Ispiši

Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Rizik i neizvjesnost u poljoprivredi, područje su intenzivnog znanstvenog interesa zadnjih nekoliko desetljeća. Biološke osobine poljoprivrede zajedno sa promjenama u okruženju, poput globalizacije i liberalizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i hrane, klimatske promjene, epidemije stočnih bolesti , bolesti bilja te zahtjevi za sigurnošću hrane, dodatno naglašavaju komponentnu rizika. Preuzimanje rizika preduvjet je poslovnog uspjeha, odnosno, profit je premija za preuzeti rizik. Odrediti i primijeniti učinkovito upravljanje rizikom je imperativ. Kroz predavanja, vježbe i seminare/studije slučaja, modul daje pregled suvremene analize rizika, upravljanja rizikom i teorije odlučivanja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 20
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 25

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i izračunati zadaci za vježbu, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje.

Opis

Ocjenjivanje je provodi putem međuispita ili preko cjelovitog ispita, koji se sastoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita.

Opće kompetencije

Predmet daje znanje iz analize rizika, primjenu teorija odlučivanja i izgradnju poslovnih modela upravljanja rizikom. Osposobljava buduće menadžere u agrobiznisu za racionalno, učinkovito I znanstveno utemeljeno donošenje odluka u uvjetima neizvjesnosti i rizika.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Analiza rizika na poljoprivrednom gospodarstvu. Ocjena strategija za upravljanje rizikom u poljoprivredi. primjena računala u analizi rizika.
 • Seminari
  Seminari se sastoje od analiza studija slučaja u poljoprivredi. Studenti mogu i sami predložiti seminarske teme vezane uz novosti u istraživanju i primjeni strategija za upravljanje rizikom (klimatske promjene, indeksno osiguranje, primjena modernih tehnologija-Satelit, Internet of things u upravljanju rizikom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti proces upravljanja rizikom u poljoprivredi pismeni ispit i usmeni ispit.
prepoznati različite izvore rizika pismeni ispit i usmeni ispit.
analizirati rizik primjenom kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja (izračunati vjerojatnost pojave i utjecaj na poslovanje) pismeni ispit i usmeni ispit.
usporediti strategije za upravljanje rizikom i njihovu učinkovitost u različitim situacijama pismeni ispit i usmeni ispit.
razviti model upravljanja rizikom za pojedine poljoprivredne proizvodnje pismeni ispit i usmeni ispit. seminarski rad.
samostalno i timski provoditi implementaciju upravljanja u slučaju kriza i katastrofa u tvrtkama i javnim insitutucijama seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnici održavaju nastavu prema objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari se izvode u obliku studija slučaja (dva ili tri studija slučaja tijekom semestra, koji se rješavaju individualno ili u grupi). Studenti su obvezni biti spremni za raspravu u okviru studija slučaja. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar-studij slučaja 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 47 1
1. Međuispit 0 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 0
2. međuispit 0 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 0
Završni ispit-pismeni i usmeni 80% 0-60&
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
100 4
Pohađanje nastave 33 33 1
Ukupno 100% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (1. međuispit*0,4)+(2. međuispit*0,4)+(seminar*0,2) ili (Završni ispit*0,8)+(seminar*0,2) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
1. Međuispit Pokriva Izvore rizika i analizu rizika. Pismeni ispit Prva polovica semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
2. međuispit Pokriva temu Strategije za upravljanje rizikom kraj semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
Završni ispit-pismeni i usmeni Završni ispit pokriva cjelokupno gradivo i sastoji se od pismenog i usmenog ispita redovni i izvanredni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Rizik u poljoprivredi P- Neizvjesnost i rizik u poljoprivredi. Uvod u upravljanje rizikom.
 2. Poslovno odlučivanje u uvjetima neizvjesnosti P- Teorija vjerojatnosti, stablo odlučivanja.
 3. Ponašanje u uvjetima rizika P- Teorija korisnosto.
 4. Simulacijski modeli i matematičko programiranje P- Monte Carlo simulacije, Risk Programming.
 5. Rizik i vrijeme P- rizik u neizvjesnost u investicijskim projektima.
 6. Međuispit. Upravljanje rizikom P- Proces upravljanja rizikom.
 7. Strategije za upravljanje rizikom na razini poljoprivrednog gospodarstva P- Diversifikacija. Analiza portfelja.
 8. Strategije za transfer rizika P- Osiguranje. Hedging. Ugovorna proizvodnja.
 9. Uporaba računala u izradi modela poslovnog odlučivanja u uvjetima rizika V-prikaz jednosvnih modela u Excelu.
 10. Modeliranje rizika cijena i prinosa V- prognoza kretanja cijena i prinosa.
 11. Simulacijski modeli V- Investicije i rizik. Analiza portfelja. Osiguranje
 12. Seminari-upravljanje rizikom i klimatske promjene.
 13. Seminari- Sigurnost hrane. Rizik i ruralni razvoj.
 14. Seminari- Inovativni proizvodi poljoprivrednog osiguranja
 15. Međuispit

Obvezna literatura

 1. Hardaker ,J.B., Huirne, R.B.M., Anderson ,J.R., Lien, G.(2004). Coping with risk in agriculture -2nd ed., London: CABI Publishing.
 2. Nigel, S. (2003). Agribusiness and Commodity Risks- Strategies and Management. London: Risk Books.
 3. Rejda, G.E. (2003). Principles of Risk Management and Insurance. London: Addison Wesley.
 4. Krause, M. (1997). Risk Management (Rural Property Planning).Butterworth: Heinemann.

Preporučena literatura

 1. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker ,C.B.(2000). Financial Management in Agriculture. Danville, Illinois: Interstate Publishers, Inc.
 2. Babcock, B.A. …et al. (2003). Risk Management and Environment: Agriculture in Perspective. Kluwer Academic Publishers.
 3. Just, R.E. , Pope, R.D.(2001). A Comprehensive Assessment of the Role of Risk in U.S. Agriculture. Kluwer Academic Publishers.
 4. Douglas, W. A., Lueck,D. (2004). The Nature of the Farm (Contracts, Risk, and Organization in Agriculture) . MIT Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Decision Science 2, (MS study program Management, Economics and Consumer Studies) Sveučilište Wageningen, Nizozemska
 • MS Simulation. Agribusines Analysis and Forecatsing. Texas A&M Univesity, SAD
 • U sklopu ERASMUS MUNDUS, European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (Barcelona-Bonn–Budapest–Louvain-la-Neuve–Uppsala): Probability Theory and Statistical Interference, (Swedish Academy of Agricultural Sciences); Quantitative Techniques for Planning and Decision Making, (University of Bonn)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.