Ispiši

Uređenje interijera biljem (144497)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Bilje se u interijeru koristi odavno, a naročito je popularno postalo u drugoj polovici 20. stoljeća. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s poviješću primjene, funkcijama bilja u interijeru, porijeklom najčešće korištenih botaničkih porodica i rodova te njihovim zahtjevima prema okolišu i čimbenicima za rast. Samo ispravnim kombiniranjem vrsta, njihovim načinom primjene i odabirom mjesta i posuda za sadnju, moguće je stvoriti skladan prostor, pogodan za život ukrasnog bilja, a troškove njege i održavanja minimalizirati. Na terenskoj nastavi studenti će se upoznati s asortimanom vrsta za primjenu u interijerima, njihovom proizvodnjom, prodajom, održavanjem u vele-, odnosno maloprodaji te u kontaktu sa stručnjacima koji se time bave u praksi s problemima oblikovanja i održavanja nasada u interijeru. Na vježbama u praktikumu dobit će informacije o morfološkom izgledu najčešće korištenih vrsta. Izrada seminarskih radova prema vlastitom odabiru, na temelju vlastitih zapažanja, proučenih stručnih i znanstvenih radova, prezentiranja, zajedničke rasprave, omogućava studentu aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente s razvojem i razlozima upotrebe bilja u interijeru, taksonomskom pripadnošću i porijeklom vrsta za interijere, uvjetima rasta, načinima primjene, mjerama njege i održavanja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U praktikumu se izvodi 6 vježbi, pri čemu se dobiva uvid u znanstvenu literaturu iz tematike modula i prepoznaju ukrasne biljne vrste za uređenje interijera prema morfologiji i taksonomskoj pripadnosti te uvjetima okoliša. Vježbe se izvode se u skupinama (do 35 studenata).
 • Seminari
  Zadatak se sastoji od tri dijela: 1. Analiza zadanog intrijera s obzirom na uvjete za smještaj sobnog bilja. 2. Odabir vrsta prema prostoru. 3. Konačno riješenje s troškovnikom za godinu dana održavanja zelenila u zadanom interijeru.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati 100 komercijalno najvažnijih vrsta za unutarnje uređenje, znanstvenu nomenklaturu, taksonomsku pripadnost, porijeklo i mogućnosti uporabe Seminarski rad, pismeni ispit
Prilagoditi odabir vrsta uvjetima uzgoja Seminarski rad, pismeni ispit
Preporučiti prikladne posude s obzirom na vrstu i način primjene Seminarski rad, pismeni ispit
Preporučiti mjere njege i održavanja bilja u interijeru Seminarski rad, pismeni ispit
isplanirati sadnju i održavanje nasada u interijeru. Seminarski rad
Isplanirati sadnju i održavanje nasada u interijeru

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito održavanje nastave, vježbi, terenske nastave, konzultacija za izradu seminarskog rada

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 48 1,5
Seminarski rad 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 42 1,5
UKUPNO 100% - 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod (P) - Podijela, povijest, razlozi i načini primjene. Terenska nastava : bilazak javnih zelenih površina, uvid u vrste i skupine ukrasnog bilja te načine i mjesta njegove primjene.
 2. Vježbe u praktikumu (PK) – Analiza znanstvenog rada.
 3. Terenska nastava - uvid u asortiman vrsta za primjenu u interijerima, njihovom proizvodnjom, prodajom, održavanjem.
 4. Vježbe u praktikumu (PK) – Opća načela odabira vrsta za primjenu u interijeru . Podjela seminarskih zadatka.
 5. Uvjeti za rast bilja u interijeru (P) - Prostorni uvjeti: svjetlo, toplina, relativna vlaga zraka.
 6. Uvjeti za rast bilja u interijeru (P) – supstrat, prihrana, navodnjavanje, posude.
 7. Seminarski rad (SR) – analiza prostora.
 8. Vrste (P) - Biljne vrste za uređenje interijera; po prodajnosti, po porodicama. Put od mjesta proizvodnje do primjene.
 9. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta – morfologija -taksonomija
 10. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta –morfologija – porijeklo
 11. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta –taksonomija - morfologija – porijeklo – način primjene
 12. Seminarski rad (SR) - Prijedlog vrsta za uređenje zadanog interijera u skladu s uvjetima i zahtjevima.
 13. Terenska nastava – Asortiman bilja za interijere, projektiranje i održavanje.
 14. Podizanje, mjere njege i održavanja (P)- Postupci podizanja, mjere i postupci njege i održavanja te vrijeme provedbe.
 15. Ispit i seminarski rad (SR) – idejno riješenje s troškovnikom.

Obvezna literatura

 1. Appell, S.D. (2000). Landscaping Indoors: Bringing the Garden Inside. Brooklyn, New York: Brooklyn Botanic Garden, Inc., Science Press.
 2. Ingels, J.E. , ed. (2009). Ornamental Horticulture: Science, Operations, & Management. – 4th ed., New York: Delmar.
 3. Manaker, G.H. (1996). Interior Plantscapes: Installation, Maintenance and Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Preporučena literatura

 1. Znanstveni i stručni članci u časopisima

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • The University of Tenessee, Knoxville

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.