Ispiši

Metode istraživanja u poljoprivrednoj entomologiji (201094)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

-Cilj modula je upoznati polaznike doktorskog studija s novim spoznajama o metodama koje se koriste u entomološkim istraživanjima te ih osposobiti za odabir ekotoksikološki najprihvatljivije metode i samostalnu procjenu i provedbu istraživanja poglavito onih vezanih na temu doktorske disertacije

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70 bodova
Dobar (3): 71-80 bodova
Vrlo dobar (4): 81-90 bodova
Izvrstan (5): 91-100 bodova

Opće kompetencije

Temeljna znanja iz entomologije i fitofarmacije

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Upoznavanje s metodama istraživanja štetne i korisne entomofaune u svim vrstama proizvodnje (u polju i zaštićenom prostoru) te praćenje populacije štetne faune u skladištima - povijesni pregled seminarski rad, ispit
2. Planiranje istraživanja i odabir metoda istraživanja u konkretnim uvjetima samostalni rad
3. Analiza i procjena mogućnosti korištenja pojedine metode u provedbi odabranih entomoloških istraživanja ispit, samostalni rad
4. Razrada, vrednovanje i odabir metoda uzgoja kukaca u laboratorijskim uvjetima samostalni rad
5. Procjena utjecaja odabrane metode na biološku raznolikost i sastav faune u ekosustavima seminar, ispit
6. Procjena utjecaja odabrane metode i interakcija s procjenom rizika (risk assesment, risk estimation) seminar, ispit
7. Odabir metode istraživanja unutar teme doktorske disertacije, obrazloženje i valorizacija opravdanosti tog odabira samostalni rad

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima.

Obveze studenta

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi, a njihova spremnost i samostalnost posebno se očekuje tijekom izrade seminarskih radova.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
- pohađanje nastave 10 bodova 30 30 1
- aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu 5 bodova
- izrada tri seminarska rada iz tri različita programska dijela modula 50 bodova 90 3
- usmeni ispit 35 boda 60 2

Tjedni plan nastave

 1. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode procjene i ocjene štetne i korisne entomofaune u svim vrstama poljoprivredne proizvodnje)
 2. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode praćenja štetne faune člankonožaca u skladištima i silosima)
 3. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Metode utvrđivanja brojnosti i promjena u brojnosti određene populacije korisnih, štetnih te indiferentnih vrsta kukaca)
 4. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Sustavi i metode praćenja visine populacije kukaca u polju i laboratorijskim uvjetima)
 5. -Metode procjene gustoće populacije entomofaune u poljoprivrednoj proizvodnji (Nove metode istraživanja visine populacije kukaca u određenim uvjetima proizvodnje)
 6. -Seminarski rad .
 7. -Seminarski rad 1
 8. -Seminarski rad 1
 9. -Procjena rizika mjera suzbijanja (Procjena utjecaja štetne entomofaune i odabira određene mjere zaštite na korisnu faunu i bioraznolikost u ekosustavu)
 10. -Procjena rizika mjera suzbijanja (Procjena rizika u istraživanjima entomofaune) -Seminarski rad 2.
 11. -Seminarski rad 2.
 12. -Seminarski rad 2. -Utvrđivanje i valorizacija odabrane metode istraživanja entomofaune (Utvrđivanje parametara za pravilan odabir metode istraživanja)
 13. -Utvrđivanje i valorizacija odabrane metode istraživanja entomofaune (Valorizacija odabrane metode istraživanja u određenim uvjetima istraživanja uključujući ekotoksikološke prednosti, nedostatke i rizike te očekivane rezultate istraživanja) - seminarski rad 3.
 14. -Seminarski rad 3.
 15. -Seminarski rad 3.

Obvezna literatura

 1. Igrc Bačić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec Maceljski, M. I suradnici (2004): Štetočinje povrća. Zrinski, Čakovec Gilbert, L.I., Iatrou, K., Gill, S.S. (2005). Comprehensive Molecular Insect Science, vol. I-VI. Elsevier, Oxford. Alford, D.V. (1999): A Textbook of Agricultural Entomology. Blackwell Science, London Gotlin Čuljak, T., Juran, I. (2016). Poljoprivredna entomologija – sistematika kukaca, Agronomski fakultet, Zagreb Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec

Preporučena literatura

 1. Walter, G.H. (2003): Insect Pest Management and Ecological Research. Cambridge University Press, Cambridge Johnson, J.J. (1969): Migration and Dispersal of Insects by Flight. Methuen&Co.Ltd, London Champman, R.F. (1969): The Insects/ Structure and Function. The English University Press, London Price, P.W. (1975): Insect Ecology. John Willey & Sons, New York Korunić, Z. (1981): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. NIŠRO Varaždin Oštrec, LJ., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija. Zrinski, Čakovec

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.