Ispiši

Cvjećarstvo 2 (238593)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja o sustavima proizvodnje cvjećarskih kultura u zaštićenom i na otvorenom prostoru, te razumijevanje interakcijskih odnosa biljke i ekoloških uvjeta u različitim fazama uzgoja. Obrađuju se metode uzgoja jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta u “plug” sistemu kao glavnom načinu proizvodnje presadnica. Suvremena je cvjećarska proizvodnja strogo vremenski određena datumima pojedinih praznika kao što su blagdan Svih svetih, Božić, Uskrs, Valentinovo ili Majčin dan pa je od presudnog značaja plasirati na tržište cvatuće vrste točno u to vrijeme. Stoga je potrebno upoznati studente s principima i tehnikama pospješivanja cvjetnih vrsta za raniji ili kasniji plasman na tržište od prirodnog termina cvatnje. Pri tome, kao i u ostalim segmentima tehnologije uzgoja cvjetnih vrsta, značajni su i biljni regulatori rasta te poznavanje njihove pravilne primjene u tehnologiji proizvodnje odabranih cvjećarskih kultura. Osim metoda uzgoja glavnih rodova rezanog cvijeća i lončanica u zaštićenom prostoru i na otvorenom, studenti se upoznaju i s održavanjem kvalitete rezanog cvijeća nakon berbe te skladištenjem, kao i sa specifičnostima prodaje cvjetnih vrsta i značajnim aukcijama u svijetu.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 14
Projektantske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti su osposobljeni za razumijevanje osnovnih fizioloških i tehnoloških principa uzgoja cvjećarskih kultura u zaštićenom i na otvorenom prostoru te su sposobni u složenim uvjetima voditi cvjećarsku proizvodnju. Osposobljeni su provoditi znanstvena istraživanja iz područja cvjećarstva, interpretirati i prezentirati činjenice i zaključke u pisanom i usmenom obliku, te za argumentirano raspravljanje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati parametre tehnologije proizvodnje cvjećarskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Pisani ispit
Prepoznati važnost interakcijskih odnosa biljaka i okolišnih čimbenika u različitim fazama uzgoja. Pisani ispit
Analizirati kritične momente u tehnološkom procesu proizvodnje cvjećarskih kultura. Seminarski rad
Objasniti i primijeniti principe pospješivanja cvjetnih vrsta za raniji ili kasniji plasman na tržište od prirodnog termina cvatnje. Pisani ispit
Identificirati ulogu i značaj primjene biljnih regulatora rasta u cvjećarskoj proizvodnji. Pisani ispit
Izraditi prijedlog tehnologije proizvodnje glavnih cvjećarskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru za rez i za uzgoj kao lončanica. Seminarski rad
Provesti istraživanja iz područja proizvodnje cvjećarskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit (P1) 30% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Parcijalni ispit (P2) 30% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Parcijalni ispit (P3) 30% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Seminar (S) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100% (P1+P2+P3+S)/100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Individualna izrada i prezentacija rada iz zadane nastavne tematike. Na ispitnim rokovima
Parcijalni ispiti (P1 - P3) 5. tjedan, 10. tjedan, 15. tjedan

Tjedni plan nastave

 1. Sustavi proizvodnje cvjećarskih kultura u zaštićenom i na otvorenom prostoru
 2. Interakcijski odnosi biljke i ekoloških uvjeta u različitim fazama uzgoja
 3. Supstrati u cvjećarskoj proizvodnji. Uzgoj presadnica jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta u „plug“ sistemu
 4. Metode uzgoja jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta (rast i razvoj u ranim stadijima u „plug” sistemu)
 5. Postupci pripreme jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta za prodaju
 6. Principi pospješivanja cvjetnih vrsta za raniji ili kasniji plasman na tržište od prirodnog termina cvatnje. Pospješivanje geofita
 7. Pospješivanje geofita. Rod: Tulipa, Iris, Hyacinthus, Crocus, Narcissus, Gladiolus
 8. Pospješivanje trajnica. Rodovi: Astilbe, Aster, Solidago, Dicentra, Helleborus
 9. Značaj primjene biljnih regulatora rasta u cvjećarskoj proizvodnji
 10. Primjena biljnih regulatora rasta u tehnologiji proizvodnje odabranih cvjećarskih kultura
 11. Metode uzgoja glavnih rodova rezanog cvijeća u zaštićenom prostoru
 12. Metode uzgoja glavnih rodova lončanica u zaštićenom prostoru
 13. Uzgoj glavnih rodova rezanog cvijeća na otvorenom prostoru
 14. Kvaliteta rezanog cvijeća nakon berbe: skladištenje u hladnjači u sustavu mokrog i suhog čuvanja
 15. Prodaja rezanog cvijeća, lončanica, geofita, trajnica, jednogodišnjih i dvogodišnjih vrsta na tržištu. Priprema za tržište. Aukcijska prodaja

Obvezna literatura

 1. Armitage, A.,M. (2017) Ornamental Bedding Plants. CAB International, Wallingford, Oxon.
 2. Lazarević, B., Poljak, M. (2019) Fiziologija bilja. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Nelson, P. V, (2014). Greenhouse Operation and Management.7th Edition. Pearson Education Limited, Harlow, Essex.
 2. Larson, R. A. (1992). Introduction to Floriculture. San Diego: Accademic Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Physiologische Aspekte der Zierpflanzenproduktion, Leibniz Universitaet Hannover
 • Wechselwirkungen von Phytohormonen bei Zierpflanze, Universitaet Hannover
 • Besonderheiten der Gärtnerischen Pflanzenproduktion, Universitaet Hannover
 • Floriculture, Part II: Physiological Aspects of Ornamental Crop Production, MSc International Horticulture Universitaet Hannover
 • Protected cultivation of ornamentals, Universität für Bodenkultur Wien

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.