Ispiši

Ekonomika resursa u agrobiznisu (185474)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Ekonomika upotrebe resursa u agrobiznisu multidisciplinarna je znanstvena disciplina koja proučava ekonomske zakonitosti u upravljanju resursima u poljoprivredi i agrobiznisu. Cilj modula je upoznati studente s ulogom prirodnih, kapitalnih i ljudskih resursa u održivom razvoju agrobiznisa kao i njihovoj upotrebi na ekonomski, društveno i ekološki prihvatljiv način. Predstavit će se metode višekriterijskog vrednovanja resursa i optimizacije njihovog korištenja. Tijekom nastave, u ekonomskim okvirima valorizirat će se posljedice klimatskih promjena, degradacije okoliša i kritički propitivat prihvatljive količine onečišćenja.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 24
Auditorne vježbe: 2
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Položenim ispitom studenti će steći nužna znanja za zapošljavanje u tijelima lokalne i državne uprave na radnim mjestima odgovornim za upravljanje resursima i održivi razvoj poljoprivrede i gospodarstva u cjelini. Modul pruža interdisciplinarna znanja s područja ekonomije, poljoprivrede i ekologije nužna za radna mjesta projektnog menadžera u području agrobiznisa.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Spoznati važnost i ulogu resursa u poljoprivredi Pismeni
Shvatiti ograničenost prirodnih i gospodarskih resursa i potrebu njihovog optimalnog korištenja Pismeni
Primijeniti višekriterijsku analizu s ciljem optimizacije korištenja resursa u agrobiznisu Pismeni, seminar
Definirati, kvantificirati i usporediti čimbenike održivog razvoja i održive poljoprivrede Pismeni, seminar
Razlikovati različite pristupe konceptu održivosti i analizirati implikacije primjene različitih politika održivosti Pismeni
Ekonomski valorizirati utjecaj klimatskih promjena, globalnog zatopljenja, porasta cijena energenata na sektor poljoprivrede i agrobiznisa Pismeni, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito održavanje nastave. Diseminacija tema, konzultacije i nadzor nad izlaganjem seminarskih radova. Pripremanje nastavnih materijala i ispitne literature i održavanje ispita. Procjena u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 30 30 1
Izrada seminara i prezentacija 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Pismeni ispit 50% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul. Pojmovno određenje i kategorizacija resursa. P
 2. Resursi i njihova uloga u gospodarskom rastu i razvoju. Razvoj ekonomske misli u valorizaciji resursa. P
 3. Ocjena prirodnih resursa u dinamičkim ekonomskim sustavima. Obnovljivi i neobnovljivi prirodni resursi. Mjere zaštite prirodnih resursa. P
 4. Ekonomski značaj zemljišnih i vodenih resursa. P
 5. Malthus i ekološka ekonomika.
 6. Eksternalije i ekonomika zaštite okoliša. Prihvatljiva količina onečišćenja. P
 7. Ekonomska valorizacija klimatskih promjena i degradacije okoliša. P
 8. Fizički i financijski resursi kao čimbenik razvoja agrobiznisa. Ljudski resursi u endogenoj teoriji razvoja. P
 9. Uloga energetskih resursa u agrobiznisu. P
 10. Problem ograničenosti resursa. Ekonomske, društvene i ekološke posljedice neučinkovitog korištenja resursa. Zakon opadajućih prinosa
 11. Marginalna i višekriterijska optimizacija korištenja resursa. A
 12. Troškovi i koristi u ekonomskoj valorizaciji resursa. P
 13. Održivi razvoj – čimbenici i pokazatelji. P
 14. Seminarska nastava S
 15. Seminarska nastava S

Obvezna literatura

 1. Harris, J., Roach, B. (2013): Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach, Global Development And Environment Institute at Tufts University, Boston
 2. Milenković, S., Bošković, N., (2011). Resursi u ekonomskoj sadašnjosti i budućnosti, Ekonomski fakultet, Kragujevac

Preporučena literatura

 1. Field, B. C., Field, M. K. (2001), Environmental Economics, McGraw-Hill, New York
 2. M. Črnjar (2002), Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet Rijeka i Glosa, Rijeka

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ekonomika resursa i teorija proizvodnje, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet
 • Environmental Economics, University of Hohenheim, Njemačka
 • Environmental Economics &amp; Natural Resources, Wageningen University, Nizozemska
 • Environmental and Resource Economics, University of Berlin, Njemačka

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.