Ispiši

Biologija i ekologija vinove loze (228252)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet osposobljava studente za razumijevanje složenih procesa rasta i razvoja vinove loze te mehanizama njihove regulacije u ovisnosti o okolišnim čimbenicima mediteranske klime. Poznavanje anatomske građe, fizioloških procesa i ekologije vinove loze osposobljava buduće stručnjake za razumijevanje i rješavanje praktičnih problema u proizvodnji grožđa i vina. Stečena znanja nužan su preduvjet za praćenje i razumijevanje ostalih predmeta vezanih uz tehnologiju proizvodnje grožđa i vina na diplomskom studiju, kao i za nastavak obrazovanja i bavljenje znanstvenim istraživanjima u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.

Vrsta predmeta

ECTS: 2.00

Sati nastave: 20
Predavanja: 18
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje u raspravama na predavanjima i seminarima. Priprema i usmeno izlaganje seminara. Polaganje ispita.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti imaju zadatak interpretirati i prezentirati rezultate jednog recentnog znanstvenog istraživanja iz područja kojim se bavi ovaj modul.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati biološke osobine odgovorne za dobru adaptabilnost i široku rasprostranjenost vinove loze kao vrste Ispit - nakon završenog turnusa predavanja pismeni ispit, a na ostalim ispitnim rokovima usmeni
Opisati anatomsku građu i specifične funkcije vegetativnih i generativnih organa vinove loze Ispit - nakon završenog turnusa predavanja pismeni ispit, a na ostalim ispitnim rokovima usmeni
Analizirati i argumentirati utjecaj promjena u okolišu i abiotskog stresa na faze razvoja i fiziologiju vinove loze Ispit - nakon završenog turnusa predavanja pismeni ispit, a na ostalim ispitnim rokovima usmeni
Računati klimatske indekse te kritički vrednovati njihovu primjenjivost za potrebe procjene prikladnosti područja za uzgoj vinove loze Ispit - nakon završenog turnusa predavanja pismeni ispit, a na ostalim ispitnim rokovima usmeni
Interpretirati i prezentirati rezultate znanstveno istraživačkog rada iz područja biologije i ekologije vinove loze Seminar - interpretacija i prezentacija rezultata objavljenog znanstvenog rada

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje izravne nastave - predavanja, seminari. Osmišljavanje tema za seminarske radove i sastavljanjepismenog ispita i njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima, prezentiranje seminarskog rada. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
ispit 80% 0 - 59
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 48 1,8
Seminar 20 % 0 - 59%
61 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 12 0,2
Ukupno 100% (S x 20 + I x 80)/100 20 60 2
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
ispit Nakon završenog turnusa izravne nastave studenti polažu pismeni ispit. Studenti koji nisu položili pismeni ispit, polažu usmeni ispit na redovitim ispitnim rokovima.
Seminar Studenti pripremaju i izlažu seminarski rad temeljen na dodjeljenom znanstvenom radu iz područja predmeta. Zadnji tjedan nastave.

Tjedni plan nastave

 1. Anatomska građa vegetativnih i generativnih organa (2 P)
 2. Anatomska građa vegetativnih i generativnih organa (2 P)
 3. Anatomska građa vegetativnih i generativnih organa (2 P)
 4. Rast i razvoj vinove loze – mehanizmi hormonske regulacije i utjecaj okoliša (2 P)
 5. Rast i razvoj vinove loze – utjecaj okoliša (1 P) Klimatski indeksi za procjenu prikladnosti područja za uzgoj vinove loze (1 P)
 6. Klimatski indeksi za procjenu prikladnosti područja za uzgoj vinove loze (2 P)
 7. Prikladnost mediteranske klime za uzgoj vinove loze (2 P)
 8. Prikladnost mediteranske klime za uzgoj vinove loze (1 P) Opasnost od abiotskog stresa (1 P)
 9. Opasnost od abiotskog stresa (2 P)
 10. Prezentacija znanstvenih istraživanja iz područja anatomije i fiziologije vinove loze (2 S)

Obvezna literatura

 1. Keller, M. (2010). The Science of Grapevine – Anatomy and Phisiology. Academic Press, USA
 2. Maletić E., Karoglan Kontić, Jasminka, Pejić, I. (2008). Vinova loza-ampelografija, ekologija, oplemenjivanje. Zagreb: Školska knjiga
 3. PowerPoint - prezentacije

Preporučena literatura

 1. Mullins, M. G., Bouquet, A., Williams, L. E. (1996). Biology of the grapevine. Cambridge University Press, USA

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.