Ispiši

Hranidba u akvakulturi (226265)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Hrana kao izvor osnovnih hranjivih tvari i energije. Vrste hrane i njihova proizvodnja. Fizikalno-kemijske značajke industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost na uvjete skladištenja
Upoznavanje studenata s anatomijom i fiziologijom probavnog sustava riba, rakova, školjkaša i bodljokožaca. Upoznavanje s normativima hranidbenih potreba uzgajanih vrsta. Metode određivanja obroka i njihova disperzija. Praćenje osnovnih proizvodnih pokazatelja
Rad na hranidbi u sklopu laboratorijskih akvarijskih istraživanja (maseno dužinski rast i njihovi odnosi, FCR, WG, CF, HSI, VSI )
Sekcija životinja u cilju određivanja visceralnog i gonadosomatskog indeksa te ukupnog randmana. Kroz terenske vježbe studenti se upoznaju hranom i hranidbom različitih uzrasnih kategorija ciprinidnih i salmonidnih vrsta kao i s vrstama hrane i načinima hranidbe u marikulturi. Studenti pripremaju i prezentiraju seminarski rad u suradnji s nastavnicima modula.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 20
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 8
Terenske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 66 -75%
Dobar (3): 76 -85%
Vrlo dobar (4): 86 -93%
Izvrstan (5): 94 -100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno ispunjene studentske obveze u vidu dolaska na nastavu i izvođenje vježbi.

Opće kompetencije

Student stječe teoretska i praktična znanja o vrstama riblje hrane, njezinoj strukturi, hranidbenoj i energetskoj vrijednosti. Svladat će tehnološke postupke proizvodnje riblje hrane, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. Osposobljeni su za samostalno planiranje i izvođenje hranidbe u uzgoju vodenih organizama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu, te primijeniti stečena znanja iz hranidbe riba i drugih vodenih organizama u području kopnene akvakulture i marikulture. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Vladati s tehnološkim postupcima proizvodnje riblje hrane, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. Pismeni ispit, usmeni ispit
Analizirati konkretne probleme nutritivne domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina iz anatomije i fiziologije probavnog sustava riba, rakova, školjkaša i bodljokožaca. Pismeni ispit, usmeni ispit
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz hrane i hranidbe riba i drugih vodenih organizama kao i načine zaštite prirode od intenzivne akvakulture. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području akvakulture, u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave u ovoj domeni. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa riblje hrane i opreme za hranidbu u akvakulturi Pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni, te ih prezentirati u medijima i publicistici Seminar
Postaviti istraživanje iz svoga područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom ili znanstvenom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavnih aktivnosti.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pisani ispit 30 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Seminarski rad 30 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 50 2
Usmeni ispit 40 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 80 2
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima pisanog ispita tijekom semestra te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pisani ispit Moguć ispravak pisanog ispita sa izmjenjenim režimom evaluacije

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. Uvod u koncept modula "Hranidba u akvakulturi". Osnovne značajke hrane kao izvor hranjivih tvari i energije u akvakulturi. Osnovne značajke biljnih i životinjskih krmiva u izradi riblje hrane. (P)
 2. Osnovne značajke biljnih i životinjskih krmiva u izradi riblje hrane - nastavak. Vrste i tehnologije proizvodnje riblje hrane. Hrana i zdravlje (P)
 3. Anatomija i fiziologija probavnog sustava riba (P)
 4. Anatomija i fiziologija probavnog sustava rakova, školjkaša i bodljokožaca (P)
 5. Sekcija riba u laboratorijskim uvjetima. Osnovne kalkulacije pokazatelja rasta u akvakulturi (V)
 6. Alternativne hranidbene komponente riblje hrane (P)
 7. Zamjena ribljeg brašna u ribljoj hrani (P)
 8. Fizikalno-kemijske značajke industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost ovisno o uvjetima skladištenja (P) Hrana i način hranjenja pri uzgoju ciprinida i salmonida Hrana i način hranjenja pri uzgoju orade i brancina (P)
 9. Terenska nastava - posjet instituciji/gospodarskom objektu u skladu s tematikom modula (V)
 10. Hrana i način hranjenja pri uzgoju tuna, jegulja, plosnatica te nekih bezkralješnjaka(P).
 11. Naputci i trikovi prezentiranja tematike u struci (P) - Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 12. Utjecaj intenzivne hranidbe na uzgojnu sredinu i stanje okoliša (V).
 13. Pripreme i konzultacije za pisani i usmeni ispit te seminarski rad (P, V)
 14. Pismeni ispit. Prezentacija seminara (S)
 15. Usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Predavanja s nastave i Power Point prezentacije
 2. Bogut i sur. (2016): Hranidba riba. HAZU Mostar
 3. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464

Preporučena literatura

 1. Halver, J.E., Hardy, R.W. (2002): Fish nutrition. Third Edition, Elsevier Science (USA).
 2. Članci iz znanstvenog časopisa "Aquaculture Nutrition" te odabrani članci iz znanstvenih časopisa "Aquaculture International" i "Aquaculture Research"

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Aquaculture nutrition, Nord University, Post box 1490 8049 Bodø, Norway
 • Aquaculture nutrition, TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY , Faculty of Marine Sience, Japan
 • Aquaculture nutrition, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling
 • Aquaculture nutrition, WAGENINGEN UNIVERSITY, THE AQUACULTURE AND FISHERIES GROUP, AFI. NETHERLANDS

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.