Analitički laboratorij
Zavoda za ishranu bilja

AnalitičkI laboratorij Zavoda za ishranu bilja (ALIB) Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta provodi ispitivanja za potrebe znanstveno istraživačkih projekata, nastave te stručne suradnje s pravnim i fizičkim osobama.

ALIB provodi analize i ispitivanja tla, biljnog materijala, mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla, komposta, digestata, supstrata, muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, voda za navodnjavanje i hranjivih otopina te daje konačno mišljenje o sukladnosti istih s deklariranim vrijednostima (ukoliko su navedene). Na temelju rezultata analiza i ispitivanja koja se provode, ALIB-a izdaje mišljenje o kakvoći tla i daje preporuku gnojidbe u skladu s načelima održive poljoprivredne proizvodnje kao i važeće zakonske legislative.

Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede (KLASA: UP/I-320-11/18-01/41, URBROJ: 525-07/0012-19-2) ovlašten je za ispitivanje kakvoće mineralnih gnojiva. Također, temeljem Rješenja istog Ministarstva (KLASA: UP/I-320-02/19-18/01, URBROJ: 525-07/0367-19-2), Analitički laboratorij ovlašten je i za obavljanje analiza tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta.

Hrvatska akreditacijska agencija akreditirala je ALIB prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija“ (HAA – Potvrda o akreditaciji br 1479 – Akreditirani ispitni laboratorij od 24. prosinca 2014. godine – www.akreditacija.hr/registar).


Laboratorijske usluge

1. Analiza tla

Molimo Vas da uz uzorke tla dostavite i ispunjene obrasce: Zahtjev za korisnika i Podaci o uzorku tla, koje možete preuzeti na dnu stranice, gdje možete preuzeti i Upute za uzorkovanje tla. 

Parametri:

 • pH tla (H2O/ KCl)
 • električna vodljivost (E.C.)
 • hidrolitički aciditet (y1)
 • mobilni - zamjenjivi aluminij (Al3+)
 • ukupni karbonati(CaCO3)
 • fiziološki aktivno vapno (CaO)
 • organska tvar (humus) i ukupni ugljik (C)
 • mineralni - nitratni i amonijski dušik u (NO3-N, NH4-N)
 • ukupni dušik (N)
 • ukupni kalcij (Ca) i magnezij (Mg)
 • fiziološki aktivni fosfor (P2O5) i kalij (K2O)
 • fiziološki aktivni magnezij (Mg)
 • ukupni i/ili fiziološki aktivni mikroelementi i teški metali: Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, As, Mo, Co
 • vodotopljivi bor (B)
 • vodotopljivi klor (Cl)
 • vodotopljivi natrij (Na)

2. Analiza mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla

a) mineralna gnojiva – kruta (granulirana i kristalinična) i tekuća

Parametri:

 • vlaga (H2O)
 • granulometrijski sastav
 • N – ukupni, amonijski, nitratni, amidni
 • P2O5 – ukupni, vodotopljiv, citratno topljiv, topljiv u mravljoj kiselini
 • K2O - ukupni, vodotopljiv
 • CaO, MgO, SO3, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, Na – ukupni i vodotopljivi

b) organska gnojiva - stajnjaci, teleći, juneći, peradarski, lumbricali, guano i dr.
organski poboljšivači - komposti, digestati, supstrati, treseti, muljevi s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i drugi organski proizvodi koji se mogu koristiti u poljoprivredi

Parametri:

 • sukladno važećoj zakonskoj legislativi

c) organsko-mineralna gnojiva i poboljšivači

Parametri:

 • sukladno važećoj zakonskoj legislativi

d) anorganski poboljšivači - dolomiti, vapnenci, lapori, silicijevi materijali i drugi proizvodi anorganskog podrijetla koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji

Parametri:

 • sukladno važećoj zakonskoj legislativi

3. Analiza biljnog materijala

Parametri:

 • suha tvar i sadržaj vode
 • ukupni makro elementi - N, P, K, Ca, Mg
 • ukupni mikro elementi i teški metali: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, As, Mo, Co
 • nitrati u zelenoj masi – NO3-
 • ukupni i/ili vodotopljivi Na i Cl

4. Analiza voda za navodnjavanje i hranjivih otopina

Parametri:

 • pH
 • električna vodljivost (E.C.)
 • ukupne vodotopljive soli
 • kationi i anioni: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, K+, Na+, NH4+, NO3-, SO42-, P3-
 • mikroelementi

5. Analiza supstrata (1:2 vol.)

Parametri:

 • pH
 • električna vodljivost (E.C.)
 • ukupne vodotopljive soli
 • kationi i anioni: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, K+, Na+, NH4+, NO3-, SO42-, P3-
 • mikroelementi

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja (ALIB)
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 239 3817

 

dr. sc. Sanja Slunjski
Voditeljica laboratorija
Stručni savjetnik SZVO, znanstveni suradnik
  sslunjski ( at ) agr.hr   +385 1 239 4046

dr. sc. Vesna Jurkić
Stručni savjetnik
  vjurkic ( at ) agr.hr   +385 1 239 3884

Kristijan Konopka, mag. chem.
Stručni suradnik SZVO
  kkonopka ( at ) agr.hr   +385 1 239 3605

Monika Šajatović
Tehnički suradnik
  msajatovic ( at ) agr.hr   +385 1 239 3605

Ivan Pavlović ing. kem.
Vanjski suradnik
  ipavlovic ( at ) agr.hr   +385 1 239 3885

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.