Ispiši

Biljna virologija (173291)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Biljna virologija je disciplina fitopatologije, koja proučava viruse i subviralne patogene kao biljne patogene (sateleitne RNA, viroide), te bolesti (viroze i viroidoze) koje oni uzrokuju na biljkama domaćinima

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Laboratorijske vježbe: 10
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69.9%
Dobar (3): 7o-79.9%
Vrlo dobar (4): 80-89.9%
Izvrstan (5): > 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovno pohađanje nastave

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati morfologiju ili građu virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati ekologiju vriusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati fiziologiju virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati interakciju biljaka sa virusima i subviralnim patogenima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavanje sistematike virusa Pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave prema planu, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koju osiguravaju ishodi učenja i stečene kompeticije studenata, omogućuje kontaktiranje studenata s predmetnim nastavnicima i suradnicima.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbi i seminara) te izrada i izlaganje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 3 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 3 do 59 %
60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 90 3
Ukupno 6 do 59 61-70 71-80 81-90 91-100 do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 30 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Silabus modula - Ciljevi kolegija, ishodi učenja, načini i struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura
 2. Morfologija ili građa virusa i subviralnih patogena
 3. Ekologija virusa i subviralnih patogena
 4. Fiziologija virusa i subviralnih patogena te njihova interakcija s biljkama domaćinima
 5. Sistematika virusa, najvažnije i najčešće viroze i viroidoze biljaka
 6. Seminari
 7. Seminari
 8. Seminari
 9. Seminari
 10. Seminari
 11. Laboratorijske vježbe
 12. Laboratorijske vježbe
 13. Laboratorijske vježbe-
 14. Laboratorijske vježbe
 15. Laboratorijske vježbe

Obvezna literatura

 1. Juretić, N. (2002): Osnove biljne virologije. Školska knjiga d.d. Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fitopatogeni virusi i viroidi (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.