Ispiši

Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Namjena modula je detaljno upoznati studente s teorijom troškova, metodama kalkulacija i specifičnostima proizvodnje i troškova u agrobiznisu. Programski dijelovi (predmeti) modula su : Teorija troškova i proizvodnje, management i ekonomika poduzeća, troškovi i metode kalkulacija u agrobiznisu. Predavanjima i vježbama će se detaljno obraditi specifičnosti troškova, kretanja troškova, metode upravljanja troškovima u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava (poduzeća, obrti, obiteljska gospodarstva, poljoprivredne zadruge). Izučavati će se metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sa stajališta teorije troškova bit će pažljivije obrađeni management i ekonomika u agrobiznisu, te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 16
Seminar: 14

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će ovladati znanjem i vještinama upravljanja troškovima, te optimizacijom troškova i maksimalizacijom prihoda u tržnim uvjetima. Bit će educirani za samostalnu izradu različitih vrsta i metoda kalkulacija u agrobiznisu, njihovu napredniju analitiku za potrebe managementa u tržišnim uvjetima i uvjetima proširenja poslovanja investiranjem.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja analitike kalkulacija u agrobiznisu i upravljanja troškovima, modela kontribucijske marže i maksimiziranja proizvodnog rezultata uz optimizaciju troškova . Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani uz primjenu teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
usporediti tradicionalnu i modernu teoriju troškova, te različite modele upravljanja troškovima, Pismeni
ustanoviti prednosti i nedostatke primjene pojedinih metoda kalkulacija u agrobiznisu, Pismeni
prezentirati donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda, Pismeni
upravljati poljoprivrednim gospodarstvom u različitim tržišnim situacijama, Pismeni
argumentirati mišljenje o različitim modelima upravljanja troškovima. Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 55% do 18
18-21
22-24
25-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 14 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij 45% do 18
18-21
22-24
25-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P: Tradicionalna i moderna teorija troškova, krivulje troškova, troškovi u agrobiznisu.
 2. P: Vrste i metode kalkulacija, specifičnosti troškova i kalkulacija u agrobiznisu.
 3. P: Prednosti i nedostaci primjene pojedinih metoda u agrobiznisu.
 4. P: Modeli upravljanja troškovima temeljeni na procesu, modeli upravljanja troškovima temeljeni na aktivnostima.
 5. P: Metode razvrstavanja troškova.
 6. P: Modeli upravljanja troškovima utemeljeni na integraciji pristupa proces/aktivnosti.
 7. P: Modeli upravljanja troškovima s kvalitativnim elementima kontrole.
 8. P: Posebnosti modela upravljanja troškovima u agrobiznisu s elementima financijske analize.
 9. P: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova.
 10. P: Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova.
 11. P: Analiza odnosa "troškovi – obujam proizvodnje – dobit", primjena modela kontribucijske marže.
 12. P: Standardni troškovi u planiranju i kontroli, poslovno odlučivanje.
 13. P: Poslovni rezultat i promjena prodajnih cijena, donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda.
 14. Inkrementalna ili diferencijalna analiza, utvrđivanje donje granice prodajne cijene.
 15. Povećanje iskorištenosti kapaciteta i poslovnog rezultata prodajom dijela proizvoda ili usluga ispod cijena koštanja, problemi rješavanja određenih alternativa.

Obvezna literatura

 1. Grgić ,Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka (2010). Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za modul"Metode kalkulacija i troškovi u agrobiznisu" za studente ABRRR studija. Zagreb: Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 2. Grgić, Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka ( 2007). Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu: interna skripta za modul"Metode kalkulacija i troškovi u agrobiznisu" za studente ABRRR studija. Zagreb: Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 3. Ćejvanović, F., Cvijanović ,D., Grgić, Z., Hodžić, K., Subić, J. (2010). Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi: udžbenik za studente na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Brčko: Tang art.
 4. Deželjin, Jadranka …et al. ( 2002). Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo. Zagreb: M.E.P.Consult.
 5. Santini, I. ( 2002). Troškovi u poslovnom odlučivanju. Zagreb: HIBIS.

Preporučena literatura

 1. Karić, M., Štefanić, I. (1999). Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Osijek: Poljoprivredni fakultet.
 2. Jelavić, A., Ravlić, P.,Starčević, A., Šamanović,J. (1993). Ekonomika poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet.
 3. Babić, M. (1999). Mikroekonomska analiza, -4. izd., Zagreb: Mate.
 4. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001). Microeconomics. New Jersy: Prentice Hall.
 5. Koutsoyiannis,A. (1996). Moderna mikroekonomika . 2. izd., Zagreb: Mate.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Upravljanje troškovima, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Management in Agribusiness, University of Hohenheim
 • Economics in the Agriculture and Food Industry, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.