Obrana doktorskog rada :: Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.

Neonicotinoid degradation dynamics in sugar beet plants grown from treated seeds and influence on harmful and beneficial fauna
Dinamika razgradnje neonikotinoida primijenjenih tretiranjem sjemena šećerne repe i učinak na štetnu i korisnu faunu
29.11.2022. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica

Mentor doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • Izv. prof. dr. sc. Darija Lemić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet

Sažetak na hrvatskom:
Dinamika razgradnje neonikotinoida u šećernoj repi (Beta vulgaris var. saccharifera L.), profitabilnoj, ali proizvodno zahtjevnoj industrijskoj kulturi koja se sije iz tretiranog sjemena, i njihovi učinci na okolno tlo još uvijek nisu dobro razjašnjeni. Rezidue neonikotinoida i njihova bioakumulacija u korisnim organizmima, trčcima i gujavicama, nisu utvrđeni u Hrvatskoj iako se smatraju jednim od glavnih razloga pada populacija korisnih organizama. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da tretiranje sjemena šećerne repe neonikotinoidima ostavlja minimalne rezidue u biljkama te dolazi do potpune razgradnje do kraja vegetacije. Povišene koncentracije rezidua u tlu ukazuju da u suhim klimatskim uvjetima ili nakon sušnog razdoblja postoji rizik za usjeve koji u plodoredu dolaze nakon šećerne repe. Svi rezidui neonikotinoida otkriveni u korisnim organizmima bili su ispod razina koje se smatraju letalnim tijekom cijelog razdoblja uzorkovanja, pa se može pretpostaviti da ne dolazi do akumulacije u istraživanim organizmima. Na sastav i brojnost trčaka u poljima šećerne repe snažno utječe nekoliko čimbenika tijekom vegetacije, pri čemu insekticidi imaju negativan učinak, dok smanjena obrada tla, niže temperature i više padalina dovode do veće brojnosti i raznolikosti. Uzgoj šećerne repe u četverogodišnjem plodoredu omogućuje oporavak populacije trčaka. Opsežan popis i cenološka analiza 64 vrste trčaka determiniranih u kukuruzu, šećernoj repi, pšenici i soji predstavlja vrijedan nalaz koji nadopunjuje dosadašnja istraživanja u Hrvatskoj te predstavlja dobru polaznu točku za programe očuvanja bioraznolikosti koji su postali standard u Europskoj uniji.

Ključne riječi na hrvatskom: akumulacija, biokoncentracija, cenološka analiza, degradacija, gujavice, neonikotinoidi, trčci, tretirano sjeme, učinkovitost, šećerna repa, štetnici  

Sažetak na engleskom:
The degradation dynamics of neonicotinoids in sugar beet (Beta vulgaris var. saccharifera L.), a profitable but also production-demanding industrial crop sown from treated seed, and their effects on the surrounding soil are still not well understood. The residues of neonicotinoids and their bioaccumulation in beneficial organisms, ground beetles and earthworms, have not been determined in Croatia, although they are considered one of the main reasons for the decline in populations of beneficial organisms. Results show that insecticide treatment of sugar beet seeds leaves minimal residues in plants and is completely degraded by the end of the growing season. Elevated concentrations of residues in the soil indicate that in dry climates or after a dry period, there is a risk to crops that follow sugar beets in the rotation. All neonicotinoid residues detected in beneficial organisms were below levels considered lethal throughout the sampling period, so it can be assumed that insecticides do not accumulate in these organisms. The composition and abundance of ground beetles in sugar beet fields is strongly influenced by several factors during the growing season, with insecticides having negative effects, while reduced tillage, lower temperatures, and more rainfall lead to higher ground beetle abundance and diversity. Growing sugar beets in a four-year rotation provides a recovery in the ground beetle population. A comprehensive list and cenological analysis of 64 ground beetle species identified in maize, sugar beets, wheat and soybeans and represents presents a valuable finding that complements previous studies in Croatia and a good starting point for biodiversity conservation programs that have become standard in the European Union.

Keywords: accumulation, bioconcentration, cenological analysis, degradation, earthworms, efficiency, ground beetles, neonicotinoids, pests, sugar beet, treated seeds.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.