Ispiši

Metode istraživanja u konjogojstvu (173793)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program nastave upoznaje studente s aktualnim trendovima istraživanja u području uzgoja i korištenja konja. Analitički se razmatraju modeli istraživanja u uzgoju i korištenju konja u pogledu prisupa u odabiru ciljeva, oblikovanju hipoteza i prilagodbe metodologija istraživanja. Cilj je na primjerima istraživačkih zadataka razvijanje vještina kritičke analize problema, metodoloških postavki njihova rješavanja, oblikovanja rasprave i konciznih zaključaka. Kroz predavanja studenti se upoznaju s suvremenim metodama uzgoja konja, biotehnologijama u funkciji uzgoja, uzgojnim programima i primjeni genomske selekcije u cilju unapređenje radnih performansi ili potiskivanja nasljednih bolesti. Poseban naglasak se stavlja na biotehnološke postupke reprodukcijskog karaktera (umjetna inseminacija, MOET, ET). Kroz dio predavanja ukazuje se na program razvoja uporabnih odlika konja, posebice u sportu (trening, razvoj metaboličkog i motoričkog profila konja i drugo).

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 12
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje programa izvođenja nastave i vježbi (minimalno 80%)

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari
 • Vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Argumentirati pojmove bitne za uzgoj i selekciju konja te trening i uporabu konja za sport i rekreaciju Rasprave tijekom nastave i usmena provjera.
Kritički prosuđivati aktualne postupke u selekciji, uzgoju i treningu konja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmena provjera.
Osmisliti, dizajnirati i argumentirati uzgojne programe za toplokrvne i hladnokrvne pasmine konja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmena provjera.
Razviti i dizajnirati metode intervalnog treninga sukladno natjecateljskim disciplinama u konjaništvu Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmena provjera.
Kritički preispitivati i uspoređivati suvremena iskustva i preporuke u hranidbi i smještaju konja, očuvanju njihova zdravlja i poštivanja načela dobrobiti konja i jahača Rasprave tijekom nastave i usmena provjera.
Sintetiziranje znanja u cjelinu te njegovo prezentiranje u vidu znanstvenih radova, studija, elaborata i projekata. Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmena provjera.

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja
Izložiti predviđeni program auditornih i terenskih vježbi
Pomoći u pripremi dodijeljenih tema seminara

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program auditornih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program terenskih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pripremiti i izložiti dodijeljene teme seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 20 20 1,33
Eksperimentalni rad 15 1,00
Kolokvij 10 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
5 0,33
Istraživački rad 30% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 1,33
Seminarski rad 20% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 10 0,67
Pismeni ispit 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,67
Usmeni ispit 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,67
Ukupno 30 90 6

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni postupci i nove tehnologije u uzgoju konja
 2. Osnovni postupci i nove tehnologije u uzgoju konja
 3. Upoznavanje s najnovijim dostignućima selekciji konja, genomskom selekcijom i drugim dostignućima
 4. Upoznavanje s najnovijim dostignućima selekciji konja, genomskom selekcijom i drugim dostignućima
 5. Upoznavanje s postupcima, dostignućima i trendovima u treningu konja, s naglaskom na poštivanjem dobrobiti konja i jahača
 6. Upoznavanje s postupcima, dostignućima i trendovima u treningu konja, s naglaskom na poštivanjem dobrobiti konja i jahača
 7. Postupci i nove tehnologije u uzgoju konja
 8. Postupci i nove tehnologije u uzgoju konja
 9. Dostignuća i trendovi u selekciji konja
 10. Trendovi u treningu konja, modeli njegova praćenja i oblikovanja
 11. Trendovi u treningu konja, modeli njegova praćenja i oblikovanja
 12. Dizajniranje modela uzgojnih programa konja
 13. Dizajniranje modela uzgojnih programa konja
 14. Dizajniranje intervalnog godišnjeg treninga konja
 15. Dizajniranje intervalnog godišnjeg treninga konja

Obvezna literatura

 1. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 2. Grupa autora (2004): Nutrition of the Performance Horse. EAAP Publication No. 111., Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.
 3. Grupa autora (2005): The Growing horse: nutrition and prevention of growth disorders. EAAP Publication No. 114., Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

Preporučena literatura

 1. Grupa autora (2010): Reproductive Genomics in Domestic Animals.Wiley-Blackwell. USA
 2. Caput, P., Ivanković, A., MIoč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 3. Pagan i sur. (2000): Advances in Equine Nutrition. Nottingham University Press, UK

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.