Analitički laboratorij
Zavoda za melioracije (MELILAB)

Analitički laboratorij Zavoda za melioracije (MELILAB) Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta provodi ispitivanja u području agronomije i zaštite okoliša za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata, nastave i stručnog rada.
Područje rada obuhvaća:

 • kemijska i fizikalna ispitivanja tla i sedimenata;
 • ispitivanja kemijskog sastava i kakvoća podzemnih i površinskih voda te vode za navodnjavanje;
 • kemijska ispitivanja biljnog materijala.

MELILAB je suvremeno opremljen i u radu se koriste moderne instrumentalne tehnike: priprema uzoraka mikrovalnom tehnikom, UV/Vis spektrofotometrija, pojedinačna ili multielementna analiza plamenom atomskom apsorpcijskom/emisijskom spektroskopijom (AAS/AES) i optičkom emisijskom spektroskopijom induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES), atomska apsorpcija tehnikom hladne pare, analize ionskog sastava vode i vodenih otopina protočnom analizom uz spektrometrijsku detekciju (SFA), analizator ukupnog i otopljenog ugljika (TOC/DOC) u krutim i tekućim uzorcima, i drugo.

MELILAB izgrađuje vlastiti sustav kontrole kvalitete analitičkih podataka u svrhu poboljšanja kvalitete analitičkih procesa i učinkovitosti rada. Za unutarnju kontrolu kvalitete koriste se umjereni uređaji, primjena standardnih postupaka, validirane metode, svakodnevna kontrola rada primjenom umjeravanja i radnih standarda te stalna edukacija osoblja. MELILAB koristi normirane postupke, validirane metode te je uključen u dugogodišnji program međulaboratorijske usporedbe za tlo, sedimente, biljni materijal i vode.

Analitički laboratorij Zavoda za melioracije (MELILAB) Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1612.

Putem MELILAB-a, Agronomski fakultet ovlašten je da obavlja analize tla radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19) te Pravilnika o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 47/19).

 • Laboratorijska ispitivanja tla i sedimenta
  Vrsta ispitivanja Prema propisu/ normi
  Priprema uzoraka tla za fizikalne i kemijske analize HRN ISO 11464:2009
  Određivanje suhe tvari i sadržaja vode na osnovi mase - Gravimetrijska metoda HRN ISO 11465:2004
  Određivanje pH u tri točke H2O, KCl, CaCl2 HRN ISO 10390:2005
  Određivanje specifične električne vodljivosti HRN ISO 11265:2004
  Određivanje organskog ugljika sulfokromnom oksidacijom HRN ISO 14235:2004
  Određivanje sadržaja lakopristupačnog P
  (P2O5) i K (K2O)
  AL-metoda po Egner, Riehm,Domingo-u
  Određivanje sadržaja karbonata - Volumetrijska metoda HRN ISO 10693:2004
  Određivanje fiziološki aktivnog vapna Drouineau-Gallet metodom NF X 31-106; AFNOR 1999
  Određivanje adsorpcijskog kompleksa Metoda po Kappenu -vlastita metoda
  Određivanje hidrolitičke kiselosti i supstitucijskog aciditeta Titracijsko određivanje
  modificiranom metodom po Kappenu -vlastita metoda
  Određivanje stvarnog kapaciteta zamjene kationa i stupnja zasićenosti bazama otopinom barijeva klorida HRN ISO 11260:2004
  Ekstrakcija elemenata topljivih u zlatotopci – određivanje sadržaja metala HRN ISO 11466:2004
  Određivanje elemenata u tragovima (mikroelemenata) u ekstraktima tla pomoću atomske emisijske spektrometrije induktivno spregnutom plazmom HRN ISO 22036:2011
  Određivanje žive iz filtrata dobivenog ekstrakcijom zlatotopkom tla atomskom apsorpcijskom tehnikom hladne pare HRN ISO 16772:2009
  Ekstrakcija tla 0.01 M CaCl2 - određivanje pojedinačnog elementa (Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Zn) AAS ili ICP - OES tehnikom Houba i sur. 1999
  Ekstrakcija tla DTPA otopinom - određivanje pojedinačnog elementa (Cu, Fe, Mn, Zn) AAS ili ICP - OES tehnikom; HRN ISO 14870:2005
  Određivanje elemenata u tragovima nakon ekstrakcije tla otopinom amonijevog nitrata ISO 19730:2008
  Određivanje nitrata, nitrita i amonijaka u tlu poljske vlažnosti ekstrakcijom s otopinom kalijevog klorida HRN ISO 14256-2:2009
  Određivanje nitrata, nitrita i amonijaka u tlima sušenim na zraku ekstrakcijom s otopinom 1 M kalijevog klorida (1:10) Modificirana metoda HRN ISO 14255:2004
  Priprema saturacijskog vodnog ekstrakta i određivanje ionskog sastava USDA metoda (Rhoades, 1996)
  Određivanje raspodjele veličine čestica (mehaničkog sastava) u mineralnom dijelu tla - Metoda prosijavanja i sedimentacije HRN ISO 11277:2009
  Određivanje sadržaja skeleta Prema priručniku za pedološka istraživanja (Škorić, 1985)
  Određivanje stabilnosti makroagregata Metodom raspadanjem u vodi;
  Priručnik za pedološka istraživanja;
  Škorić, 1992.
  Određivanje stabilnosti mikroagregata Metodom raspadanjem u vodi;
  Priručnik za pedološka istraživanja;
  Škorić, 1992.
  Određivanje volumne gustoće tla
  (zahtjeva uzimanje uzoraka u
  neporušenom stanju)
  Priručnik za pedološka istraživanja;
  Škorić, 1992.
  Određivanje gustoće čvrste faze tla Metoda po Gračaninu - JDPZ
  Priručnik za proučavanje zemljišta (određivanje s piknometrom)
  Određivanje propusnosti tla za vodu Priručnik za pedološka istraživanja;
  Škorić, 1992.
 • Laboratorijska ispitivanja voda
  Pokazatelj Mjerna jedinica Metoda Prema propisu/ normi
  pH – vrijednost pri 25°C Potenciometrijsko određivanje HRN EN ISO 10523:2012
  ukupne suspendirane tvari mg/l Membranska filtracija i gravimetrija HRN EN 872:2008
  električna vodljivost mS/m (25°C) Konduktometrija HRN EN 27888:2008
  Ukupni OC
  Otopljeni OC
  mg/l Visoko temperaturna katalitička oksidacija HRN EN 1484:2002
  hidrogen karbonati mg/l Volumetrija (titrimetrija) Vlastita metoda
  amonij mg/l NH4+
  mg/l NH4- N
  Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju HRN EN ISO 11732:2008
  nitrati mg/l NO3-
  mg/l NO3-N
  Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju HRN EN ISO 13395:1998
  nitriti mg/l NO2-
  mg/l NO2-N
  Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju HRN EN ISO 13395:1998
  suma nitrata i nitrita mg/l NO3NO2
  mg/l NO3NO2-N
  Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju HRN EN ISO 13395:1998
  ortofosfati mg/l PO43-
  mg/l PO4-P
  Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju HRN EN ISO 15681-2:2018
  kloridi mg/l Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju SKALAR METHODS No. 514 (ref. ISO 15682:1992)
  sulfati mg/l Metoda protočne analize uz spektrometrijsku detekciju SKALAR METHODS No. 587 (ref. ISO/DIF 22743)
  kalcij mg/l Optička emisijska spektrometrija induktivno vezanom plazmom HRN EN ISO 11885:2010
  kalij mg/l Plamena emisijska spektrometrija HRN ISO 9964-3:1998
  magnezij mg/l Optička emisijska spektrometrija induktivno vezanom plazmom HRN EN ISO 11885:2010
  natrij mg/l Plamena emisijska spektrometrija HRN ISO 9964-3:1998
 • Laboratorijska ispitivanja biljnog materijala
  Vrsta ispitivanja Prema propisu / normi
  Priprema uzorka za analizu anorganskog kemijskog sastava Vlastita metoda
  Određivanje suhe tvari Vlastita metoda
  Digestija za određivanje odabranih elemenata u biljnom materijalu u zatvorenom sustavu s pomoću mikrovalova (HNO3,H2O2,HCl ) Vlastita metoda
  Određivanje pojedinačnih elemenata AAS ili ICP-OES tehnikom Vlastita metoda
  Ekstrakcija biljnog materijala vodom za određivanje aniona
  Određivanje pojedinačnih aniona (Cl- , NO2- , NO3- , SO42-)
  Vlastita metoda
  Određivanje Hg hidridnom tehnikom na AAS integriranim protočno-injekcijskim sustavom za atomsku apsorpciju žive hladnim parama HRN ISO 16772:2004

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Analitički laboratorij Zavoda za melioracije MELILAB
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
Lokacija: VI. paviljon, 2. kat
Mail: labagroeko ( at ) agr.hr

prof. dr. sc. Marija Romić
Voditeljica laboratorija
Lokacija ureda: V. paviljon, 2. kat
mromic ( at ) agr.hr +385 1 239 4014

izv. prof. dr. sc. Monika Zovko
Voditeljica kvalitete:
mzovko ( at ) agr.hr +385 1 239 3749

Nada Maurović, dipl. ing. kem.
Tehnička voditeljica:
nmaurovic ( at ) agr.hr +385 1 239 3902

Marina Diana Pišk, dipl. ing. kem.
migrc ( at ) agr.hr +385 1 239 4077

Željka Brnadić Cestar, dipl. ing.
zbrnadic ( at ) agr.hr +385 1 239 4078

Filip Kranjčec, mag. ing. agr.
fkranjcec ( at ) agr.hr +385 1 239 3855

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.