Ispiši

Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća obuhvaća tehnologije sušenja cvijeća uz što bolje očuvanje boje i željenog oblika cvijeća. Stavlja se naglasak na produljenje perioda skladištenja rezanog cvijeća, uz parametre koji pogoduju očuvanju njegovih prvobitnih karakteristika. Unutar modula predstavljaju se i nove tehnologije inhibicije enzima i biljnih hormona s ciljem održavanja stanične strukture i onemogućavanja njenog propadanja, također s ciljem produljenja skladištenja. Također, u okviru ovog modula obrađuju se i procesi koji dovode do starenja biljnih stanica i venuća te eventualnih postupaka kojim bi se oni mogli usporiti. Obrađuje se i ekstrakcija mirisa te proizvodnja eteričnih ulja, za upotrebu u proizvodnji parfema. Kao novi aspekt upotrebe cvijeća studentima bi se približila tehnologija njegove prerade u jestive proizvode, a u sklopu toga obradit će se i metode ocjenjivanja senzoričkih svojstava.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Student/ica će nakon predavanja ovladati tehničko-tehnološkim procesima sušenja, skladištenja i prerade cvijeća te će biti upoznati s procesima u samoj biljci tijekom dorade i skladištenja koji se odvijaju starenjem biljnih stanica.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe iz utjecaja biljnih hormona tijekom skladištenja cvijeća, kao i utjecaj na procese koji dovode do starenja cvijeća te procesa dobivanja eteričnih ulja kao i bioplina iz ostataka proizvodnje. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata..
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe iz područja raznih tehnologija sušenja cvijeća te promjena tijekom njih. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata..
 • Terenske vježbe
  Izvode se u sklopu posjeta pogonima za doradu cvijeća ili bioplinskim postrojenjima.
 • Seminari
  stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine vrste cvijeća te mogućnosti tehnoloških postupaka dorade i skladištenja navedene sirovine.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati uzroke smanjenja kvalitete rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati tehnologije očuvanja kvalitete rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti pravilnu tehnologiju skladištenja rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti promjene koje se događaju u biljnim stanicama tijekom procesa skladištenja cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Sistematizirati tehnike sušenja cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Ustanoviti različita rješenja prerade cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Rangirati procese dobivanja eteričnog ulja ovisno o vrsti i kvaliteti cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Argumentirati mogućnosti zbrinjavanja otpada u cvjećarskoj industriji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 5% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u proces sušenja P - Osnove sušenja i procesi sušenja, h-x dijagram. Morfologija i fiziologija cvijeća. Načini sušenja i tehnološki procesi u sušenju i skladištenju.
 2. Sušenje cvijeća P - Tehnologija sušenja cvijeća. Očuvanje boje cvijeća tijekom procesa sušenja
 3. Sušenje cvijeća P - Tipovi sušara i oprema u procesu sušenja. Tehnika sušenja cvijeća.
 4. Sušenje cvijeća P+L - Tehnologije u procesu sušenja cvijeća. Primjene različitih desikanata u sušenju cvijeća.
 5. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P – Tehnologija skladištenja i skladišta pogodna za skladištenja cvijeća. Rashladni procesi u skladištima; hlađenje vakumiranjem, kriogeno hlađenje.
 6. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P – Hladnjače i oprema u procesu hlađenja cvijeća tijekom skladištenja.
 7. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P - Transport cvijeća rashladnim vozilima kao finalna operacija u očuvanju kvalitete nakon ubiranja.
 8. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P+PK - Utjecaj biljnih hormona i njihova inhibicija u tehnologiji skladištenja cvijeća.
 9. Procesi starenja i venuća biljnih stanica u cvijeću P+L - Životni vijek cvijeća. Uzroci pada kvalitete rezanog cvijeća i tehnologija očuvanja kvalitete.
 10. Procesi starenja i venuća biljnih stanica u cvijeću P+L - Proces starenja cvijeća i propadanja stanica. Utjecaj biljnih hormona na procese u starenju svijeća i načini primjene inhibitora biljnih hormona. Sirovine za proizvodnju bioplina nastale poljoprivrednom cvjećarskom proizvodnjom, te mogućnosti izgradnje bioplinskog postrojenja uz cvjećarske zaštićene prostore.
 11. Dobivanje eteričnih ulja P+L - Procesna tehnika dobivanja eteričnih ulja te kemijski sastav i važnost eteričnih ulja.
 12. Dobivanje eteričnih ulja P+ PK- Metode dobivanja eteričnih ulja. Oprema potrebna u procesu dobivanja eteričnih ulja.
 13. Prerada cvijeća u konditorske proizvode P+L - Kandiranje cvijeća, hranjive tvari u cvijeću, upotreba cvijeća u kulinarstvu i industriji slatkiša, oprema potrebna u toj vrsti industrije.
 14. Seminar S - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit - Pismeni i usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Paliyath G., Murr, D.P., Handa, A.K., Lurie, S. (2008.): Postharvest Biology and Technology of Fruits, Vegetables and Flowers, Wiley-Blackwell.
 2. Kader, A.A., Rolle, R.S. (2004.): The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce, Food and Agruculture Organization of the United Nations, Rome.
 3. Nowak, J., Rudnicki, R.M. (1990.): Postharvest handling and storage of cut flowers, florist greens, and potted plants, Oregon, Timber Press.
 4. Kays, S.J. (1997.): Postharvest Physiology of Perishable Plant products, Exon Press, Athens, GA.
 5. Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L. (2000.) : Bichemistry Molecular Biology of Plants, American Society of Plant Physiologists: Rockville MD.

Preporučena literatura

 1. Abeles, F.B., Morgan, P.W., Saltveit, M.E. Jr. (1992.): Ethylene in plant Biology, Academic Press Inc., San Diego, California.
 2. Nichell, L.G. (1983.): Plant Growth Regulating Chemicals (Preservation of cut flowers), II. CRC Press, Boca Raton, FL, 177-191
 3. Ashman, T.L., Schoen D.J. (2002.): How long should flowers live, Nature 371, 788 – 791.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.