Popis znanstvenih projekata

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Prevention and management of adverse impact of ornamental invasive alien plant species on endangered habitat types and species of EU importance LIFE+ 01.10.2023. - 30.09.2029. partner
Breeding European Legumes for Increased Sustainability European Research Executive Agency 01.10.2023. - 30.09.2028. partner
Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja EU programi 01.01.2024. - 31.12.2027. partner
Virusi vinove loze: potraga za dijelovima slagalice koji nedostaju Hrvatska zaklada za znanost 28.12.2023. - 27.12.2027. ugovaratelj
Riječna kornjača - očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji „LIFE for Mauremys” CINEA/ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 01.10.2022. - 30.09.2026. koordinator
Mitigation of climate change through advanced phytotechnology for military lands NATO 27.09.2023. - 26.09.2026. partner
Unaprjeđenje urbane infrastrukture za zelenije jezgre sjevernog Jadrana Interreg 01.03.2024. - 31.08.2026. partner
Genome and Epigenome eNabled breeding in MOnogastrics Horizon 2020 01.06.2021. - 30.05.2026. partner
Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2021. - 28.02.2026. partner
Neretvanska mandarina-kemijska karakterizacija i inovativni tretmani poslije berbe Hrvatska zaklada za znanost 11.01.2021. - 11.01.2026. koordinator
Gender Equality in Rural and Agricultural Innovation SystemS HORIZON EUROPE 01.01.2023. - 31.12.2025. partner
Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2021. - 31.12.2025. partner
Aquatic Invasive Species in Europe Ostalo 01.12.2016. - 31.12.2025. koordinator
Innovative Models for Sustainable Future of Mediterranean Pastoral Systems Horizon 2020 01.05.2022. - 30.04.2025. partner
Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj Hrvatska zaklada za znanost 01.04.2021. - 31.03.2025. partner
Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2021. - 28.02.2025. partner
Podpovršinski preferencijalni transportni procesi u poljoprivrednim padinskim tlima Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2020. - 28.02.2025. koordinator
Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like Hrvatska zaklada za znanost 01.02.2020. - 31.01.2025. partner
Inovativna rješenja za racionalizaciju upotrebe bentonita u postizanju proteinske stabilnosti bijelih vina Hrvatska zaklada za znanost 15.01.2021. - 14.01.2025. partner
Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u inerakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2021. - 31.12.2024. partner
Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja lokalnih pasmina Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2021. - 31.12.2024. koordinator
Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2020. - 31.12.2024. partner
Procjena konzervacijske obrade tla kao napredne metode uzgoja usjeva i prevencije degradacije tla Hrvatska zaklada za znanost 22.12.2020. - 21.12.2024. partner
Integrativna analiza signalnih puteva fitohormona uključenih u odgovor biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastoga gomolja krumpira (PotatoSignalHub) Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2020. - 29.04.2024. partner
Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama Hrvatska zaklada za znanost 01.04.2020. - 31.03.2024. partner
Regulacija popravka dvolančanog loma u genomu bakterije Escherichia coli Hrvatska zaklada za znanost 15.03.2020. - 14.03.2024. partner
Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima Hrvatska zaklada za znanost 01.02.2020. - 31.01.2024. partner
Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva Hrvatska zaklada za znanost 01.02.2020. - 31.01.2024. partner
Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese Hrvatska zaklada za znanost 15.01.2020. - 14.01.2024. koordinator
Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja Hrvatska zaklada za znanost 15.01.2020. - 14.01.2024. koordinator
Uloga lova i lovnog gospodarenja u širenju novonastalih populacija divljih papkara na Mediteranu Hrvatska zaklada za znanost 15.01.2020. - 07.01.2024. koordinator
Genomska karakterizacija, očuvanje genoma i selekcija s optimalnim doprinosima kod hrvatskih mliječnih pasmina ovaca Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2020. - 31.12.2023. koordinator
Hibridno sušenje i valorizacija biljnog prehrambenog otpada i nusproizvoda Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2020. - 31.12.2023. partner
European network of wildlife professionals - The Consortium ENETWILD European Food Safety Authority (EFSA) 01.01.2018. - 31.12.2023. partner
Legumes in biodiversity-based farming systems in Mediterranean basin PRIMA program 01.11.2020. - 31.10.2023. partner
Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach EU programi 25.10.2019. - 25.10.2023. partner
Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development LIFE+ 15.01.2019. - 15.07.2023. partner
Centar kompetencija 3LJ Europski strukturni i investicijski fondovi 08.06.2020. - 08.06.2023. partner
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 18.09.2019. - 01.06.2023. partner
Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama EU programi 22.05.2020. - 22.05.2023. partner
Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama EU programi 04.05.2020. - 04.05.2023. partner
CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama Suradnja s tijelima uprave 01.05.2020. - 01.05.2023. partner
Fire in the Earth System: Science & Society COST 24.04.2019. - 23.04.2023. partner
Specifikacije heterogenog autonomnog robotskog sustava HEKTOR EU programi 13.03.2020. - 31.03.2023. partner
Erozija i degradacija tala Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost 01.04.2018. - 31.03.2023. koordinator
Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems COST 08.03.2019. - 07.03.2023. partner
Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu - TOLVIN Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 01.03.2020. - 01.03.2023. partner
Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2018. - 28.02.2023. partner
Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2018. - 28.02.2023. partner
Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost 01.02.2018. - 31.01.2023. partner
Detaljna analitička karkaterizacija i antimikrobno djelovanje odabranih pčelinjih proizvoda na multirezistentne patogene bakterije Nacionalni 14.01.2021. - 14.01.2023. koordinator
Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja EU programi 01.01.2020. - 01.01.2023. koordinator
Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj 01.01.2018. - 01.01.2023. koordinator
Detaljna karakterizacija i antimikrobno djelovanje pčelinjih proizvoda: inhibicija rasta patogenih bakterija rezistentnih na antibiotike Nacionalni 01.01.2021. - 31.12.2022. koordinator
Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima EU programi 01.01.2020. - 31.12.2022. partner
RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies Horizon 2020 01.01.2020. - 31.12.2022. partner
Identifikacija mikrostatelitnih biljega cjelokupnog genoma i sklapanje cjelokupnog kloroplastnog genoma vrsta Tanacetum cinerariifolium, Salvia officinalis i S. fruticosa (Genome-wide microsatellite identification and the complete chloroplast genome assembly of Tanacetum cinerariifolium, Salvia officinalis and S. fruticosa) Ministarstvo znanosti i obrazovanja 01.01.2020. - 31.12.2022. partner
Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 20.12.2019. - 20.12.2022. partner
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi 20.12.2019. - 20.12.2022. koordinator
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 20.12.2019. - 20.12.2022. koordinator
Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2017. - 01.12.2022. partner
Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2018. - 30.11.2022. koordinator
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2018. - 30.11.2022. koordinator
Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača Hrvatska zaklada za znanost 12.01.2018. - 30.11.2022. koordinator
Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama Hrvatska zaklada za znanost 05.11.2018. - 04.11.2022. partner
Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma Hrvatska zaklada za znanost 01.11.2018. - 31.10.2022. partner
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost 01.11.2018. - 31.10.2022. koordinator
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu Hrvatska zaklada za znanost 22.10.2018. - 21.10.2022. partner
Twinning Open Data Operational Horizon 2020 01.10.2019. - 30.09.2022. partner
Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša Hrvatska zaklada za znanost 01.10.2018. - 30.09.2022. koordinator
Napredni deterministički i hibridni algoritmi na nizovima, sljedovima i stablima s primjenama u tehničkim znanostima i znanostima o životu Hrvatska zaklada za znanost 01.10.2018. - 30.09.2022. partner
3D mreže kompleksnih Ge-baziranih nanostruktura u staklima: svojstva i primjene Hrvatska zaklada za znanost 01.09.2018. - 31.08.2022. partner
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries – GRACE Horizon 2020 01.06.2017. - 01.06.2022. partner
Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2018. - 28.02.2022. partner
Building the cooperation network in phenotyping towards crop optimization CASEE 18.03.2021. - 18.02.2022. koordinator
Stanje degradacije šumskih fragmenata u poljoprivrednoj ravnici rijeke Drave od Maribora do Čakovca MZOS 30.01.2020. - 31.12.2021. koordinator
Grazing for wildfire prevention, ecosystem, service provision, nature conservation and landscape management LIFE+ 01.04.2019. - 31.12.2021. partner
In vitro razmnožavanje, krioprezervacija i kvantifikacija biološke aktivnosti plodova jagodastih vrsta voćaka i vinove loze MZO 01.05.2019. - 30.04.2021. koordinator
Stanje raznolikosti potočne pastrve u vodama dunavskog sliva i ribarsko-konzervacijske implikacije MZO 01.05.2019. - 30.04.2021. partner
Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) Hrvatska zaklada za znanost 01.04.2017. - 31.03.2021. koordinator
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe COST 16.03.2017. - 15.03.2021. partner
Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. partner
Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. partner
Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. partner
Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. partner
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. koordinator
Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. partner
Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. partner
Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement Horizon 2020 01.03.2016. - 28.02.2021. partner
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) 06.10.2016. - 01.02.2021. partner
Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala Nacionalni 30.11.2019. - 30.11.2020. koordinator
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede 01.01.2018. - 31.12.2020. koordinator
Scientific practical base of microencapsulation of bioactive substances and principally new stimulators of plant development with the purpose of agricultural production intensification National Center of Science and Technology, The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 01.01.2018. - 31.12.2020. partner
Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu EU programi 01.11.2018. - 01.11.2020. koordinator
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens COST 18.10.2016. - 17.10.2020. partner
Innovative approaches in pork production with entire males COST 06.10.2016. - 05.10.2020. partner
Potvrđivanje autentičnosti i bioraznolikosti propolisa primjenom plinske kromatografije sa spektrometrijom masa i infracrvene spektroskopije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 16.01.2020. - 31.07.2020. koordinator
Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources Horizon 2020 01.11.2017. - 10.07.2020. partner
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka 12.09.2019. - 30.06.2020. koordinator
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health COST 18.04.2016. - 17.04.2020. partner
DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 01.03.2020. koordinator
Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala Javna ustanova "Nacionalni park Krka" 26.02.2019. - 26.02.2020. koordinator
Simultaneously research of cultivation possibilities for strawberry in China and Croatia MZO 01.02.2018. - 01.02.2020. koordinator
Gastrointestinal microbiota composition of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in native (China) and non-native (Croatia) environment MZO 31.01.2018. - 01.02.2020. koordinator
Profiliranje različitih sorti vina temeljem određivanja pojedinačnih tiola MZO 01.01.2018. - 31.12.2019. partner
Paper-based printed sensing technology and quality detection method for perishable food cold chain management and traceability MZO 01.01.2017. - 31.12.2019. partner
International network for studying the mycorrhiza, boron and phosphorus tripartite interaction in Solanaceae crops: an opportunity for improving food production Ostali međunarodni 01.01.2017. - 31.12.2019. partner
Quality traits and fruit yield in Hazelnut (Corylus avellana L.) associated with boron and zinc levels and phonological stage of application in plantations of southern Chile Ostali međunarodni 01.01.2017. - 31.12.2019. partner
Mjesto i uloga informatike u razvitku poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske MZOS 01.01.2017. - 31.12.2019. koordinator
Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu MZOS 01.01.2017. - 31.12.2019. koordinator
Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša Hrvatska zaklada za znanost 25.11.2015. - 24.11.2019. partner
Northern Dinaric paleoclimate reconstruction based on high-resolution speleothem d18O analysis UKF i HRZZ 03.08.2019. - 02.10.2019. koordinator
Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer membrane UKF i HRZZ 22.05.2019. - 22.09.2019. koordinator
Utjecaj botaničkog i zemljopisnog podrijetla na fizikalno-kemijska svojstva pčelinje peludi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 21.12.2018. - 31.07.2019. koordinator
Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost 03.04.2017. - 02.04.2019. partner
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Hrvatska zaklada za znanost 01.04.2017. - 01.04.2019. koordinator
Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja Hrvatska zaklada za znanost 01.04.2017. - 31.03.2019. partner
Diversity of local big breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains Horizon 2020 01.04.2015. - 31.03.2019. partner
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture COST 09.03.2015. - 08.03.2019. partner
Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap Horizon 2020 01.02.2016. - 31.01.2019. koordinator
Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity FP7 01.02.2014. - 31.01.2019. partner
Next-generation systematics of the south-eastern European genus Aurinia (Brassicaceae): evolution and phylogeography of an intricate plant group” MZO 16.10.2017. - 19.01.2019. partner
Impact of long-term compost addition on trace metal behaviour in agricultural soils MZO 01.01.2017. - 31.12.2018. koordinator
Zaboravljene šumske voćkarice MZO 01.01.2017. - 31.12.2018. partner
Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects LIFE+ 01.06.2014. - 31.12.2018. partner
The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production in the EU 2014-2018 EU 01.01.2014. - 31.12.2018. partner
Analiza postojećih podatka o stranim vrstama organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama EU programi 26.04.2018. - 26.10.2018. partner
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost 15.10.2014. - 14.10.2018. koordinator
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Hrvatska zaklada za znanost 01.09.2015. - 31.08.2018. koordinator
Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica Hrvatska zaklada za znanost 01.09.2014. - 31.08.2018. partner
Kemijska karakterizacija kontaminiranog pčelinjeg voska i utvrđivanje pozadinskih mehanizama negativnih učinaka kontaminacije primjenom fizikalno-kemijskih i spektroskopskih (NMR, FTIR-ATR, GC-MS) metoda Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 15.01.2018. - 31.07.2018. koordinator
Taksonomija, ekologija i upotreba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj Hrvatska zaklada za znanost 07.07.2014. - 07.07.2018. partner
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Hrvatska zaklada za znanost 01.07.2014. - 30.06.2018. koordinator
Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.) Hrvatska zaklada za znanost 15.06.2015. - 14.06.2018. koordinator
Research of natural products and favours: chemical fingerprinting and unlocking the potential Hrvatska zaklada za znanost 01.02.2014. - 01.06.2018. partner
CLIMMANI - „Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach“ COST 24.04.2014. - 23.04.2018. partner
Sustainable pollination in Europe - joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) COST 12.02.2014. - 20.04.2018. koordinator
Connecting European connectivity research COST 10.04.2014. - 09.04.2018. partner
Mikrobiota buraga i fecesa divljih preživača: longitudinalni odnos dobrobiti životinje i širenja patogenih bakterija MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. partner
Biodiverzitet i uporedna analiza morfoloških i molekularnih karakteristika gerplazme voćaka i vinove loze MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. koordinator
Impacts of soil water repellency on hydraulic characteristics under variable climate conditions: Experimental and modeling approach MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. partner
Kvantificiranje lateralnog i vertikalnog preferencijalnog toka na erozijom zahvaćenim brdskim obradivim površinama MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. koordinator
Molekularna i fitokemijska karakterizacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih autohtonih ljekovitih biljaka MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. koordinator
Obilježja izravnih kanala prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - rizici i potrebne investicije za njihovo uspješno funkcioniranje MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. koordinator
Runs of homozygosity: detecting selection signatures in livestock populations MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. koordinator
Utjecaj hidrofobnosti tla na hidrauličke karakteristike pri promjenjivim klimatskim uvjetima: eksperimentalni i simulacijski pristup MZO 01.01.2016. - 31.12.2017. koordinator
Biodiversity management in sustainable production of strawberries and cherries MZOS 01.07.2015. - 31.12.2017. koordinator
Rast i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna različitim izvorima proteina u ribljoj hrani MZO 01.01.2015. - 31.12.2017. koordinator
Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability UKF i HRZZ 15.12.2015. - 14.12.2017. partner
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ 16.06.2014. - 06.12.2017. koordinator
Sustainable control of grapevine trunk diseases COST 22.10.2013. - 21.10.2017. partner
Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija Hrvatska zaklada za znanost 01.10.2014. - 30.09.2017. koordinator
Genetska osnova količne bioaktivnih hranivih tvari hrvatskih populacija graha Hrvatska zaklada za znanost 16.06.2014. - 15.06.2017. koordinator
Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California FP7 01.09.2015. - 31.01.2017. partner
Naseljavanje, migracije, kondicija i prehrana ugrožene jegulje (Anguilla anguilla) u mediteranskim ekosustavima Hrvatske i Crne Gore Bilateralni, MZOS - Crna Gora 01.03.2015. - 31.12.2016. partner
Genetics, Genomics and Evoluiton of prolific breeds of domestic sheep (Ovis aries) MZO 01.01.2015. - 31.12.2016. koordinator
Scaling preferential flow processes in agricultural soils due to tillage and trafficking at the field scale Bilateralni, Program Hubert Curien; Cogito 01.01.2015. - 31.12.2016. koordinator
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe COST 19.11.2012. - 18.11.2016. partner
A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology COST 18.11.2011. - 17.11.2016. partner
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond 29.06.2015. - 29.09.2016. koordinator
Primjena plinske kromatografije u analizi kakvoće meda prije i nakon zagrijavanja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 19.01.2016. - 31.07.2016. partner
Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima Europski socijalni fond 01.07.2015. - 01.07.2016. koordinator
Organics-Metals-Salts Interactions in Food Safety and Environment Protection: Combined Experimental and Modelling Approach FP7 10.10.2013. - 09.02.2016. koordinator
Tracking of pathogenic and beneficial microflora from fresh wild boar meat and fermented wild boar meat sausages produced by traditional procedures in Croatia and Austria MZO 01.01.2014. - 31.12.2015. partner
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO 01.01.2014. - 31.12.2015. koordinator
The Comparative Study of Genus Cobitis from Croatia and China based on Morphological and Genetic Analysis Bilateralni, MZOS - Kina 01.01.2014. - 31.12.2015. partner
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer Income and Reduce Pesticide Use IPA 15.03.2013. - 15.12.2015. koordinator
Utvrđivanje genskih skupova i divergentnost lokalnih populacija crvene djeteline u odnosu na komercijalne kultivare Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2012. - 30.11.2015. koordinator
Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 04.05.2015. - 31.07.2015. koordinator
BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network IPA 01.04.2013. - 31.03.2015. koordinator
Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2012. - 12.01.2015. koordinator
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2012. - 01.01.2015. koordinator
Zadružno organiziranje mladih poljoprivrednika u jačanju konkurentnosti poljoprivrede MZO 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji MZOS 01.01.2013. - 31.12.2014. koordinator
Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji tradicionalnih sireva u Crnoj Gori MZO 01.01.2013. - 31.12.2014. koordinator
Standardizacija tradicionalnih sireva Hrvatske i Crne Gore MZOS 01.01.2013. - 31.12.2014. koordinator
Zaštita voda za održivi razvoj poljoprivrede pri gospodarenju hidromelioracijskim sustavima MZO 01.01.2013. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj epidemiologije bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelinjih zajednica Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 18.04.2014. - 31.07.2014. partner
Advances in Farm Animal Genomic Resources (GENOMIC RESOURCES) Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2010. - 01.01.2014. koordinator
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) 01.01.2009. - 01.01.2014. partner
Uloga višekratne primjene smanjenih dozacija herbicida u integriranoj zaštiti kukuruza od korova MZOS 31.12.2012. - 31.12.2013. koordinator
Abundance and diversity of bacteria of the genus Enterococcus in cheese products with multiple resistance against antibiotics MZO 01.01.2012. - 31.12.2013. partner
Comparison of organic fish production in China and Croatia MZO 01.01.2012. - 31.12.2013. koordinator
Estimation of effective population size and inbreeding from high-throughput genomic information MZO 01.01.2012. - 31.12.2013. partner
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Biološki aspekti u slatkovodnom ribarstvu i lovstvu MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Bioraznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Ekološki prihvatljivo gospodarenje organskim gnojivima u proizvodnji krme MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Fenotipska i genetska povezanost za svojstva kakvoće trupa i tkiva kod svinja MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Funkcionalni mliječni proizvodi od ovčjeg mlijeka MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Genetička identifikacija i genetska varijabilnost sorti vinove loze i voćaka MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Genetika, hranidba i uvođenje novih vrsta u akvakulturi Ostalo 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Genetski i okolišni utjecaji na muznost i morfologiju vimena ovaca MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Horologija fitopatogenih gljiva na vrstama od posebne važnosti u flori Hrvatske MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Hortikultura u odgoju i obrazovanju MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Hranidbeni potencijal krmnih kultura za prehranu divljači MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Hrvatska banka biljnih gena (HBBG) MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Identifikacija samooporavljivih procesa u biološkim materijalima MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Integrirani uzgoj krumpira na kiselim tlima Hrvatske MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Korelacija tla Hrvatske sa Svjetskom referentnom osnovom za tlo MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Korisne mikrobne zajednice u održivom uzgoju leguminoza MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Mikrobiološka kontrola kvalitete autohonih mekih i tvrdih ovčijih sireva MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Mogućnost uzgoja alternativnih žitarica u Republici Hrvatskoj MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Molekulsko prepoznavanje biljnih regulatora rasta MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Nove tehnologije u proizvodnji graška i grahorice za potrebe stočarstva MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Nutritivna vrijednost plodovitog i suptropskog povrća MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Održivi sustavi proizvodnje ratarskih kultura MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Optimizacija čuvanja breskve i nektarine tretmanima poslije berbe MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis) MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Poduzetnički model ocjene konkurentnosti obiteljskih gospodarstava Ostalo 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Povećanje učinkovitosti istraživanja primjenom naprednih biometrijskih modela MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Prag odluke za presijavanje kukuruza MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Prostorna varijabilnost toksičnih metala u poljoprivrednim tlima Hrvatske MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Razvoj modela za ocjenu državne intervencije u hrvatskoj poljoprivredi Ostalo 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Reakcija kultivara plodovitog povrća na sastav hranjive otopine MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Rekurentna selekcija kukuruza na korištenje dušika i otpornost na antraknozu MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Smjernice za kontroliranu ishranu vinove loze i proizvodnju vina MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Sredozemni krajobraz kao čimbenik identiteta Hrvatske: njegova zaštita i razvoj MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Strategije eliminacije genetskih defekata u selekcioniranim populacijama Ostalo 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika Ostalo 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Uloga organskih gnojiva u ishrani vinove loze MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Unutarsortna raznolikost vinove loze i unaprjeđenje klonske selekcije MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Uporaba višekriterijske analize u poslovnom odlučivanju obiteljskog gospodarstva MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Utjecaj herbicida i gnojiva na kakvoću voda i tla u hidromelioriranim površinama MZO 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje tla i voda MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Utjecaj reakcije tla na dinamiku teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Vrednovanje održivih sustava proizvodnje krme u brdsko-planinskim područjima MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Zadružno organiziranje u jačanju konkurentnosti obiteljske poljoprivrede MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Zaslanjivanje tla - dijagnostika, procesi i utjecaj na biljku MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Zaštita kvaliteta krajobraza u politici ruralnog razvoja RH MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Povijest poljoprivrede-prilozi za povijest gospodarstva Hrvatske MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach ESF - The European Science Foundation 01.06.2008. - 31.05.2013. partner
Utilisation of high throughput genomic information in conservation genetics related to cattle populations MZO 01.01.2012. - 31.01.2013. partner
Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural Municipalities EU programi 01.01.2008. - 31.12.2011. partner
Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja MZOS 01.01.2007. - 01.12.2011. koordinator
Data Flow System and Indicators to Enhance Integrated Management of Global Environmental Issues in Croatia Ostalo 01.01.2009. - 01.01.2011. partner
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju 01.01.2009. - 01.01.2011. partner
Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama Ostalo 01.01.2009. - 01.07.2010. partner
Brokula kao funkcionalna hrana MZO 01.01.2007. - 31.12.2009. koordinator
Korištenje granjevine i rozgve iz trajnih nasada kao energija za sušenje voća MZO 01.01.2007. - 31.12.2009. koordinator
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ 01.01.2006. - 31.12.2008. partner
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 01.01.2005. - 31.12.2007. partner
Agro-economic policy analysis of the new member states, the candidate states and the Countries of Western Balkan EU programi 01.05.2005. - 30.04.2007. partner
Reduciran način održavanja plodnosti tla u nasadu šljive i jabuke MZO 22.08.2002. - 13.12.2005. koordinator

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.