Ispiši

Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede je sastavljen od tri dijela: Tehnika u ratarstvu i povrtlarstvu, Tehnika u stočarstvu i Tehnika u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu. Današnja poljoprivredna tehnika u razvijenim zemljama je na viskoj tehničkoj razini koja omogućava minimalan utrošak ljudskog rada uz maksimalnu produktivnost i ekonomičnost. Program cjelokupnog predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u navedenim granama poljoprivredne proizvodnje. Studenti će biti upoznati s teorijom rada pojedinih strojeva i njihovih sklopova, pravilnim agregatiranjem pogonskih i prikjučnih strojeva i oruđa, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Nastava će se izvoditi putem predavanja, te auditornih vježbi.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 30

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Cilj predmeta je upoznati studente koji dolaze s drugih preddiplomskih studija s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u ratarskoj, povrtlarskoj, stočarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji, a studentima završenog preddiplomskog studija ”Poljoprivredna tehnika” će omogućiti stjecanje novih spoznaja iz u razvoju tehnike i tehnologije prethodno navedenih segmenata poljoprivredne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme za proizvodnju ratarskih i povrćarskih kultura i objasniti njihov utjecaj na razinu postignutih uroda, te kvalitetu Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati najpovoljnije postupke za ubiranje i spremanje krmnog bilja Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Objasniti trendove razvoja strojeva u stočarskoj proizvodnji i odabrati najprikladnije strojeve i opremu za hranjenje, napajanje, izgnojavanje i ventilaciju u stočarskim objektima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom u stočarskoj proizvodnji odnosno automatizirati proizvodnja Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati najprikladnije strojeve za održavanje tla u trajnim nasadima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Objasniti načela rada strojeva za aplikaciju pesticida u trajnim nasadima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati i objasniti prikladne strojeve za berbu voća i grožđa, te objasniti trendove razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu Kolokviji, Usmeni, Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 2
II Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 2
III Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 30 2
Usmeni ispit 15 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 10 0
UKUPNO 100% 120 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
II Kolokvij Obuhvaća drugi programski dio predmeta: Strojevi za spremanje sijena, sjenaže i silaže. Noviteti na području tehnike spremanja krmnog bilja. Noviteti na području strojeva i opreme u pojedinim granama stočarske proizvodnje. Noviteti na području izgnojavanja i ventilacije stočarskih objekata. 10. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili II kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu
III Kolokvij Obuhvaća treći programski dio predmeta: Tehnika za održavanje tla u trajnim nasadima. Oprema za aplikaciju pesticida u trajnim nasadima. Strojna berba voća i grožđa. Trendovi razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu. 15. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili III kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu.
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od različitog broja pitanja, ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta Tijekom ispitnih rokova, prijavljuje se u sustavu ISVU. Moguća su tri izlaska na ispit, te četvrti pred povjerenstvom

Tjedni plan nastave

 1. Inovacije u području strojeva i opreme za obradu tla, gnojidbu, zaštitu bilja i sjetvu.
 2. Inovacije u području strojeva i opreme za ubiranje ratarskih i povrćarskih kultura.
 3. Inovacije u području elektroničke i informacijske tehnologije za nadzor i upravljanje poljoprivrednim strojevima i opremom.
 4. Inovacije u području bio-goriva za pogon poljoprivrednih strojeva.
 5. I međuispit (kolokvij).
 6. Strojevi za spremanje sijena, sjenaže i silaže. Noviteti na području tehnike spremanja krmnog bilja.
 7. Strojevi i oprema u govedarskoj proizvodnji. Noviteti na području mužnje krava. Hranjenje i napajanje goveda. Izgnojavanje i ventilacija objekata za goveda
 8. Strojevi i oprema u svinjogojskoj proizvodnji. Hranjenje i napajanje svinja. Izgnojavanje i ventilacija objekata za svinje.
 9. Strojevi i oprema u peradarskoj proizvodnji. Hranjenje i napajanje peradi. Izgnojavanje i ventilacija objekata za perad.
 10. Strojevi i oprema u kozarstvu i ovčarstvu. Strojevi i oprema u ribarstvu. II međuispit (kolokvij).
 11. Tehnika za održavanje tla u trajnim nasadima.
 12. Oprema za aplikaciju pesticide u trajnim nasadima.
 13. Strojna berba voća i grožđa.
 14. Trendovi razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu.
 15. III međuispit (kolokvij).

Obvezna literatura

 1. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009). Poljoprivredna tehnika u ratarstvu. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
 2. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
 3. Uremović, Z., Uremović, Marija, Pavić, Vesna, Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002). Stočarstvo. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu.
 4. Uremović, Z., Uremović, Marija, Filipović, D., Konjačić, M. (2008). Ekološko stočarstvo. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
 5. Brčić, J. … et al. (1995). Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Preporučena literatura

 1. Schön, H. ... et al. (1989). Landtechnik Bauwesen. München: BLV Verlagsgesellschaft.
 2. Fruhstorfer, W. ... et al. (2004). Agrarwirtschaft Grundstufe Landwirt. München: BLV Verlagsgesellschaft.
 3. Fruhstorfer, W. ...et al. (2004). Agrarwirtschaft Fachstufe Landwirt. München: BLV Verlagsgesellschaft.
 4. Eichhorn, H. ...et al. (1999). Landtechnik. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag
 5. Bell, B., Cousins, S. (1997). Machinery for Horticulture. Ipswich: Farming Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.