Ispiši

Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul „Izabrana poglavlja procesne tehnike“ obuhvaća osnovna saznanja o značaju procesne tehnike u jedinstvenom kontinuiranom procesu kojem su osnovne smjernice dobivanje gotovog proizvoda i njegove tehnološke kakvoće. Obuhvaća saznanja vezana uz provedbu industrijskih procesa prerade fizikalnih sirovina, projektiranje i gradnju procesnih postrojenja.
Unutar modula studenti stječu temeljna znanja iz područja konzerviranja (sušenje, siliranje, zamrzavanje i tretiranje kemijskim sredstvima) koja se proširuju s tehnološko-tehničkim procesima industrijske prerade pojedinih poljoprivrednih proizvoda. Izabrana poglavlja čine procesi u području dorade i prerade žitarica i zrnatih mahunarki, kao i industrijskog i krmnog bilja pri kojima se obavlja promjena vrste i svojstava različitih materijala.
Prate se kriteriji ocjenjivanja kakvoće sa stanovišta tehnoloških osobina konačnog proizvoda te mogućnosti daljnje prerade tih proizvoda

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Student/ica će nakon predavanja ovladati saznanja o značaju procesne tehnike u tehničko-tehnološkim procesima konzerviranja i fazama prerade žitarica i zrnatih mahunarki te industrijskog i krmnog bilja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe iz područja konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem; prerade sirutke u tri industrijska proizvoda; tehnoloških postupaka siliranja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe iz područja procesnih postrojenja te dijelovi tih procesa za sušenje zbog postizanja kvalitetnog proizvoda u svrhu daljnje prerade. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Terenske vježbe
  Izvode se u sklopu posjeta procesnim postrojenjima.
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano uz procesnu tehniku u procesima dorade

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i razumjeti opremu u procesnoj tehnici, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju za preradu u gotov proizvoda iz različitih materijala, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Razlikovati tehničko-tehnološke procese konzerviranja poljoprivrednih proizvoda, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati mogućnost primjene sušenja i siliranja kao načine konzerviranja ratarskih kultura, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Analizirati prednosti i nedostatke različitih industrijskih procesa prerade fizikalnih sirovina i Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati i riješiti probleme tijekom projektiranja i gradnje procesnih postrojenja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Osnove dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P - Osnovni elementi opreme u procesnoj tehnici (ventilatori, regulatori, ventili, kompresori, kotlovi i tipovi pare). Opis potrebnih strojeva i opreme za pojedine grane industrijske prerade.
 2. Osnove regulacije i procesa regulacije P - Elementarne strategije regulacije regulacijom povratnom vezom (spregom) i regulacijom unaprijeđenim vođenjem. Regulacija protoka fluida, temperature, razine (nivoa) i tlaka.
 3. Unaprjeđenje dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P – Dijagram toka procesa koji obuhvaća informacijske sustave, odnosno baze podataka i skupove programa.
 4. Modeliranje procesa termičke dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P- Modeliranje gibanja vode, tlaka i temperature u odnosu na vrijeme u pojedinim proizvodima u ovisnosti o tipu konzerviranja Definicija tlaka vode i topline u proizvodu i njihovo gibanje u odnosu na vrijeme. Matematički prikaz navedenih veličina pomoću;Laplasovih korelatora do difuzije vode kao pokazatelja konzerviranja.
 5. Izmjenjivači topline i pročivači za zrak i fluid P- Podjela izmjenjivača prema kontaktu, karakteristikama i fluidu. Volumski i maseni prorok fluida, gustoća, filteri.
 6. Toplinski fluks i srednja logaritamska temperatura P+PK- Vrste flikseva, računje srednje logaritamske temperature, strujenje fluida, rad izmjenjivača.
 7. Dorada soje za prehrambeni lanac P + L – Osnovne procesne tehnike u termičkoj doradi soje (rotacione sušare s bubnjem, protočne gravitacijske sušare, fluidne sušare). Industrijska prerada sirovog ulja u konzumno ulje. Korištenje pogače i sačme uljarica kao hrane za životinje. Procesi rafiniranja sirovog ulja u ulje pogodno za prehrambeni lanac.
 8. Dorada krumpira za prehrambeni lanac P + L – Osnovne procesne tehnike u procesima dorade i skladištenja krumpira te fitikalno- kemisjke promjene.
 9. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L - Prerada sirutke u tri industrijska proizvoda (pasterizirana sirutka, sirutka u prahu, ugušćena sirutka), te namjena korištenja sirutke u stočarstvu.
 10. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L - Prerada mlijeka u industrijske proizvode, sušenje na valjcima te raspršivanjem.
 11. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L - Metode konzerviranja (fizikalne, kemijske i kombinacija obiju). Postupci prilikom zamrzavanja i kemijskog tretiranja zbog zadržavanja (pasterizacija i sterilizacija) kvalitativnih svojstava u svrhu dužeg čuvanja proizvoda za daljnju industrijsku preradu.
 12. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L- Upotreba silaže kao dodatka ishrani stoke, kao i spremanje silirane stočne hrane (okomiti silosi, silo-jame, silo hrpe, vodoravni silosi). Postupci prilikom siliranja zelene mase u svrhu dobivanja kvalitetne silaže kao dodatka za ishranu stoke.
 13. Tehnološki postupak siliranja P + PK - Vrste opreme i strojeva za dobivanje silaže. Procesi fermentacije (I faza-aerobna, II faza-aktivna faza I, treća faza- aktivna faza II, četvrta faza-stabilna, peta faza-sekundarna fermentacija). Upotreba silaže kao dodatka ishrani stoke, kao i spremanje silirane stočne hrane (okomiti silosi, silo-jame, silo hrpe, vodoravni silosi).
 14. Seminar S - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit - Pismeni i usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Grbavčić Ž., Sokolović D. (2015): Osnovi procesne tehnike - mehaničke operacije, Fakultet tehničkih nauka Sveučilište u Novome Sadu

Preporučena literatura

 1. .

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.