Usluge
zavod za pedologiju

Laboratorijske analize fizikalnih i kemijskih značajki tla, karakterizacija i uzorkovanje tla (voditelj Laboratorija: Doc. dr. sc. Vedran Rubinić).

Izrada pedoloških studija, karata i zemljišno-informacijskih sustava s višenamjenskom procjenom pogodnosti zemljišta (predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Stjepan Husnjak).

Upute za uzimanje i dostavu uzoraka tla za analizu

Osim za pojedine analize fizikalnih značajki tla (koje zahtijevaju neporušeni uzorak tla, uzet pomoću odgovarajuće opreme), uzorak tla za analizu uzima se u porušenom stanju. Zato jer za uzimanje uzorka tla u porušenom stanju nisu nužni specijalni alati ili oprema, naručitelji analiza često se odlučuju takav uzorak uzeti sami. Obzirom da je ispravno uzet uzorak preduvjet za smislenu interpretaciju analitičkih podataka, u ovom se tekstu daju osnovne upute za uzimanje, ali i označavanje i dostavu uzoraka tla u porušenom stanju.

Iako se tlo često analizira i tijekom vegetacije, najpogodnije vrijeme za uzimanje uzoraka je nakon žetve ili berbe, pa sve do pripreme tla za novi usjev. U svakom slučaju, treba paziti da od gnojidbe (kao i od eventualne kalcizacije) do uzimanja uzoraka tla protekne dovoljno vremena. Također, uzorke tla treba uzimati pri optimalnoj vlažnosti tla (onoj koja je inače pogodna i za obradu) jer će tada, uz smanjen utrošak energije, biti smanjeno i rasipanje/prašenje uzorka (suho tlo) ili lijepljenje tla za alat i ambalažu (mokro tlo).

Prije početka uzorkovanja tla, potrebno je procijeniti homogenost i veličinu proizvodne površine, o čemu će ovisiti potreban broj prosječnih uzoraka tla. Tipična homogena površina je ravna i općenito morfološki ujednačena. Nehomogena površina se najlakše uočava temeljem varijacija u reljefu (npr., prisutnost nagiba različite strmine, izmjena nagiba i zaravni, postojanje depresija i/ili uzvišenja). Ako je proizvodna površina nehomogena, potrebno ju je podijeliti na homogene jedinice, kako bi se iz svake takve jedinice uzeo po jedan prosječni uzorak tla. U svakom slučaju, jedan prosječni uzorak tla bi trebao predstavljati površinu homogenog zemljišta maksimalne veličine od oko 3 ha (u posebnim slučajevima i od oko 5 ha). Očito je da će veće proizvodne površine, pogotovo ako su nehomogene, zahtijevati veći broj prosječnih uzoraka tla, nego manje i homogene površine.

Prosječni uzorak tla treba težiti 0,5-1,0 kg i biti napravljen od što većeg broja dobro izmiješanih pojedinačnih uzoraka (i do dvadesetak, u slučaju kada prosječni uzorak predstavlja veću površinu tla). Pojedinačni uzorci trebaju se uzeti ravnomjerno, odnosno s različitih točaka proizvodne površine, i to po određenoj shemi. Ukoliko je, miješanjem pojedinačnih uzoraka tla, dobiven prosječni uzorak koji je prevelik, treba ga četvrtanjem smanjiti na potrebnu masu od 0,5-1,0 kg. Četvrtanje se provodi tako da se najprije čitava masa prosječnog uzorka temeljito izmiješa i prenese na foliju ili karton, kako bi se od ukupne mase uzorka na ravnoj i čistoj površini napravio kvadrat ujednačene debljine. Takav kvadrat se onda treba dijagonalno podijeliti na 4 podjednaka trokuta, kako bi se odbacilo tlo koje čini 2 nasuprotna trokuta, odnosno kako bi se tlo iz dva preostala nasuprotna trokuta pomiješalo u prosječni uzorak smanjene mase. Po potrebi se čitav postupak četvrtanja ponavlja sve dok se masa uzorka ne smanji do propisane veličine, nakon čega se uzorak stavlja u vodonepropusnu, čvrstu i čistu (novu) vrećicu odgovarajućeg volumena i s odgovarajućom oznakom uzorka. Tako pripremljen prosječni uzorak se dostavlja u analitički laboratorij.

Pojedinačni uzorci tla za vrtlarske/oranične površine se uzimaju iz oraničnog sloja (u pravilu iz površinskih 30 cm). Ako nije dostupna pedološka sonda (svrdlo), koja znatno olakšava uzorkovanje tla, treba se poslužiti štihačom. Štihačom se iskopa rupa duboka 30 cm i dovoljno široka da štihači poslije omogući vertikalno odsijecanje sloja tla debljine 3-5 cm duž jedne stjenke iskopane rupe, i to čitavom dubinom od 30 cm. Od takvog presjeka tla, isijeca se nožem dio tla širine 3-5 cm, i to opet čitavom dubinom od 30 cm. Nakon uklanjanja krupnijih biljnih ostataka, takav pojedinačni uzorak tla ubacuje se u odgovarajuću (dovoljno veliku, čvrstu, praktičnu i čistu) kantu ili vreću. Gore opisani postupak se ponavlja za svaki slijedeći pojedinačni uzorak, koji se ubacuje uvijek u istu kantu ili vreću. 

Pojedinačni uzorci tla za vinograde i voćnjake uzimaju se iz dvije dubine, i to u pravilu iz 0-30 cm i 30-60 cm. Pritom se pojedinačni uzorci s te dvije dubine uzimaju s istog mjesta, tako da se prvo uzorkuje oranični, a zatim podoranični sloj (potrebne su, dakle, dvije kante ili vreće za skupljanje pojedinačnih uzoraka s dvije različite dubine tla). Na kraju se formiraju po dva prosječna uzorka za svaku uzorkovanu površinu – jedan prosječni uzorak tla za dubinu 0-30 cm i jedan za dubinu 30-60 cm.

Označavanje i evidencija uzoraka tla zahtijeva koncentraciju i pedantnost. Iako ponekad može biti dovoljno označiti uzorak pisanjem izravno na vrećicu u kojoj se on nalazi, sigurnije je ispuniti evidencijsku karticu, i to u dva primjerka, od kojih se jedan stavlja u vrećicu, dok se drugi lijepi na vrećicu. Na svakoj evidencijskoj kartici, osim oznake uzorka, treba naznačiti dubinu uzorkovanja, lokaciju uzorkovanja i ime/prezime naručitelja analize. U svakom slučaju, pri označavanju uzoraka potrebno je koristiti vodootporne evidencijske kartice i/ili vodootporne flomastere.

 

Uz uzorke tla, na Zavod za pedologiju potrebno je dostaviti i prateći dopis, koji može biti pisan elektronski ili rukom, a mora sadržavati slijedeće podatke:

  • popis (oznake) dostavljenih uzoraka
  • oznaka ili naziv parcele/lokacije s koje su uzorci tla uzeti
  • kontakt podatci naručitelja analiza: ime i prezime, naziv OPG-a ili tvrtke, OIB fizičke ili pravne osobe, poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona
  • datum uzorkovanja, odnosno slanja/dostave uzorka na analizu
  • popis traženih analiza prema važećem Cjeniku *
  • potpis naručitelja analiza

* cijene istaknute u Cjeniku se odnose samo na navedene analize i interpretaciju rezultata tih analiza, ne i na preporuke vezane za gnojidbu, izbor poljoprivrednih kultura ili sorti, agromelioracije i sl.

Uzorci tla za analizu se dostavljaju na Zavod za pedologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu (paviljon VI: 1. kat – tajništvo i uredi, 2. kat – laboratorij), i to poštom ili osobno radnim danom u vremenu 7.30-15.30 h.

Za eventualne dodatne informacije i upute, obratiti se e-mailom, telefonom ili osobno voditelju laboratorija Zavoda za pedologiju Doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću.

 

Kontakt podaci

Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet, Zavod za pedologiju 

Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. : 385 1 23 93 803, Fax: 385 1 23 93 963, E-mail: slucin@agr.hr

Voditelj Laboratorija - Doc.dr.sc. Vedran Rubinić; e-mail: vrubinic@agr.hr; tel: 01 239 4028

Predstojnik Zavoda - Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, e-mail: shusnjak@agr.hr; tel: 01 239 3934

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.