Ispiši

Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura (173829)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Ovaj modul obrađuje biološke, fiziološke i tehnološke čimbenike koji mogu utjecati na rast i razvoj krmnih kultura uzgajanih u lovištu u čistoj kulturi ili u smjesama s glavnim ciljem povećanja boniteta lovišta. Divlje životinje se vrlo rijetko hrane samo jednom biljnom vrstom, a i monokulture koje naturalno u određenom dijelu godine osiguravaju dovoljne količine hrane nisu dostatne. Stoga je jedno od primarnih polazišta za uspješno gospodarenje takvim osjetljivim ekološkim staništima održavanje biološke raznolikosti, sa stanovišta osiguranja dovoljne količine krme visoke produkcije i kakvoće tijekom cijele godine, ali i kao zaklona za divlje životinje. Svi zahvati u takvom ekosustavu moraju biti u strogom suglasju sa održivim sustavom gospodarenja, te suvremenim biotehnološkim metodama kao što je npr. primjena bakterizacije sjemena.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Program ovog modula omogućuje studentima razumijevanje utjecaja okolišnih, ekoloških, biotskih i abiotskih čimbenika u suodnosu s tehnologijom proizvodnje konvencionalnog i nekonvencionalnog uzgoja krmnih kultura u staništu gdje obitava divljač, te proučavanje interakcije između divljači i okoline sa naglaskom na ponašanje životinja i njihove prehrambene navike i potrebe.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Utjecaj uzgoja krmnih kultura na gospodarenje staništima sa divljači. Proizvodnja krmnih kultura u lovištu, utjecaj na okoliš i bioraznolikost, te mogućnosti hranidbe divljači različitim biljnim vrstama tijekom cijele vegetacijske sezone. Pravilno gospodarenje i korištenje krmnih usjeva može biti jedan od ekoloških načina poljoprivredne proizvodnje vrlo koristan za divlje životinje, ali i za potencijalno povećanje bioraznolikosti u lovištu.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe održavat će se na pokušalištima Agronomskog fakulteta, te na pokušalištima Šumarskog fakulteta uz praktičnu i demonstracijsku izvedbu, vezanu uz povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura.
 • Seminari
  Svaki student će morati izraditi seminar s projektnim rješenjem zelenog krmnog slijeda uzimajući u obzir agrotehniku proizvodnje ozimih i jarih krmnih kultura u zadanim agroekološkim uvjetimaOd studenta se očekuje da naprave i izlože prezentaciju o svome seminarskom radu pred ostalim studentima i nastavnicima na modulu, te da odgovore na postavljena pitanja..

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Upoznavanje sa sustavima proizvodnje krmnih kultura u lovištu usmeni ispit na kraju semestra
Gospodarenje površinama s krmnim kulturama namijenjenima za hranidbu različitih vrsta divljači usmeni ispit na kraju semestra
Upoznavanje agrotehnike uzgoja te morfololoških i fizioloških osobina različitih krmnih kultura usmeni ispit na kraju semestra
Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnikh kultura uz očuvanje bioraznolikosti usmeni ispit na kraju semestra
Ekološki pristup u uzgoju biljnih vrsta u lovištu usmeni ispit na kraju semestra

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 58 90 3,0
Završni ispit (usmeni) 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 90 3,0
Ukupno 100% 60 180 6,0

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura.
 2. Značenje i potencijal uzgoja krmnih kultura za ovu namjenu, te njihov utjecaj na okoliš i bioraznolikost.
 3. Agrotehnika uzgoja krmnih kultura.
 4. Gospodarenje zasnovanim hranidbenim površinama u lovištu.
 5. Morfološke osobine najvažnijih ozimih i jarih krmnih kultura za prehranu divljači u lovištu.
 6. Fiiziološke osobine najvažnijih ozimih i jarih krmnih kultura za prehranu divljači u lovištu.
 7. Suvremene mikrobiološke metode u uzgoju krmnih kultura.
 8. Primjena inokulacije sjemena.
 9. Parametri kakvoće krme za odabrane krmne usjeve.
 10. Terenska nastava
 11. Seminar: Zeleni krmni slijed s ciljem poboljšanja boniteta lovišta
 12. Seminar: Proizvodnja krmnih kultura za različite kategorije divljači tijekom cijele vegetacijske sezone u različitim staništima
 13. Terenska nastava
 14. Terenska nastava
 15. Terenska nastava

Obvezna literatura

 1. Ball. D., Hoveland, C. and Lacefield, G. 2002. Southern forages. PPI. USA
 2. Fahey, G. (urednik) 1994. Forage quality, evaluation and utilisation. ASA. USA.
 3. Štafa, Z. i Stjepanović, M. 2015. Ozime i fakultativne krmne kulture proizvodnja i korištenje

Preporučena literatura

 1. Paul R. Krausman (2002) Introduction to Wildlife Management: The Basics, 478 pages, www.chipsbooks.com

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Wildlife biology, University of Montana, USA.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.