Ispiši

Napredni sustavi suzbijanja korova (173809)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je savladavanjem tematskih cjelina (principi podjele korova i ključeva za determinaciju; odnos kultura-korov; ekološki prihvatljivi sustavi suzbijanja korova; racionalna primjena herbicida; metode znanstvenog istraživanja korova i herbicida u laboratorijskim i poljskim uvjetima; metode istraživanja banke sjemena korova u tlu; uvođenje biologije i ekologije korova u sustav suzbijanja; prognozni modeli nicanja korova u usjevu) steći vještine i kompetencije u području održive uporabe herbicida.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 bodova
Dobar (3): 71-80 bodova
Vrlo dobar (4): 81-90 bodova
Izvrstan (5): više od 90 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Obavljene sve nastavne aktivnosti (predavanja, seminarski radovi i vježbe).

Opis

Sudjelovanje na predavanja. Izrada dva seminarska rada. Obavljene vježbe i samostalni zadaci na vježbama.

Opće kompetencije

Nakon obavljenih nastavnih aktivnosti na predmetu student će steći kompetencije i vještine ekološki prihvatljivog načina suzbijanja korova različitim metodama i mjerama u skladu sa zahtjevima današnje razine biljne proizvodnje (integrirana biljna proizvodnja).

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Definirati glavne termine u području korova i herbicida i obrazložiti važnost i interakciju. 2. Razlikovati i argumentirati prednosti i nedostatke kemijskih i nekemijskih načina suzbijanja korova. 3. analizirati i kritički procijeniti aktualna svjetska dostignuća i trendove u suzbijanju korova. 4. Postaviti hipoteze i ciljeve te odabrati prikladne metode znanstvenog istraživanja u području herbologije. 5. Kreirati strategiju, studiju ili dokument u području održive uporabe herbicida. Usmeni ispit i seminarski radovi.

Način rada

Obveze nastavnika

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema:predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad, testova,
-dostavljanje nastavnih materijala putem Merlina
-održavanje ispita
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Obveze studenta

-redovito pohađanje nastave
-aktivno sudjelovanje na nastavi,
-redovito obavljanje samostalnih zadataka,
-polaganje završnog ispita,
-etično ponašanje.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisustvovanje svim oblicima nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost); 5 (2 izost.); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 30 1
Vježbe - samostalni zadaci 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 20 0,5
Seminarski rad - pisani dio 30 < 18
18-20
21-23
24-27
27-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 50 2,5
Seminarski rad - izlaganje 20 < 12
12-13
14-15
16-17
18-20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 0 0,5
Završni usmeni ispit 30 < 18
18-20
21-23
24-27
27-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 60 1,5
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Prisustvovanje svim oblicima nastave Evidentira se pohađanje nastave. prema rasporedu nastave nema
Vježbe - samostalni zadaci Evidentira se vještina izrade praktičnih zadataka i rasprava. tijekom semestra nema
Seminarski rad - pisani dio Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost. do kraja semestra nema
Seminarski rad - izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, stručna terminologija, raspolaganje predviđenim vremenom. tijekom izravne nastave nema
Završni usmeni ispit Testiraju vještine se i kompetencije u skladu s ishodima učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje. u redovnim ispitnim rokovima nema

Tjedni plan nastave

 1. P - principi podjele korova i glavne značajke pojedine podjele.
 2. V - ključevi za determinaciju korovnih vrsta.
 3. P - ekološki prihvatljivi sustavi suzbijanja korova.
 4. S - principi integriranog pristupa suzbijanja. Pojedini seminarski rad će obrađivati jednu ili skup mjera (iz istog područja) nekemijskih mjera suzbijanja.
 5. P - mogućnosti racionalne primjene herbicida.
 6. S - pisanje izvješća na osnovi podataka provedenog istraživanja.
 7. P - biologija i ekologija korova.
 8. P - uvođenje ekologije korova u sustav suzbijanja.
 9. V - poznavanja banke sjemena korova korova u tlu i metode istraživanja banke sjemena korova.
 10. V - prognozni modeli nicanja korova.
 11. P - odnos kultura - korov (kompeticijski odnosi, kritično razdoblje zakorovljenosti, štete od korova).
 12. V - metode utvrđivanja kritičnog razdoblja zakorovljenosti.
 13. P - uvjeti primjene kemijskih mjera suzbijanja korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje..
 14. V - metode znanstvenog istraživanja korova i herbicida u laboratorijskim i poljskim uvjetima.
 15. T - terenske vježbe na fakultetskom pokušalištu Šašinovec

Obvezna literatura

 1. Aldrich, R. I., Kremer, R. J. (1997): Principles in Weed Management
 2. Booth, B. D., Murphy, S. D., Swanton, C.I (2003).: Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems, CAB Publishing, King’s Lynn
 3. Hance, R. I. (1980): Interaction Between Herbicides and the Soil, Academic Press Inc., London
 4. Kropff, M. J., van Laor, H. H.(1993): Modelling, Crops – Weed interactions, CAB, Wallingford
 5. Singh, H.P., Batish, D.R., Kohli, R.K. 2006): Handbook of Sustainable Weed Management. Food Product Press, New York, London, Oxford
 6. Zimdahl, R. L. (1999): Fundamentals of Weed Science. Academic Press. San Diego, Col.

Preporučena literatura

 1. Pimentel, D. (1997): Techniques for Reducing Pesticide Use. Wieley, West Susex. 2. McWhorter, C. G., Gebhardt, M.R. (1997): Methods of Applying Herbicides, Champaign, USA

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.