Ispiši

Postanak tla (144077)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Postanak tla obuhvaća teorijski prikaz zakona postanka i razvoja tla, obradu poglavlja vezanih uz pedogenetske čimbenike: matični supstrat, reljef, klimu, organizme, vrijeme i ljudsku aktivnost, obradu poglavlja vezanih uz vanjsku i unutrašnju morfologiju tla, te obradu poglavlja vezanih uz pedogenetske i tipske procese.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Seminar: 8
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet Postanak tla osposobljava studente za razumijevanje zakonitosti nastanka tla i njihovog razvoja u skladu s konstelacijama pedogenetskih čimbenika, te u skladu s pedogenetskim procesima. Studenti raspolažu s temeljnim znanjima za razumijevanje formiranja unutarnje morfologije tla.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja 14 sati / u jednoj skupini
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe 8 sati/u jednoj skupini – prepoznavanje, utvrđivanje i analiza pedogenetskih čimbenika i procesa na reprezentativnim područjima Hrvatske s aspekta formiranja unutarnje morfologije tla
 • Seminari
  Seminari 8 sati / u dvije skupine

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti zakonitosti nastanka tla Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 1
Prepoznati značaj i ulogu pedogenetskih čimbenika u nastanku i razvoju tla Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 1
Prepoznati značaj i ulogu pedogenetskih procesa u postanku, razvoju i formiranju unutarnje morfologije tla Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 2
Objasniti unutarnju i vanjsku morfologiju tla, te na temelju toga identificirati dominantne pedogenetske čimbenike i procese koju su utjecali na njezin nastanak Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 2, Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, seminara i vježbi.
Praćenje prisutnosti studenata na nastavi.
Pružanje konzultacija.
Organizacija i provođenje pismenih ispita.
Organizacija i provođenje terenske nastave.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminarskih radova
Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra ili cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 28 28 0,8
Parcijalni ispit (PI1) 50% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 30 1,1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 50% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 32 1,1
UKUPNO 100% (PI1 + PI2) / 2 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 (PI1) Pisani ispit. Obuhvaća prvi programski dio modula, odnosno slijedeće cjeline: Uvodni dio, Klima kao faktor pedogeneze, Organizmi kao faktor pedogeneze, Reljef kao faktor pedogeneze, Matični supstrat i vrijeme kao faktori pedogeneze Ispitna pitanja: - dijelom koncipirana tako da traže nadopunjavanje ključnim riječima ili nude više odgovora od kojih je samo jedan točan, a dijelom kao otvorena. - testiraju razumijevanje različitih uvjeta postanka tla, odnosno utjecaja pedogenetskih faktora okoliša na formiranje tla i pojedinih njegovih značajki 4. tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Pisani ispit. Obuhvaća drugi dio modula, odnosno slijedeće cjeline: Pedogenetski procesi, Trošenje, Transport i sedimentacija, Tipski procesi postanka tla, Morfologija tla. Ispitna pitanja: - dijelom koncipirana tako da traže nadopunjavanje ključnim riječima ili nude više odgovora od kojih je samo jedan točan, a dijelom kao otvorena. - testiraju razumijevanje procesa trošenja stijena i minerala te postanka tla, kao i njihovog utjecaja na značajke tla, posebno na njegovu morfologiju 9. tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student izostane s nastave više nego je dopušteno, moguća je izrada dodatnog samostalnog seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom. Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit
Cjeloviti ispit Pisani ispit. U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo modula. Ispitna pitanja: - vidi pod PI1 i PI2 Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvodni dio, pedogenetski čimbenici, klima kao faktor pedogeneze.
 2. Organizmi kao faktor pedogeneze, reljef kao faktor pedogeneze.
 3. Matični supstrat i vrijeme kao faktori pedogeneze.
 4. Parcijalni ispit 1; Pedogenetski procesi, trošenje
 5. Transport i sedimentacija, tipski procesi postanka tla.
 6. Morfologija tla; terenska nastava.
 7. Izrada seminara
 8. Prezentacija seminara
 9. Test znanja 2
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .

Obvezna literatura

 1. Bogunović, M. (2009). Postanak tla: radni materijali za studente. Zagreb: Agronomski fakultet, Zavod za pedologiju.

Preporučena literatura

 1. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 2. Škorić, A. (1985.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poljoprivredni fakultet u Osijeku – predmet Pedogeneza i Sistematika tla
 • School of plant, environmental &amp; soil sciences, USA – predmet - Soil Formation: Earth Surface Processes and Biogeochemistry
 • University of Northern British Columbia, Canada – predmet: Soil Formation and Classification

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.