Znanstvena i stručna djelatnost
zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

Zavod je u velikoj mjeri oblikovao vinogradarsko-vinarsku proizvodnju u Hrvatskoj tijekom posljednjih stotinu godina kroz različite znanstvene i stručne aktivnosti.

Intenzivno se radi na različitim znanstvenim i stručnim temama. Posebna se pozornost posvećuje sortama i podlogama vinove loze, a u vinarstvu upotrebi strojeva u preradi grožđa, korisnoj i patogenoj mikroflori te provođenju postupaka u preradi i njezi vina prilagođenima određenom podneblju i željenom tipu vina. Uvode se suvremene metode kemijske analize i organoleptične ocjene vina. Zavod je bio nositelj značajnih razvojnih projekata za podizanje velikih kompleksa vinograda i rasadnika te izrade regionalizacije vinogradarske proizvodnje i uspostave sustava kontrole vina pri stavljanju u promet, a brojni su djelatnici zavoda svojim djelovanjem na terenu te organiziranjem senzornih ocjenjivanja značajno doprinijeli podizanju kakvoće hrvatskih vina.

Početkom 90-ih godina 20. stoljeća  dolazi do značajnije internacionalizacije znanstvenih istraživanja na Zavodu. Znanstvenici se uključuju u međunarodne projekte, a  javljaju i neke nove ove istraživačke teme poput ekološkog vinogradarstva i uzgoja otpornih sorata. Posebna se pozornost posvećuje zaštiti starih, autohtonih sorata i njihovoj revitalizaciji. Na pokušalištu u Jazbini podiže se Nacionalna kolekcija autohtonih hrvatskih sorata („banka gena“), a razvojem novih molekularno-genetičkih metoda identifikacije, utvrđuju se sinonimi i homonima te otkriva pedigre mnogih hrvatskih autohtonih sorata i njihova veza sa svjetski poznatim sortama. Neka od otkrića,  poput utvrđivanje hrvatskog podrijetla američkog Zinfandela, imala su i velik međunarodni odjek. Stare i zaboravljene sorte pobuđuju sve veći interes proizvođača pa se radi na uspostavi sustav proizvodnje sadnog materijala i klonskoj selekciji.

U novije vrijeme  radi se na razvoju i implementaciji novih biotehničkih metoda za ozdravljivanje, poput  kulture biljnog tkiva i cryo-terapije, a na tržištu se javljaju prvi priznati klonovi hrvatskih sorata kao rezultat klonske selekcije koju su proveli djelatnici Zavoda. Radi se i na defolijaciji i solarizaciji, primjeni mikorize u vinogradima, utjecaju klimatskih promjena na vinovu lozu, razvoju sintetskih kimera, a započelo se i sa stvaranjem novih, otpornih sorata temeljenih na hrvatskom autohtonom sortimentu.  Znanstveni rad iz vinarstva usmjeren je na istraživanje postupaka i sredstava za očuvanja i unaprjeđenja kakvoće vina, ponajprije uz različite sojeve kvasaca i malolaktičnih bakterija te hladnu maceraciju.  Ustrojen je suvremeni analitički laboratorij i uvedene analitičke metode koji omogućava kemijsku karakterizaciju grožđa i vina, a osobito se radi na polifenolnim i aromatskim spojevima te utjecaju vina na zdravlje ljudi.

Najznačajniji znanstveni projekti u proteklih 10 godina

 • Uzroci netipične arome starenja u vinu, MZOS, 2006.- 2013. - voditelj: Prof.dr.sc. Ana Jeromel/Prof. dr. sc. Stanka Herjavec
 • Unutarsortna raznolikost vinove loze i unapređenje klonske selekcije, MZOS, 2006.-2013. – voditelj prof. dr. sc. Edi Maletić
 • Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze, MZOS, 2008.-2013. – voditelj prof. dr. sc. Bernard Kozina
 • Razvoj sintetskih kimera vinove loze Vitis vinifera L., HRZZ, 2015.-2018. – voditelj Doc. dr. sc. Darko Preiner

Najznačajniji znanstveni radovi u proteklih 10 godina koji su indeksirani u a1 skupini (Q1 i Q2 )

Q1 Radovi:

 • Kozlović, Gianfranco; Jeromel, Ana; Maslov, Luna; Pollnitz, Alan; Orlić, Sandi (2010) Use of acacia barrique barrels – Influence on the quality of Malvazija from Istria wines // Food chemistry, 120, 3; 698-702 doi:10.1016/j.foodchem.2009.10.065

 • Preiner, D., Kontić, J. K., Šimon, S., Marković, Z., Stupić, D., & Maletić, E. (2012). Intravarietal agronomic variability in croatian native vitis vinifera L. cultivar grk with female flower and seedless berries. American Journal of Enology and Viticulture, 63(2), 291-295

 • Preiner, D., Tupajić, P., Karoglan Kontić, J., Andabaka, Ž., Marković, Z., Maletić E. (2013). Organic acids profiles of the most important Dalmatian native grapevine (V. vinifera L.) cultivars. Journal of food composition and analysis 32(2):162-168.
 • Osrečak, M., Karoglan, M., Kozina, B. (2016). Influence of leaf removal and reflective mulch on phenolic composition and atioxidant activity of Merlot, Teran and Plavac mali wines (Vitis vinifera L.). Scientia Horticulturae, 209: 261-269
 • Čepo, D.V., Pelajić, M., Vrček, I.V., Krivohlavek, A., Žuntar, I., Karoglan, M., (2018). Differences in the levels of pesticides, metals, sulphites and ochratoxin A between organically and conventionally produced wines. Food chemistry, 246: 394-403.
 • Preiner, D., Marković, Z., Šikuten, I., Maletić, E., Kontić, J. K., Mihovilović, A. B., Mihaljević, M. Ž. (2019). In vitro synthesis of grapevine (Vitis vinifera L.) intraspecific chimeras using meristematic bulk tissue grafting. Scientia Horticulturae, 246, 965-970.
 • Mihaljević Žulj, Marin; Maslov Bandić, Luna; Tartaro Bujak, Ivana; Puhelek, Ivana; Jeromel, Ana; Mihaljević, Branka (2019). Gamma irradiation as pre-fermentative method for improving wine quality. Lebensmittel-wissenschaft und-technologie-food science and technology, 101, 175-182 doi:10.1016/j.lwt.2018.11.016

Q2 radovi:

 • Orlić, Sandi; Vojvoda, Tanja; Huić-Babić, Katarina; Arroyo Lopez, Noe; Jeromel, Ana; Kozina, Bernard; Iacumin, Lucilla; Comi Giuseppe (2010) Diversity and oenological characterization of indigenous Saccharomyces cerevisiae associated with Žilavka grapes // World journal of microbiology & biotechnology, 26, 8; 1483-1489 doi:10.1007/s11274-010-0323-9
 • Preiner, D.,  Safner, T., Karoglan Kontić, J.,  Marković, Z.,  Šimon, S.,  Maletić, E .(2014). Analysis of phyllometric parameters efficiency in discrimination of Croatian native V. vinifera cultivars. Vitis. 53(4): 215-217
 • Tomaz, I., Maslov, L. (2015). Simultaneous Determination of Phenolic Compounds in Different matrices using Phenyl-Hexyl Stationary Phase. Food analytical methods. 10(1): 1-10
 • Tomaz, I., Maslov, L., Stupić, D., Preiner, D., Ašperger, D., Karoglan Kontić, J. (2015). Multi-response optimisation of ultrasound-assisted extraction for recovery of flavonoids from red grape skins using response surface methodology. Phytochemical analysis. 27: 13-22
 • Maletić, E., Pejić, I., Karoglan Kontić, J., Zdunić, G., Preiner, D., Šimon, S., Andabaka, Ž., Žulj Mihaljević, M., Bubola, M., Marković, Z., Stupić, D., Mucalo, A. (2015). Ampelographic and genetic characterization of Croatian grapevine varieties. Vitis. 54, Special Issue; 93-98
 • Marković, Z., Preiner, D., Stupić, D., Andabaka, Ž., Šimon, S., Vončina, D., Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Chatelet, P., Engelmann, F. (2015). Cryopreservation and cryotherapy of grapevine (Vitis vinifera L.). Vitis. 54: 247-251
 • Maslov, L., Tomaz, I., Mihaljević Žulj, M., Jeromel, A. (2016). Aroma characterization of predicate wines from Croatia. European food research and technology. 243(2): 1-12
 • Karolgan Kontić, J., Rendulić, J., Ivana; Tomaz, I., Preiner, D., Marković, Z., Stupić, D., Andabaka, Ž., Maletić, E. (2016). Polyphenolic Composition of the Berry Skin of Six Fungus-Resistant Red Grapevine Varieties. International Journal of Food Properties. 19: 1809-1824
 • Tomaz, I., Maslov, L. Simultaneous Determination of Phenolic Compounds in Different Matrices using Phenyl-Hexlyl Stationary Phase. Food analytical Methods. 19(2016), 2; 401-410
 • Tomaz, I., Maslov, L., Stupić, D., Preiner, D., Ašperger, D., Karoglan, Kontić, J. (2016). Multi-response optimisation of ultrasound-assisted extraction for recovery of flavonoids from red grape skins using response surface methodology. Phytochemical analysis. 1: 13-22
 • Preiner D., Tomaz I., Marković Z., Stupić D., Andabaka Ž., Šikuten I., Cenbauer D., Maletić E., Karoglan Kontić J. (2017). Differences in chemical of Plavac mali grape berries. Vitis 56(3):95-102
 • Maslov Bandić, Luna; Mihaljević Žulj, Marin; Fruk, Goran; Skendrović Babojelić, Martina; Jemrić, Tomislav; Jeromel, Ana (2019) The profile of organic acids and polyphenols in apple wines fermented with different yeast strains // Journal of food science and technology, 56, 2; 599-606 doi:10.1007/s13197-018-3514-2

Knjige objavljene u proteklih 10 godina kao rezultat znanstvene i stručne djelatnosti zavoda

 • Maletić, E., Pejić, I., Karoglan Kontić, J., Preiner, D., Šimon, S., Husnjak, S., Andabaka, Ž., Stupić, D., Marković, Z., Žulj Mihaljević, M. 2014. Sorte vinove loze Hrvatskog primorja, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Ravna Gora
 • Ozimec, R., Karoglan Kontić, J., Maletić, E., Matotan, Z., Frane S. (2015). Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije, Zagreb : Program Ujedinjenih naroda za razvoj
 • Zdunić, G., Hančević, K., Butorac, L., Mucalo, A., Radić, T., Budić-Leto, I., Leko, M., Beljo, J., Mandić, A., Šimon, S., Maletić, E. (2015). Divlja loza, predak plemenite vinove loze, istraživanja uz Krku i Neretvu . Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
 • Karoglan Kontić, J., Mirošević, N., Jeromel, A., Maletić, E., Karoglan, M., Preiner, D. (2014).  95 godina u službi vinogradarstva i vinarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo . Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
 • Mirošević, N., Hančević, S., Ričković, M., Jelaska, V., Mirošević, K., Mirošević, N. ml., Ivanković, Z., Jovanov, J., Jurjević, V., Brkan, B., Skozret, K., Maletić, E., Romić, M., Romić, D. (2012).Lumbarajski Grk: od psefizme do naših dana . Zagreb ; Lumbarda : Nova Stvarnost ; Općina Lumbarda
 • Maletić, E., Pejić, I., Karoglan Kontić, J. (2009). Plavac mali - hrvatska sorta za velika vina. Zagreb : Grozd Plavac mali ; Iće i piće, d.o.o.
 • Mirošević, N., Alpeza, I., Bolić, J., Brkan, B., Hruškar, M., Husnjak, S., Jelaska, V., Karoglan Kontić, J., Maletić, E., Mihaljević, B., Ričković, M., Šestan, I., Zoričić, M. (2009). Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva. Zagreb : Golden marketing, Tehnička knjiga

       

Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost Znanstvena i stručna djelatnost

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.