Ispiši

Krmno bilje na oranicama (143887)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul „Krmno bilje na oranicama“ obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba hranidbe domaćih životinja s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata. Tijekom studija studenti će upoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih biljaka koje se koriste u hranidbi domaćih životinja, a proizvode se na oranicama:
Korjenasto–gomoljaste krmne kulture: stočne repe, korabe, mrkve, postrne repe
Krmne žitarice: ječam, raž, tritikale, pšenica, zob, kukuruz, sirak, sudanska trava
Jednogodišnje krmne mahunarke: grašak, grahorice, djeteline: inkarnatka, perzijska, aleksandrijska, kokotac
Krmne kupusnjače: ogrštice, repice, rotkve, stočni kelj i križanci
Višegodišnje krmne mahunarke: lucerna, djeteline: crvena, bijela, hibridna, jagodasta; smiljkita roškasta, esparzeta.
Višegodišnje krmne trave: pahovka rana, klupčasta oštrica, mačji repak, vlasulje: livadna, trstikasta, nacrvena, ovčja; vlasnjače: livadna, obična, godišnja, rosulje: bijela i obična, lisičji repak, blještac, stoklasa bezosata i dr.
Upoznavanje s proizvodnjom krme na oranicama u slijedu po vremenu prispijevanja, odnosno, vegetacijskim stadijima korištenja biljnih vrsta za različitu namjenu.
Načini spremanja viškova proizvedene krme sa oranica.
Sastavljanje i sjetva djetelinsko travnih smjesa te travno-djetelinskih i travnih smjesa na oranicama.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima, kroz praktičan i samostalan rad, savladavanje osnovnih postupaka u izračunavanju norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja na oranicama.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih pismenih testova znanja.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Poljoprivredna tehnika (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Laboratorijske vježbe: 30
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Student savladava suvremene postupke u proizvodnji i korištenju krmnog bilja na oranicama, uz održivo korištenje postojećih agroekoloških potencijala za namirenje hranidbenih potreba različitih vrsta i kategorija domaćih životinja na kvalitetnoj voluminoznoj, konzerviranoj, a dijelom i koncentriranoj krmi.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Modul „Krmno bilje na oranicama“ obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba hranidbe domaćih životinja s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata.
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz izračunavanja norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (pet skupina od 10 studenata).
 • Seminari
  Seminar je vezan za proizvodnju krmnog bilja na oranicama. Stjecanje vještina u skupinama (3-5 studenata) koje samostalno izrađuju i prezentiraju tematiku proizvodnje i korištenja vezanu za pojedine krmne kulture na oranicama

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odrediti ulogu i značenje uzgoja krmnog bilja na oranicama u strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji, parcijalni ispit 1
Iskazati važne aspekte mikroklime značajne za fiziologiju uzgoja krmnog bilja na oranicama, parcijalni ispit 1
Grupirati najznačajnije porodice i biljne vrste unutar porodica koje imaju najveće gospodarsko značenje po kakvoći i produktivnosti, parcijalni ispit 2
Prepoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih kultura koje se koriste za hranidbu različitih kategorija domaćih životinja, parcijalni ispit 2
Prilagoditi načine proizvodnje krmnih kultura njihovom korištenju i parcijalni ispit 3
Dizajnirati „zeleni krmni slijed“, odnosno, plodosmjenu kontinuiranog uzgoja krmnih kultura na oranicama vodeći brigu o svim značajnim ekološkim parametrima. parcijalni ispit 3

Način rada

Obveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu
Pratiti prisustvo studenata na nastavi
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima

Obveze studenta

Uredno pohađati nastavu
Izraditi seminar
Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57 1,5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 1 34% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 2 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 3 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 43 1,5
Ukupno 100% (P1+P2+P3)/3 60 180 6

Završni ispit: U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti ispit usmeno koji uključuje cjelokupno gradivo.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.
Parcijalni ispit 2 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.
Parcijalni ispit 3 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul krmno bilje na oranicama P,V
 2. I Opći dio-agrofiziološke osnove P,V
 3. II Specijalni dio-proizvodnja voluminozne krme P,V
 4. Načini proizvodnje i korištenja voluminozne krme P,V
 5. Kratkotrajne krmne kulture V,S
 6. Korjenaste kulture i sitnozrne žitarice P,V
 7. 7.Krmni međuusjevi P,V
 8. Ozimi i naknadni krmni međuusjevi, postrni krmni usjevi P
 9. Višegodišnje krmne kulture na oranicama: sitnozrne mahunarke V
 10. Trave, djetelinske, djetelinsko-travne i travno-djetelinske smjese na oranicama P,V
 11. 11.Seminari S
 12. Sastavljanje krmnih smjesa na oranicama, zeleni krmni P,V
 13. Načini skladištenja krmnih kultura P
 14. Terenske vježbe V
 15. Ispit

Obvezna literatura

 1. Stjepanović, M, Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z.: Lucerna, Poljoprivredni institut, Osijek, 2009.
 2. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R.: Grašak, Osijek, 2012.
 3. Stjepanović, K., Štafa, Z., Bukvić, G.: Trave za proizvodnju krme i sjemena, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 2008.
 4. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G.: Konzerviranje i korištenje krme, Agroekološko društvo, Osijek, 2002.
 5. Grupa autora: 1985. Poljoprivredni savjetnik (str. 237-293). Zagreb
 6. Mišković, B. 1986. Krmno bilje. Bg
 7. Štafa i Stjepanović, 2015. Ozime fakultativne i krmne kulture proizvodnja i korištenje

Preporučena literatura

 1. Erić i sur. Jednogodišnje krmne mahunarke, NS, 2007.
 2. Štafa, Z. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom.(Krmni slijed) HMU. Zg. 2000.
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • The basic fodder crops production, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja, Sveučilište J. Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Forages in crop rotation, Iowa State University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.