod drugih uljarica gdje je utjecao na povećanje priroda i udjela ulje kao i sastav istog. Sumpor i dušik su u pozitivnoj interakciji koja se javlja prilikom usvajanja i ugradnje u organske molekule stoga zbog lakšeg usvajanja sumporna folijarna gnojiva uobičajeno dolaze u kombinaciji s dušikom. Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj folijarne gnojidbe sumporom i dušikom primijenjenih u dvije fenofaze rasta ploda, na kvantitativne i kvalitativne osobine djevičanskih maslinovih ulja. Istraživanje je provedeno na odabranim ujednačenijim stablima sorti ‘Leccino’ i ‘Istarska bjelica’ tijekom 2019. i 2020. godine. Utvrdilo se i djelovanje tretmana na stanje ishranjenosti masline kao i morfološke karakteristike ploda. Rezultati ukazuju da provedeni folijarni tretmani povećavaju sadržaj sumpora u listu masline, dok istodobno ne dovode do povećanja koncentracije dušika u suhoj tvari u odnosu na kontrolni tretman. Tretmani sumpora i dušika utjecali su djelomično na povećanje priroda ploda po stablu masline, dok su u obje godine znatno poboljšali morfološke karakteristike ploda. Randman ulja je bio pod utjecajem folijarnog tretmana i sorte masline, gdje je 'Istarska bjelica'  imala veći randman ulja od sorte 'Leccino' u obje godine. Iako su folijarni tretmani sumporom i dušikom neznatno utjecali na osnovne parametre kvalitete maslinova ulja nije došlo do promjene kategorije te svu sva ulja bila u kategoriji „ekstra djevičansko maslinovo ulje“. Istraživane sorte neovisno o godini provedbe pokusa pokazale su se kao snažni faktori koji utječu na udio ukupnih fenola u maslinovom ulju dok tretman nije doveo do promijene udjela ukupnih fenola u istraživanim uzorcima. Dobiveni rezultati ukazuju da folijarni tretmani sumporom i dušikom mogu utjecati na morfološke parametre ploda i povećanje priroda bez negativnog djelovanja na kvalitativne osobine djevičanskog maslinova ulja. Ovi rezultati doprinose boljem razumijevanju fiziološke uloge sumpora u uzgoju masline. Stoga, utvrđeni utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika ima opravdanost u široj primjeni kao standardnoj agronomskoj praksi u maslinarstvu.
Ključne riječi: ‘Istarska bjelica’, ‘Leccino’, sastav masnih kiselina, nutritivni status lista, ukupni fenoli, udio ulja

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.