Ispiši

Održavanje i njega zelenih površina (144033)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Održavanje i njega zelenih površina u gradskim sredinama obično iziskuje znatna financijska sredstva te čini bitnu stavku u gradskim proračunima. Poznavanje svih postupaka vezanih za održavanje travnjaka, cvjetnih gredica, grmlja, drveća i ostalih zelenih površina, omogućuje uspostavljanje racionalnijeg sistema upravljanja čime se bitno smanjuju navedeni troškovi.
Auditorne vježbe i seminari omogućuju studentima kroz samostalan rad upoznavanje s pravilnim odabirom biljnih vrsta na javnim površinama s ciljem smanjivanja troškova održavanja.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 22

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o održavanju zelenih površina s većim naglaskom na gradsko zelenilo.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati funkcije zelenih površina. Pismeni
Objasniti pojam održivosti u kontekstu održavanja javnih zelenih površina. Pismeni
Opisati postupke održavanja biljnog materijala na različitim staništima zelenih površina. Pismeni
Isplanirati redoslijed radnih operacija u sklopu održavanja. Pismeni
Pravilno odabrati mjere potrebne za adekvatno održavanje zelenih površina. Pismeni
Prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti u sklopu izrade seminarskog rada. Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu (forum za komunikaciju sa studentima, kalendar važnijih događanja za predmet, obavijesti vezane uz predmet, materijali za ispit). Održavanje predavanja, izvođenje auditornih vježbi te seminara kao i ocjenjivanje seminara te provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra.

Obveze studenta

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja. Uvjeti za pristupanje završnom ispitu su uredno pohađanje predavanja, auditornih vježbi, izrada seminara te aktivno sudjelovanje u nastavi. Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra te polaganje završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit (P1) 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2.4
Parcijalni ispit (P2) 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2.4
Seminar (S) 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1.2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 7. tjedna. 8. tjedan Ispitni rok.
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 14. tjedna. 15. tjedan Ispitni rok.
Seminar (S) Prezentacija seminarskih radova. 14. tjedan Nema nadoknade.
Parcijalni ispiti Studenti tijekom semestra pišu dva parcijalna pismena ispita. Pozitivna ocjena iz oba parcijalna ispita daje mogućnost upisa konačne ocjene. Ukoliko ne polože sve parcijalne ispite, studenti moraju polagati cjelokupno gradivo pismeno tijekom ispitnih rokova. 8. tjedan 14. tjedan -

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje.
 2. Povijesni razvoj zelenih površina.
 3. Funkcije i podjela zelenih površina.
 4. Održivost u održavanju javnih površina.
 5. Travnjaci.
 6. Podizanje i njega cvjetne gredice.
 7. Prvi dio ispita.
 8. Žive ograde i pokrivači tla.
 9. Drveće i grmlje.
 10. Vodene površine.
 11. Kamenjara.
 12. Katastar zelenila.
 13. Terenska nastava.
 14. Prezentacija seminarskih radova.
 15. Završni ispit.

Obvezna literatura

 1. Prezentacije s predavanja.
 2. Coppin N. J., Richards I. G. (1990). Use of Vegetation in Civil Engineering. University Press, Cambridge
 3. Samardžija N. (1998). Travnjaci. Zrinjevac d.d., Zagreb.
 4. Carpenter P. L., Walker T .D., Lanphear F.O. (1975). Plants in the Landscape. W. H. Freeman and Company
 5. Conover H. S. (1958). Grounds Maintenance Handbook. F. W. Dodge Corp.

Preporučena literatura

 1. Časopis Landscape and urban planning.
 2. Markač-Čop B. (1975). Vrtna tehnika. Građevinski školski centar, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Greenspace Maintenance (The University of Sheffield).
 • Vegetationstechnik (BOKU).

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.