Znanstvena i stručna djelatnost
zavod poljoprivrednu zoologiju

Znanstvena djelatnost zavoda odvija se u sklopu znanstvene grane Fitomedicine, a djelatnici se prvenstveno bave proučavanjem štetnih i korisnih kukaca i ostalih životinja (grinja, nematoda, puževa, glodavaca) u poljoprivrednoj proizvodnji.  Prvenstveno se izučava životni ciklus i ekologija štetnih i korisnih vrsta s posebnim naglaskom na sve raspoložive mogućnosti suzbijanja štetnih vrsta (nepesticidne metode i sredstva za zaštitu bilja) te na mogućnost korištenja korisnih vrsta za biološko suzbijanje. U Zavodu su proučavane i metode primjene pesticida, a posebna pozornost posvećena je nepesticidnim metodama zaštite bilja, poglavito biološkom suzbijanju.

Na polju integrirane i ekološki prihvatljive zaštite bilja djelatnici Zavoda prepoznatljivi su u ovom dijelu Europe. Entomopatogena bakterija Bacillus thuringiensis prvi je puta u svijetu primijenjena za suzbijanje štetnika na otvorenom u pokusima koje je proveo Božidar Hergula. Prvi u Europi (osim bivšeg SSSR-a) proveli su introdukciju ambrozijine zlatice iz SAD u svrhu biološkog suzbijanja limundžika, a u biološkom suzbijanju drugih korova i nekih gospodarski važnih kukaca postigli su značajne rezultate.

Značajni rezultati postignuti su u uvođenju nepesticidnih metoda u suzbijanju štetnika kao što je metoda konfuzije u suzbijanju grozdovih moljaca i jabučnog savijača te primjena entomopatogenih nematoda u suzbijanju puževa, repine pipe, krumpirove zlatice i jabučnog savijača. Suzbijanje repine pipe na velikim površinama predstavlja prvi pokušaj suzbijanja štetnika na velikim površinama u Europi.

Istraživanje inovativnih metode primjene SZB obuhvatilo je endoterapeutsku metodu u zaštiti ukrasnog drveća od štetnika, te tretiranje sjemena insekticidima pri čemu se osim učinka na štetnike istražuje utjecaj na tretiranu biljku i na korisnu faunu tla.

Stručnjaci ovog Zavoda vodeći su u proučavanju biologije i ekologije karantenskih štetnika za Hrvatsku poglavito kukuruzne zlatice, zlatno žute krumpirove nematode, te vrsta Tuta absoluta i Drosophila suzukii.

U prošlosti, ali i danas istražuje se razvoj rezistentnosti štetnika na insekticide. Intenzivan rad u prošlosti rezultirao je utvrđivanjem rezistentnosti krumpirove zlatice na insekticide iz skupine kloriranih ugljikovodika, karbamata, organofosfornih insekticida i piretroida. U novije vrijeme radi se i na drugim štetnicima ratarskih kultura (repičin sjajnik, lema, repin buhač i repina pipa), povrtlarskih kultura (kupusni buhači, cvjetni štitasti moljac i kalifornijski trips) i voćaka (jabučni savijač, maslinina muha, lisne uši). Veliki se napori ulažu u razvoj genetskih metoda i metoda geometrijske morfometrije za detekciju rezistentnosti štetnika kojima je moguće utvrditi genetsku varijaciju u populacijama kukaca te procijeniti posljedice kratkotrajnog ili višestrukog djelovanja pesticida u tlima.    

Biološka raznolikost u različitim sustavima biljne proizvodnje obuhvaća istraživanja faune štetnih i korisnih organizama (lisne uši, stjenice, žičnjaci i nematode, trčci, gujavice i entomopatogene nematode).

Popis znanstvenih knjiga objavljenih na Zavodu

Bažok, R., Drmić, Z., Čačija, M., Mrganić, M., Virić Gašparić, H., Lemić, D. (2018). Moths of Economic Importance in the Maize and Sugar Beet Production. In: Moths, Pests of Potato, Maize and Sugar Beet (F. K. Perveen, ed), IntechOpen, Rijeka, 65-83.

Kristek, A., Kristek, S., Bažok, R., Rešić, I., Varga, I. (2015). Sugar Beet Quality in Dependence on the Effectiveness of Fungicides and Genotype on Cercospora beticola Sacc. In: Sugar beets: Production, Uses and Health Implications (Brooks, Lindsey (ed.)). Haupapge : NovaScience, 2015. Str. 133-150.

Bažok, R. Čačija, M., Gajger A., Kos, T. (2013). Arthropod Fauna Associated to Soybean in Croatia. In: Soybean - Pest Resistance, Prof. Hany El-Shemy (Ed.), ISBN: 978-953-51-0978-5, InTech, DOI: 10.5772/54521.

Bažok, R., Igrc Barčić, J. (2010). Pheromone Applications in Maize Pest Control. Novascience Publishers, Haupauge, New York

Najznačajniji znanstveni projekti u proteklih 10 godina

2018-sada Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2017-2020.) (MPŠ, voditelj: Prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak)

2017.-sada Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću (MONPERES) (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2O16-O6-7458, voditelj prof. dr. sc. Renata Bažok)

2015.-2016. Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini (HR.3.2.01-0071, Europski socijalni fond (ESF)- voditelj prof. dr. sc. Renata Bažok)

2014.-2018. „Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects“ LIFE+ (voditelj prof. dr. sc. Božena Barić)

2013. - 2015: „Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer’s income and reduce pesticide use” („Regional Competitiveness” operational programme 2007-2011; CCI 2007HR161PO001; Instrument for Pre-Accession Assistance, contract No: IPA 2007/HR/16IPO/001-040511- voditelj prof. dr. sc. Renata Bažok)

2012. – 2014. „Unaprjeđenja u tehnologiji proizvodnje šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika” (Hrvatska zaklada za znanost, voditelj prof. dr. sc. Renata Bažok)

2010.-2012. „Impact of oilseed rape production on functional biodiversity of predators and decomposers – development of management strategies for conservation and improvement in Croatia, Germany and Serbia“ SEE-ERA.NET PLUS- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i tehnološkog razvoja Srbije, Državno ministarstvo obrazovanja i istraživanja Njemačke i Europska komisija (voditeljica za Hrvatsku prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak

2007. - 2013. „Sustav procjene rizika temelj integrirane zaštite kukuruza od kukuruzne zlatice” (Ministarstvo znanosti, tehnologije obrazovanja i športa, voditelj prof. dr. sc. Renata Bažok)

2007. -2013. „Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a” (Ministarstvo znanosti, tehnologije obrazovanja i sporta, voditelj prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić)

2007.-2013. „Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika“ (Ministarstvo znanosti, tehnologije obrazovanja i sporta, voditelj prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak)

2007.-2013. „Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke“ (Ministarstvo znanosti, tehnologije obrazovanja i sporta, voditelj prof. dr. sc. Božena Barić)

 

Najznačajniji znanstveni radovi u proteklih 10 godina koji su indeksirani u a1 skupini (Q1 i Q2)

Q1 radovi

Mikac, K. M., Lemic, D., Benítez, H. A., Bažok, R. (2018). Changes in corn rootworm wing morphology are related to resistance development. Journal of Pest Science, 1-9.

Čačija, M., Kozina, A., Igrc Barčić, J., Bažok, R. (2018). Linking climate change and insect pest distribution: an example using Agriotes ustulatus Shall.(Coleoptera: Elateridae). Agricultural and Forest Entomology, 20(2), 288-297.

Drmić, Z., Čačija, M., Virić Gašparić, H., Lemić, D., Bažok, R. (2018). Phenology of the sugar beet weevil, Bothynoderes punctiventris Germar (Coleoptera: Curculionidae), in Croatia. Bulletin of entomological research, 1-10.

Mrganić, M., Bažok, R., Mikac, K., Benítez, H., Lemic, D. (2018). Two decades of invasive Western corn rootworm population monitoring in Croatia. Insects, 9(4), 160.

Drmić, Z., Toth, M., Lemić, Grubisić, D., Pospišil, M., Bažok, R. (2017). Area-wide mass trapping by pheromone based attractants for the control of sugar beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germar, Coleoptera: Curculionidae). Pest Management Science. 73 (10): 2174-2183, DOI: 10.1002/ps.4601,

Mikac, K. M., Lemic, D., Bažok, R., Benítez, H. A. (2016). Wing shape changes: a morphological view of the Diabrotica virgifera virgifera European invasion. Biological invasions, doi:10.1007/s10530-016-1252-9.

Gotlin Čuljak, T., Pernar, R., Juran, I. Ančić, M., Bažok, R. (2016). Impact of oilseed rape crop management systems on the spatial distribution of Brassicogethes aeneus (Fabricius 1775): Implications for integrated pest management. Crop Protection, vol. 89, 129-138. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2016.07.017

Lemić, D. Drmić, Z., Bažok, R. (2016). Population dynamics of noctuid moths and damage forecasting in sugar beet. Agricultural and forest entomology. DOI:10.1111/afe.12145, Vol. 18(2):128-136. DOI:10.1111/afe.12145

Benítez, H. A., Lemic, D., Püschel, T. A., Virić Gašparić, H., Kos, T., Barić, B., Bažok, R., Pajač Živković, I. (2018). Fluctuating asymmetry indicates levels of disturbance between agricultural productions: An example in Croatian population of Pterostichus melas melas (Coleptera: Carabidae). Zoologischer Anzeiger, 276, 42-49.

Lemic, D., Mikac, M. K. Kozina, A., Benitez, A.H., McLean, M.Ch., Bažok, R. (2016). Monitoring techniques of the western corn rootworm are the precursor to effective IPM strategies. Pest Management Science,72 (405-417): http://dx.doi.org/10.1002/ps.4072

Lemić, D., Mikac, M. K., Ivkosic, S., Bažok, R. (2015). The temporal and spatial invasion genetics of the western corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) in southern Europe. PLoS ONE 10(9): e0138796. doi:10.1371/journal.pone.0138796

Dminić, I., Bažok, R., Igrc Barčić, J. (2015). Reduction of olive fruit fly damage by early harvesting and impact on oil quality parameters. European Journal of Lipid Science and Technology, 117 (1):103-111, DOI: 10.1002/ejlt.201400150

Benítez, H. A., Püschel T., Lemić, D., Čačija M., Kozina A., Bažok, R. (2014) Ecomorphological Variation of the Wireworm Cephalic Capsule: Studying the Interaction of Environment and Geometric Shape. PLoS ONE 9(7): e102059. doi:10.1371/journal.pone.0102059

Benítez, H. A., Lemić, D., Bažok, R., Gallardo-Araya, C.M., Mikac, K.M. (2014). Evolutionary directional asymmetry and shape variation in Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae): an example using hind wings. Biological Journal of the Linnean Society, 111: 110-118.,  DOI: 10.1111/bij.12194

Kos, T., Bažok, R., Gunjača, J., Igrc Barčić, J. (2014). Western corn rootworm adult captures as a tool for the larval damage prediction in continuous maize. Journal of Applied Entomology, 138:173-182, doi: DOI: 10.1111/jen.12010

Lemić, D., Mikac, K. M., Bažok, R. (2013). Historical and Contemporary Population Genetics of the Invasive Western Corn Rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) in Croatia. Environmental entomology, 42 (4): 811-819.

Bažok, R., Ceranić-Sertić, M., Igrc Barčić, J., Borošić, J., Kozina, A., Kos, T., Lemić, D., Čačija, M. (2012). Seasonal Flight, Optimal Timing and Efficacy of Selected Insecticides for Cabbage Maggot (Delia radicum L., Diptera: Anthomyiidae) Control. Insects (3): 1001-1027.

Pajač, I., Božena, B., Mikac, M. & Pejić, I. (2012) New insights into the biology and ecology of Cydia pomonella from apple orchards in Croatia. Bulletin of Insectology, 65 (2), 185-193.

Szalai, M., Papp Komáromi, J., Bažok, R.,Igrc Barčić, J., Kiss, J., Toepfer, S. (2011).The growth rate of Diabrotica virgifera virgifera populations in Europe. Journal of Pest Science, 84 (1): 133-142. 

Bažok, R., Igrc Barčić, J., Kos, T., Gotlin Čuljak, T. Šilović, M., Jelovčan, S., Kozina A. (2009). Monitoring and efficacy of selected insecticides for European corn borer (Ostrinia nubilalis Hubn. Lepidoptera: Crambidae) control. Journal of Pest Science. Vol. 82(3):311-319

Q2 radovi

Lemic, D., Benitez, H. A., Püschel, T. A. Virić Gašparić, H., Šatvar, M., Bažok, R. (2016). Ecological morphology of the sugar beet weevil Croatian populations: evaluating the role of environmental conditions on body shape. Zoologischer anzeiger 260: 25-32, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcz.2015.11.003

Kozina, A., Lemić, D., Bažok, R., Mikac, M.K., Mclean, M. Ch., Ivezić, M., Igrc Barčić, J. (2015). Climatic, Edaphic Factors and Cropping History Help Predict Click Beetle (Agriotes spp.) Abundance. Journal of Insect Science, 15(1). 100 (http://dx.doi.org/10.1093/jisesa/iev079)

Benítez, H. A., Lemić, D., Bažok, R., Bravi, R., Buketa, M., Püschel, T. (2014). Morphological Integration and Modularity in Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) hind wings. Zoologischer anzeiger. 253 (6): 461-468.

Lemić, D., Benitez, A. H., Bažok, R. (2014). Intercontinental effect on sexual shape dimorphism and allometric relationships in the beetle pest Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae). Zoologischer anzeiger. 253 (3): 203-206.

Kozina, A., Čačija, M., Igrc Barčić, J., Bažok, R. (2012). Influence of climatic conditions on the distribution, abundance and activity of Agriotes lineatus L. adults in sex pheromone traps in Croatia. International Journal of Biometeorology. 57(4): 509-519.

Djelatnici koji su dobili međunarodne ili domaće nagrade koje dodjeljuju državna tijela, te znanstvene ili nastavne institucije (nagrada i godina dodjeljivanja)

doc. dr. sc. Darija Lemić: Državna nagrade za znanost - Godišnja nagrada za znanstvene novake za 2016. godinu (Hrvatski sabor)

Djelatnici izabrani u počasno zvanje professor emeritus

akademik Milan Maceljski- izabran u počasno zvanje professor emeritus na prijedlog Zavoda za poljoprivrednu zoologiju 2000. godina

prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković- izabran u počasno zvanje professor emeritus na prijedlog Zavoda za poljoprivrednu zoologiju 2014. godina

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.