Ispiši

Projektni menadžment energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi (198013)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Za uspješno poslovanje poljoprivrednih subjekata je jako važno poznavati načela izrade projektnih planova, apliciranja projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja, u kojima značajno mjesto zauzima gospodarenje otpadom te proizvodnja energetskih usjeva. Za uspješnu pripremu projekata i njihovo izvođenje potrebna je dobra projektna organizacija koja ovladava projektnim procesom u svim fazama od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja. Namjena modula je upoznati studente s teoretskim osnovama projektnog menadžmenta, financijama i investiranjem agrobiznisa,s posebnim naglaskom na energetske nasade i gospodarenje otpadom, te razvojnim projektima i investicijama u domaćoj teoriji i praksi.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će ovladati osnovama projektnog menadžmenta, znati će strukturu projekata proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Kroz predavanja će se studentima prilbližiti načela izrade projektnih planova, apliciranja projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja, u kojima značajno mjesto zauzima gospodarenje otpadom te proizvodnja energetskih usjeva.
 • Auditorne vježbe
  Vježbe pripremaju studente za uspješno planiranje projekata i njihovo izvođenje, ovladavanje projektnim procesom u svim fazama - od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja.
 • Seminari
  Seminarima se potiče studente na osmišljavanje projekata u području proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti pojmove projektnog menadžmenta Pismeni, seminar
Izračunati osnovne ekonomske pokazatelje Pismeni, seminar
Poslovno odlučivati prema ekonomskim pokazateljima Pismeni, seminar
Ekonomski ocjeniti projekt s proizvodnjom energetskih kultura i korištenjem otpada iz poljoprivrede Pismeni, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 100 1
Aktivnost na seminarskoj nastavi 40% 6 30 1
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 0% 30 150

Tjedni plan nastave

 1. Projektni menadžment - pojam, obilježja i organizacijska struktura u bioekonomiji
 2. Područja bioekonomskih znanja i vještina projekt menadžera u etapama projekta
 3. Projektni menadžment i financiranje projekata proizvodnje energetskih kultura
 4. Projektni menadžment i financiranje projekata gospodarenja otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 5. Mogući izvori financiranja proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi
 6. Metodologija planiranja i upravljanja projektima na načelima bioekonomije i održivog razvoja
 7. Tehničko-tehnološka i ekonomska analiza investicija i projekata gospodarenja otpadom (biomasom)
 8. Računalni alati projektnog menadžmenta za investiranje u projekte energetskih kultura i gospodarenja otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 9. Financiranje i izvori financiranja projekata u poljoprivredi i gospodarenju otpadom
 10. Načini organizacije projekata u poljoprivredi
 11. Izrada i stručna ocjena investicijskih programa u poljoprivredi i gospodarenju otpadom (biomasom)
 12. Investicijski projekti - praktični primjeri u gospodarenju otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 13. Investicijski projekti - praktični primjeri u proizvodnji energetskih kultura
 14. Seminarski radovi
 15. Seminarski radovi

Obvezna literatura

 1. Omazić M.A., Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija
 2. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2010): Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za studente ABRR studija, Agronomski fakultet u Zagrebu
 3. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 4. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker ,C.B. (2000): Financial Management in Agriculture, Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois
 5. Šegon, V., Šimek, T. (2014): Priručnik za učinkovito korištenje biomase, Hrvatski šumarski institut
 6. Sartori D. i sur. (2014): Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata, Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020, Europska komisija – Opća uprava za regionalne i urbane politike

Preporučena literatura

 1. Babić, M. (1999): Mikroekonomska analiza, 4. izd., Mate, Zagreb
 2. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomics, Prentice Hall, New Jersy
 3. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 4. OECD (2009): The bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. Paris: OECD Publishing
 5. European Commission (2012): Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Brussels: European Commission
 6. Swanson, R.M. (2009): Techno-economic analysis of biomass-to-liquids production based on gasification, Iowa State University, USA

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Vođenje i ocjena razvojnih projekata (Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek)
 • Project Management (University of Hohenheim, Germany)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.