Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131)

Rok za prijavu :: četvrtak 22. prosinca 2022. godine do 12 sati (podne).

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj se raspisuje za mobilnosti u akademskoj godini 2022./2023., a može se ostvariti od 1. travnja do 30. rujna 2023. godine.

Mobilnost je moguća prema partnerskim visokoškolskim ustanovama u programskim zemljama:

 • države članice EU,
 • Island,
 • Lihtenštajn,
 • Norveška,
 • Sjeverna Makedonija,
 • Srbija,
 • Turska.

 Lista potpisanih Erasmus+ međuinstitucijskih ugovora Agronomskog fakulteta

Na Natječaj se mogu prijaviti:

1. Nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica mogu se prijaviti u svrhu:

1.1. Održavanje nastave (nastavno osoblje) - Teaching Assignment (STA)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Uvjet: održavanje najmanje 8 sati nastave odnosno minimalan broj sati propisanih Erasmus+ međuinstitucijskim ugovorom. Mobilnost je moguća isključivo prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima Agronomski fakultet ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum o suradnji za ak. god. 2021./2022. – lista ugovora.

Financiranje: do 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Prijaviti se mogu nastavnici u stalnom radnom odnosu na Agronomskom fakultetu (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i znanstvenim te suradničkim i stručnim zvanjima) i vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

1.2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) – Staff Training (STT)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Stručno usavršavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja podrazumijeva profesionalni razvoj organiziranim usavršavanjem u inozemstvu te radom prema modelu job-shadowing ili sudjelovanjem na International Staff Training radionicama koje organiziraju strana sveučilišta. Osposobljavanje se može održati na stranoj visokoškolskoj ustanovi te javnoj ili privatnoj ustanovi koja mora biti aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.

Za prijavu mobilnosti nije potreban međuinstitucijski sporazum, međutim ukoliko se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education.

Financiranje: do 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Prijaviti se mogu članovi nastavnog i nenastavnog osoblja zaposleni na Ugovor o radu ili vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu. Pod pojmom nenastavnog osoblja smatra se stručno i administrativno osoblje na visokoškolskim ustanovama.

1.3 Kombinirana mobilnost održavanja nastave i stručnog usavršavanja (nastavno osoblje)

Trajanje mobilnosti: najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta) tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Ako se poučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata tjedno.

Financiranje: do 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Prijaviti se mogu nastavnici u stalnom radnom odnosu na Agronomskom fakultetu (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i znanstvenim te suradničkim i stručnim zvanjima) i vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

2. Dolazno nenastavno osoblje iz tvrtki ili znanstvenih ustanova izvan RH - održavanje nastave tj. mobilnost u svrhu podučavanja - Teaching Assignment (STA)

Trajanje mobilnosti: najmanje 1 dan, a najviše 2 mjeseca (ne uključujući dane puta)

Mobilnost prijavljuju djelatnici Agronomskog fakulteta za nenastavno osoblje iz programskih zemalja iz sljedećih tvrtki/ustanova: malo, srednje ili veliko poduzeće, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, gospodarske komore, obrtnička / stručna udruženja i sindikate, istraživački institut, zaklada, škola /institut /obrazovni centar, NGO, tijelo koje pruža usluge savjetovanja o budućoj karijeri, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge.

Opći dio (odnosi se na sve prijave)

Pojedinačna financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja je zbroj paušalnih iznosa za troškove života i troškova puta.

Iznosi za troškove života se dodjeljuju za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za jedan dan proveden na putu (ako za taj dan nije predviđena aktivnost na inozemnoj ustanovi te ako je planirani boravak na ciljnoj inozemnoj ustanovi manji od 5 dana), ali do najviše 5 dana.

 Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)

Potpora za putne troškove isplaćivat će se u paušalnom iznosu prema udaljenosti. Udaljenost u kilometrima računa se pomoću  kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije

Važna napomena: osobe kojima je odobrena mobilnost u sklopu Prvog kruga Natječaja ne mogu se prijaviti na ovaj natječaj.

Osobe s posebnim potrebama
Osoblje s posebnim potrebama prijavljuje se Sveučilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore te ulazi u kvotu osoblja odobrenu od Agencije. Međutim, isti imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Prijava

Prijava za odlazno osoblje mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Online prijavni obrazac  za odlazno osoblje
 2. Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti - ovisno na koju se aktivnost prijavljujete:
 3. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 4. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi - izdaje Kadrovska služba
 5. Potpisana suglasnost Dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
 6. Pozivno pismo prihvatne ustanove (prihvaća se i e-mail poziv), ako prihvatna ustanova nije mogla potpisati nastavni plan/plan rada
Važna napomena: obrazac za prijavu mobilnosti mora biti potpisan i pečatiran od strane:
 • kandidata
 • Agronomskog fakulteta – dostaviti u UMO na potpis  
 • inozemnog partnera / prihvatne ustanove (skenirani dokument je dovoljan za prijavu na natječaj)

Prijava za dolazno osoblje mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1.  Prijavni obrazac – dostaviti u UMO na potpis
 2.  Nastavni plan – dostaviti u UMO na potpis
 3. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 4. Pozivno pismo Agronomskog fakulteta – izdaje UMO
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – izdaje UMO

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu 

Rok za online prijavu (odlazno osoblje) te za slanje fizičke prijavne dokumentacije za dolazno osoblje i dolazne predavače je četvrtak 22. prosinca 2022. godine do 12 sati (podne).

 • Novina: kandidati za odlaznu mobilnost svoju prijavu na Natječaj u potpunosti predaje online
 • Novina: prijava na Natječaj za dolazne predavače u potpunosti se dostavlja fizičkim putem

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr.

Dodatne informacije: UMO (umo@agr.hr; tel: 4061)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.