Ispiši

Agrarna zoologija (26579)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Definicija i razvoj zoologije i agrarne zoologije. Život i razlike između životinja, biljaka i čovjeka.Veličina, oblik i simetrije životinja.Osnove citologije i histologije životinja.Organeli, organi, organski aparati i sustavi. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: kožni, potporni, mišićni, dišni, optjecajni, probavni, izlučni, hormonalni, živčani, osjetni i rasplodni sustavi. Ostale funkcionalne osobine životinja.
Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.Sistematika i biologija životinja. Pregled svih koljena životinjskog carstva, uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju.Mikroskopiranje.Sekcija životinja.Rad s preparatima u praktikumu.Seminarski rad.Terenske vježbe u prirodi, u prirodoslovnom i lovačkom muzeju, te u zoološkom vrtu.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 8
Vježbe u praktikumu: 4
Seminar: 8
Terenske vježbe: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 74%
Dobar (3): 82%
Vrlo dobar (4): 88%
Izvrstan (5): 96%

Opće kompetencije

Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona, njihovih struktura i funkcija, te pojmova iz opće zoologije, kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja, posebno one značajne za poljoprivredu Kolokvij stručnih naziva
Objasniti značaj životinjskih struktura i funkcija Pismeni međuispit
Opisati pojmove iz opće zoologije i njihovu ulogu u poljoprivredi Pismeni međuispit
Iskazati značaj evolucije i dokaze za nju Pismeni međuispit
Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa životinjama Vježbe
Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije Usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obveze studenta

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12,5 37,5 1,25
2. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12,5 37,5 1,25
3. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12,5 37,5 1,25
4. Međuispit: Pismeni 22% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12,5 37,5 1,25
Završni ispit: Usmeni 12% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni pismeni ispiti Održavaju se četiri testa prema dijelovima gradiva Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra.
Usmeni ispit Taksonomija životinja prema knjizi „Agrarna zoologija.“ Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra.

Tjedni plan nastave

 1. Definicija i razvoj zoologije i agrarne zoologije. Život i razlike između životinja, biljaka i čovjeka. Veličina, oblik i simetrije životinja. Osnove citologije i histologije životinja. Organeli, organi, organski aparati i sustavi
 2. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: kožni, potporni, mišićni, hormonalni, živčani i osjetni sustavi.
 3. Komparativni prikaz razvoja sustava beskralježnjaka i kralježnjaka: dišni, optjecajni, probavni, izlučni, i rasplodni sustavi. Ostale funkcionalne osobine životinja
 4. Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja
 5. Protozoa, Parazoa, Ameria
 6. Polymeria, Oligomeria, Anamnia
 7. Amniota
 8. Mikroskopiranje
 9. Sekcija životinja
 10. Rad s preparatima u praktikumu
 11. Terenske vježbe u prirodi
 12. Terenske vježbe u prirodoslovnom i lovačkom muzeju
 13. Terenske vježbe u zoološkom vrtu i u prirodi
 14. Izrada seminara
 15. Prezentacija seminara

Obvezna literatura

 1. Treer T., Tucak Z. (2004): Agrarna zoologija. Školska knjiga, Zagreb
 2. Treer T., Odak T., Piria M. (2001): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja. Agronomski fakultet, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Oštrec Lj. (1998): Zoologija. Zrinski, Čakovec
 2. Matoničkin I., Erben R. (2004): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Matoničkin I.,Habdija I., Primc-Habdija B. (1998): Beskralješnjaci I & II. Školska knjiga, Zagreb
 4. Garms H., Borm L. (1981): Fauna Evrope. Mladinska knjiga, Ljubljana
 5. Dorit R. L., Walker W. F., Barnes R. D. (1991): Zoology. Saunders College Publishing, Philadelphia

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Agricultural Zoology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Zoology, University of Hohenheim, Germany
 • Zoologie, BOKU, Wien, Austria

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.