Obrana doktorskog rada :: Josip Vrdoljak, mag. ing. agr.

Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza
Javna obrana održat će se 24. rujna 2021. u 10 sati u dvorani VI/A  Agronomskog fakulteta.

Mentori doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Miroslav Benić, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Sažetak doktorskog rada:
Kao rezultat dugogodišnje selekcije visokomliječnih pasmina koza radi povećanja proizvodnje mlijeka sve je zamjetnije narušavanje morfologije vimena što se, uz narušavanje muznih odlika koza i, općenito, prikladnosti vimena strojnoj mužnji, negativno odražava na proizvodnju mlijeka i zdravlje vimena. Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi povezanost morfologije vimena s proizvodnjom i kemijskim sastavom mlijeka, kao i povezanost morfologije vimena sa zdravljem mliječne žlijezde alpina koza. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 139 strojno muzenih alpina koza različitog reda laktacije, bez uočenih kliničkih znakova mastitisa. Tijekom razdoblja mužnje alpina koza (od odbića do zasušenja) provedene su redovite mjesečne kontrole mliječnosti (AT4 metoda) i redovita mjesečna prikupljanja pojedinačnih uzoraka mlijeka u svrhu određivanja kemijskog sastava mlijeka. Uz navedeno, pri provedbi 1., 4. i 7. kontrole mliječnosti iz svake polovice vimena uzet je po jedan uzorak mlijeka u svrhu mikrobiološke pretrage i određivanja broja somatskih stanica (BSS) te su vizualnom prosudbom i mjerenjem utvrđene morfološke odlike vimena istraživanih koza. Utvrđeno je postojanje dvaju tipova vimena, i to: kruškolik (51,8% istraživanih koza) i ovalan oblik vimena (48,2% koza). U većine (56%) koza utvrđeno je postojanje sisa ljevkastog oblika, dok je sise cilindričnog oblika imalo 28%, a sise oblika boce 16% istraživanih koza. Utvrđen je značajan utjecaj redoslijeda i stadija laktacije te veličine legla na većinu analiziranih morfoloških odlika vimena, dok su dubina i širina vimena te veličina sisa bile pozitivno povezane s utvrđenim pokazateljima tjelesne razvijenosti koza. Istraživanjem nisu utvrđene značajne razlike u proizvodnji i prosječnom kemijskom sastavu mlijeka između koza različitih oblika vimena. Alpina koze sa sisama u obliku boce ostvarile su najveću prosječnu dnevnu i laktacijsku proizvodnju mlijeka, odnosno značajno veću nego koze s ljevkastim sisama. Utvrđena je značajna linearna regresija između većine analiziranih morfoloških odlika vimena i sisa i laktacijske proizvodnje mlijeka, pri čemu je opseg vimena bio najznačajniji pokazatelj laktacijske proizvodnje mlijeka. U koza ovalnog oblika vimena utvrđena je veća prevalencija inficiranih mliječnih žlijezdi nego u onih kruškolikog vimena (17,9:12,5%), a ujedno i veća geometrijska srednja vrijednost BSS u mlijeku (663x103 : 482x103/mL). Utvrđene su značajne razlike u BSS, kao i u prevalenciji subkliničkog mastitisa obzirom na utvrđeni oblik sisa, pri čemu je u koza sa sisama u obliku boce utvrđena najveća prevalencija subkliničkog mastitisa i najveći BSS. Većina morfoloških odlika vimena bila je u značajnoj korelaciji s BSS te je s povećanjem dubine vimena i veličine sisa, kao i smanjenjem kuta sisa i udaljenosti između vrhova sisa utvrđeno smanjenje BSS. Duljina sisa utvrđena na početku laktacije bila je najtočniji morfološki procjenitelj vjerojatnosti nastanka subkliničke upale vimena u preostalom dijelu laktacije, a najveća učestalost nastanka intramamarne infekcije je uočena u koza sa najdužim sisama (>6,5 cm), dok je (sa stanovišta zdravlja vimena) najoptimalnija duljina sisa 5,5-6 cm. Istraživanjem dobivene spoznaje mogu doprinijeti uvođenju pojedinih morfoloških odlika vimena i sisa u provedbu uzgojnih programa za alpina koze u cilju povećanja mliječnosti, ali bez nužno negativnog odražavanja na morfologiju i zdravlje njihova vimena.

Ključne riječi: kozje mlijeko, mliječna žlijezda, oblik vimena, oblik sisa, kemijski sastav mlijeka, somatske stanice, subklinički mastitis

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.