Ispiši

Pedologija krajobraza (144022)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Pedologija je prirodnoznanstvena disciplina u okviru koje se proučava tlo - jedan od najvažnijih i nezamjenjivih prirodnih resursa. Tlo je važan element krajobrazne arhitekture te je stoga nužno da se studenti preddiplomskog studija «Krajobrazna arhitektura» upoznaju sa osnovnim znanostima o tlu. U okviru ovog modula kroz predavanja, studenti će steći bitna saznanja o postanku tla, o osnovnim fizikalnim, kemijskim i biološkim svojstvima tla, o mineralnoj i organskoj tvari tla, o vodi i zraku tla, o toplinskim svojstvima tla, zatim o osnovnim principima prirodoznanstvenih i namjenskih klasifikacija tla. Kroz terenske i laboratorijske vježbe studenti će ovladati vještinama načina istraživanja tla i dolaženja do kvalitativnih i kvantitativnih podataka o tlu. Kroz seminarski rad detaljno će se upoznati sa načinima obrade i interpretacije rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 34
Laboratorijske vježbe: 13
Vježbe u praktikumu: 2
Seminar: 6
Terenske vježbe: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanja na min. 80 % predavanja i 100 % obavljene vježbe

Opće kompetencije

Modul Pedologija krajobraza osposobljava studente za razumijevanje načina postanka tla i daje znanja o osnovnim morfološkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima tla. Studenti raspolažu s temeljnim znanjima o rasprostranjenosti pojedinih tipova tala u Republici Hrvatskoj, koja su osnova za planiranje održivog gospodarenja zemljišnim resursima.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja 34 sati / u jednoj skupini
 • Provjere znanja
  Parcijalni i cjeloviti testovi
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe 13 sati - izvodi se 7 vježbi iz fizikalnih analiza tla i 6 vježbi iz kemijskih analiza tla
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu 2 sata - upoznavanje studenata s postupkom fotointerpretacije (fiziografska analiza satelitskih snimaka) / u tri skupine
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe 5 sati - opisivanje morfoloških svojstava tla na pedološkom profilu, sondiranje, uzorkovanje tla – Fakultetsko dobro i Maksimir (2 sata) - upoznavanje različitih tipova tala - Medvednica (3 sata)
 • Seminari
  Seminari 6 sata / u jednoj skupini
 • Vježbe
  Vježbe 20 sati / u tri skupine

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Utvrditi dominantne pedogenetske čimbenike i procese pri nastanku različitih tala Parcijalni ili cjeloviti ispit
Opisati i interpretirati morfološka, fizikalna i kemijska svojstva Parcijalni ili cjeloviti ispit
Procijeniti dominantna ograničenja s aspekta pogodnosti tla za korištenje u poljoprivredi Parcijalni ili cjeloviti ispit
Razvrstati tla u skupine prema stupnju pogodnosti za različite namjene Parcijalni ili cjeloviti ispit
Identificirati razrede i tipove tla Parcijalni ili cjeloviti ispit
Planirati terenska i laboratorijska pedološka istraživanja tla Parcijalni ili cjeloviti ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, seminara i vježbi, pružanje konzultacija; organizacija ispitnih testova i ispita, organizacija terenske nastave

Obveze studenta

Pohađanje predavanja, vježbi i izrada seminarskih radova

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 56 56 1,9
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 3 (PI3) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 4 (PI4) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 34 1,1
UKUPNO 100% Prosj. ocjena = (PI1+PI2+PI3+PI4)/4 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 Uvod, povijest i podjela pedologije, definicija tla i zemljišta; pedogenetski faktori i procesi; morfološka svojstva tla Organizirani su unutar redovite nastave 1 popravni test
Parcijalni ispit 2 Fizikalna svojstva tla (mehanički sastav, gustoća tla, struktura tla, vodni režim i režim vlažnosti, kretanje vode u tlu, mjerenje vlage, važnost vode u tlu, kretanje zraka u tlu, Kz, važnost zraka u tlu, toplinska svojstva i toplinski režim tla, važnost topline u tlu Organizirani su unutar redovite nastave
Parcijalni ispit 3 Kemijska svojstva tla: mineralni i organska tvar tla, glavni elementi u tlu, oksidacijsko-redukcijski procesi u tlu, adsorpcijski kompleks tla, sorpcija tvari u tlu, otopina tla Organizirani su unutar redovite nastave
Parcijalni ispit 4 Organizmi tla, klasifikacija i pedokartiranje: Mikro i makroorganizmi u tlu, uvod u klasifikacije tla, vrste i svrha klasifikacije, razredi i tipovi unutar redova tala: terestrička, semiterestrička, hidromorfna, halomorfna i subakvalna tla, postupci i metode pedološkog kartiranja, namjena i mjerila pedoloških karata Organizirani su unutar redovite nastave
Cjeloviti pismeni ispit Provodi se u slučaju da studenti nisu položili modul putem parcijalnih testova i polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima. 2 redovita roka u ljetnom i jesenskom terminu
Seminarski radovi Studenti su obavezni nakon obavljenih terenskih i laboratorijskih vježbi napisati seminarski rad 2 tjedna nakon vježbi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, povijest nastanka i razvoja pedologije, podjela pedologije, definicija tla i zemljišta,funkcije tla
 2. Pedogenetski čimbenici; reljef, klima, matični supstrat, organizmi, vrijeme i ljudska aktivnost,utjecaj pedogenetskih čimbenika na razvoj vrste i intenziteta pojdinih pedogenetskih procesa
 3. Pedogenetski procesi: trošenje, tvorba sekundarnih minerala, razgradnja organske tvari i nastanak humusa, tvorba organo-mineralnog kompleksa, migracija, morfološka svojstva tla
 4. Parcijalni ispit 1; Fizikalna svojstva tla: mehanički sastav i tekstura tla, gustoća tla, struktura tla,porozitet tla, konzistencija tla
 5. Fizikalna svojstva tla; voda u tlu, kruženje vode, oblici vode u tlu, vodne konstante, vodni režim i režim vlažnosti, kretanje vode u tlu, mjerenje vlage, važnost vode u tlu
 6. Fizikalna svojstva tla; zrak tla, kretanje zraka, kapacitet tla za zrak, važnost zraka u tlu, toplinska svojstva, kapacitet tla za toplinu i toplinski režim tla, važnost topline u tlu
 7. Parcijalni ispit 2: Kemijska svojstva tla; mineralna tvar tla, organska tvar tla
 8. Kemijska svojstva tla: glavni elementi u tlu, polutanti antropogenog porijekla, oksidacijsko redukcijski procesi u tlu
 9. Kemijska svojstva tla: sorpcija tvari u tlu, otopina tla
 10. Parcijalni ispit 3; Organizmi tla. makroorganizmi i mikroorganizmi u tlu
 11. Klasifikacija tla: uvod u klasifikaciju tla, vrste i svrha klasifikacije, terestrička tla
 12. Klasifikacija tla: terestrička i semiterestrička tla
 13. Klasifikacija tla : semiterestrička, hidromorfna, halomorfna i subakvalna tla
 14. Pedokartiranje: postupci i metode pedološkog kartiranja, namjena i mjerila pedoloških karata
 15. Parcijalni ispit 4

Obvezna literatura

 1. Husnjak, S. (2010): Pedologija krajobraza. Skripta za studente krajobrazne arhitekture. Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za pedologiju

Preporučena literatura

 1. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 2. Škorić, A. (1991.): Sastav i svojstva tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 3. Škorić, A. (1985.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 4. Laboratorijske vježbe – Power Point prezentacija

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti,: Pedologija
 • Southern Illinois University (Illinois, USA): Advanced landscape design 1 i 2
 • Çukurova Universitesi (Adana, Turkey): Landscape engineering
 • The University of Queensland (St.Lucia, Australia): Soils, Landscapes and Environment

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.