Ispiši

Metode istraživanja u lovstvu (173794)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

-Metodologija uzorkovanja na terenu i kontrole rizika, modeli uzorkovanja životinjskog i biljnog materijala, izrada obrazaca, pohranjivanje i slanje uzoraka, obrada rezultata. Upotreba bioloških metoda istraživanja u lovstvu, uloga morfologije u temeljnim istraživanjima divljači, metode utvrđivanja brojnosti divljači, analiza staništa, primjena znanja u postupku izrade lovnogospodarske osnove. Prostorna analiza, geokodiranje, primjena GIS sustava, primjena stečenih znanja u obračunu površina i lovnoj kartografiji. Metode analize prehrane i prihrane divljači, praktična primjena stečenog znanja u planiranju hranidbe u prirodnom i intenzivnom uzgoju, rad na suzbijanju šteta od divljači. Osnovna upotreba molekularnih metoda te njihovo provođenje, obrađivanje i tumačenje, s osvrtom na ispravno uzimanje uzoraka na terenu, kako živih, tako i odstreljenih životinja. U okviru modula studenti će upoznati molekularne metode vezane uz izdvajanje DNA, pripremu PCR-a te metode određivanja nukleotidnih slijedova (mikrosateliti, SNP, mtDNA), kao i primjenu odgovarajućih računalnih programa za obradu rezultata. Primjena stečenih znanja u praćenju migracije divljači, uplivu gena domaćih vrsta te razumijevanju određenih varijacija vanjštine. Metode praćenja zdravlja divljači, načela i principi zdravstvenog nadzora. Planiranje i provedba preventivnih i zoohigijenskih mjera, počela karantene i transporta divljači. Metode određivanja prikladnosti intenzivnog uzgoja. Manipulativne metode u lovstvu, praktična primjena hvatanja uz pomoć stabilnih hvataljki i mreža, redukcija stresa. Načela kemijske imobilizacije divljači. Modeli označavanja životinja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
 • doc. dr. sc. Dean Konjević
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavanje metodologije istraživanja
Praktična primjena analitičkih metoda
Rrazumijevanje i kritička procjena rezultata
Samostalnost u odlučivanju
Rrazvoj prezentacijskih sposobnosti i vještine učenja

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Braun, E. C. (2005): Techniques for wildlife investigations and management, the Wildlife Society, Bethesda, Maryland, USA. ISBN 0-933564-15-5
 2. Putman, R., Apollonio, M. (2014): Behaviour and management of European ungulates. Whittles Publishing, 292 pp, ISBN 978-184995-122-7
 3. Apollonio, M., Andersen, R., Putman, R. (2010): European ungulates and their management in th 21st century.Cambridge University Press, 604 pp. ISBN 978-0-521-76061-4.
 4. Hartl, D. L., Clark, A. G. (2007): Principles of Population Genetics, Fourth Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts. 542 pp. ISBN: 0878933085
 5. Mustapić, Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Morrison, M.L., Block, W.M., Strickland, M.D., Collier, B.A., Peterson, M.J. (2008): Wildlife study design. Springer Series on Environmental Management, 2nd ed. ISBN 978-0-387-75527-4

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Principi uzgoja i zaštita divljači, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.