Ispiši

Limnologija i oceanologija (144567)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Voda pokriva oko 70% našeg planeta što ga razlikuje od svih drugih planeta koje poznajemo. Voda igra važnu ulogu u globalnoj klimi, kao izvor hrane, minerala, energije i služi za rekreaciju. Vodeni ekosustavi su prepuni organizama, od mikroskopskog fitoplanktona i zooplanktonktona preko koralja, rakova i riba sve do sisavaca. Nažalost, vodeni su ekosustavi također korišteni kao 'odlagališta' za većinu društvenog otpada te su duboko pogođeni globalnom promjenom. Stoga su tematske cjeline povezane na način da se ukratko dotakne spomenuta raznolika problematika te uključuje: značenje i razvoj limnologije i oceanologije, osobine slatkovodnih i morskih organizama, energiju i produktivnost, onečišćenje kopnenih voda i mora, geologiju voda, fiziku kopnenih voda (pokretljivost, svjetlost, boja, prozirnost, temperatura, gustoća), stanišne tipove tekućih i stajaćih kopnenih voda, kemiju kopnenih voda (otopljeni plinovi i CO2 sustav, hranjive soli), ekologiju stajačica, ekologiju tekućica, specifičnosti fizike i kemije mora, opće osobine mora i oceana s posebnim osvrtom na Jadran, pelagijal, bental, fizikalno-kemijsku i biološku analizu vode, saprobni sustav.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 20
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave

Opće kompetencije

Modul osposobljava za razumijevanje osnovnih procesa u kopnenim i morskoj vodi. Student stječe temeljne spoznaje o geologiji, fizici, kemiji i biologiji kopnenih voda i mora, njihovom značenju u ribarstvu, te sposobnost samostalnog određivanja procjene onečišćenja voda.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se troje vježbe vezane uz fizikalno kemijske osobine vode te biološke vezane uz organizme indikatore. Vježbe se izvode u grupama od maksimalno 10 studenata
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  Seminari predstavljaju istraživački rad studenata na temu fizikalno kemijskih osobina vode. Izvode se u timu od maksimalno 5 studenata po jednom seminaru. Studenti uzimaju uzorke vode, analiziraju vodu u laboratoriju, opisuju dobivene rezultate i raspravljaju s literaturom. Na kraju semestra javno prezentiraju radove u obliku poster prezentacije (na tri slidea Microsoft Power Point aplikacije) ne dulje od 5 minuta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati probleme vezane uz kvalitetu ribolovnih voda u području slatkovodne i morske akvakulture, kao i otvorenih voda. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Napraviti i izračunati procjenu kvalitete vode na osnovu fizikalno kemijskih i bioloških parametara radi optimalnog gospodarenja u otvorenim slatkim vodama i moru Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
koristiti dostignuta znanja iz limnologije, biologije voda i oceanologije u stjecanju novih spoznaja za ispravno ribarsko gospodarenje i akvaristiku Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
postaviti istraživanje u području limnologije i oceanologije, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
provesti hidrobiološki dio u izradi ribolovno-gospodarske osnove Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
prezentirati rezultate hidrobioloških istraživanja, te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
prepoznati važna zbivanja iz područja hidrobiologije, te ih prezentirati u medijima i publicistici Seminar
identificirati bentosne vrste organizama na temelju ključa za determinaciju i druge relevantne literature Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
samostalno organizirati i voditi poslove iz hidrobiologije u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među pismeni I 30% 0-60 %
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Među pismeni II 40% 0-60 %
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Među pismeni III 30% 0-60 %
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u Limnologiju i oceanologiju
 2. Limnologija I (Uvod – Hranjive soli)
 3. Uzorkovanje i fizikalne analize vode (temperatura, pokretljivost, prozirnost, organoleptička obilježja) + Kemijske analize vode I (O2, KPK, BPK, CO2, alkalinitet, tvrdoća), Kemijske analize vode II; Multiparametarski instrument, spektrofotometar
 4. Posjet pročišćivaću vode Ivanja Reka
 5. Limnologija II (Biologija)
 6. Uvod u uzorkovanje makrobentosa, determinacija makrozoobentosa, Biološke analize u svrhu procjene kvalitete vode, organizmi indikatori
 7. Hidromorfologija
 8. Oceanologija
 9. Metode istraživanja u limnologiji; podjela seminarskih radova; uzorkovanje za seminar
 10. Globalan status kvalitete voda i budućnost; Uzorkovanje za seminar i analize
 11. Klimatske promjene i njihov utjecaj; Uzorkovanje za seminar i analize
 12. Uzorkovanje za seminar i analize
 13. Pretraživanje literature i pisanje seminara
 14. Pretraživanje literature i pisanje seminara
 15. Izlaganje seminara

Obvezna literatura

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb
 2. Kerovec M. (1988): Ekologija kopnenih voda. HED & Pelivan, Zagreb
 3. Požar-Domac A. (1988): O biologiji mora. HED & Pelivan, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Matoničkin I., Pavletić Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb
 2. Peres J.-M., Gamulin Brida H. (1973): Biološka oceanografija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Cole G. A. (1983): Textbook of Limnology. C. V. Mosby Co., St. Louis
 4. Sumich J. L. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. WCB, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque
 5. Mihanović B., Perina I. (1982): Fizikalno i kemijsko ispitivanje zagađenosti vode. Školska knjiga, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Applied Limnology – Aquatic ecosystem management, BOKU, Austrija
 • Limnologija, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb
 • Primjenjena limnologija, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb
 • Introduction into limnology and oceanofraphy, University of Amsterdam, Netherlands

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.