Ispiši

Principi fiziologije bilja (26408)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Osnovni principi fiziologije bilja obuhvaćaju fiziološke procese fotosinteze, respiracije, transpiracije, ishrane, translokacije i razvoja u interakcijama s abiotskim stresorima (voda, hranjiva, soli, temperatura svjetlo, mehanički i polutanti iz zraka) i biotskim (patogeni, herbivori, parazitske biljke, korovi) faktorima okoliša. Interakcije biotskih i abiotskih faktora razmatrat će se podjednako na prirodnim i na hortikulturnim biljnim vrstama. Labratorijski dio modula dizajniran je tako da ilustrira osnovne fiziološke principe koji su povezani s poremećajima u ishrani, membranskoj propusnosti i sastavom membrane, absorpcijom i translokacijom vode i hranjiva, fotosintezom, fiziološkom funkcijom regulatora rasta i sastavom biljnog tkiva. Predmet ovog modula je da se studente upozna s razumijevanjem fiziologije biljke i fundamentalnim značenjem biokemijskih i molekularnih procesa u biljci. Studenti će postići zavidan stupanj saznanja o funcijama biljke uključujući dinamičke procese rasta, razvoja i reprodukcije.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Laboratorijske vježbe: 5
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih fizioloških procesa na razini biljnog organizma. Studenti će biti sposobni primijeniti stečena znanja za rješavanje ekoloških i problema vezanih uz uzgoj i njegu bilja. Studenti će također steći iskustva iz osnovnih laboratorijskih tehnika u fiziologiji bilja i primjeni znanstvenih metoda rada.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se dvanaest vježbi koje uključuju osnovne fiziološke principe povezane s propusnošću stanične membrane, translokacijom vode i hranjiva u biljci, poremećajima u ishrani, intenzitetom fotosinteze i utjecajem regulatora rasta na osnovne fiziološke procese.
 • Seminari
  tematski vezani uz osnovne fiziološke procese, osiguravaju stjecanje dodatnog znanja i vještina.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati i razumjeti osnovne biokemijsko-fiziološke procese u biljci, kao temelj za razumijevanje ostalih agronomskih predmeta Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Prepoznati i objasniti utjecaj agroekoloških uvjeta na fiziološke procese u biljci Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Povezati biokemijsko-fiziološke procese u biljci sa specifičnim procesima rasta i razvoja biljaka te stvaranja prinosa u proizvodnim uvjetima, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Razumjeti djelovanje prirodnih i sintetiziranih fiziološki aktivnih tvari na procese u biljci i njihovu primjenu u poljoprivrednoj praksi Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
Biti sposobni koristiti osnovne metode istraživanja fizioloških procesa Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave (predavanja i vježbi), održavanje konzultacija, osiguravanje nastavnih materijala; organizacija i provođenje testova znanja i završnog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Polaganje testova znanja tijekom semestra ili završnog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
II Test znanja 33,3% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
III Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
Završni ispit* 100%* <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 90 3
UKUPNO 100% 60 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Test znanja Obuhvaća prvi programski dio modula: teoriju iz domene građe biljne stanice, mehanizama primanja translokacije i izlučivanja vode, mehanizama primanja i uloge hranjivih tvari. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (4. Tjedan nastave)
II Test znanja Obuhvaća drugi programski dio modula: asimiaciju ugljika, svjetlosne reakcije fotosinteze i reakcije u tami, fotorespiraciju, mehanizme predfiksacije ugljičnog dioksida, disanje, vrenja i floemski transport. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (8. Tjedan nastave)
III Test znanja Obuhvaća treći programski dio modula: biljne hormone, mehanizme gibanja biljka, fiziologiju stresa, procese rasta, diferencijacije i razoja. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (15. Tjedan nastave)
Završni ispit Pismeni ispit se sastoji od pet 60 kratkih pitanja.Obuhvaća gradivo sva tri programska dijela modula.Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost isticanja njabitnijih činjenica. Prijavljuje se u sustavu ISVU (ispitni rokovi)

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod u fiziologiju bilja. Citofiziologija.
 2. P- Voda u sustavu tlo – biljka-atmosfera. Intenzitet transpiracije i transpiracija. Vodni potencijal. L - Laboratorijske vježbe
 3. P - Mineralna ishrana i transport tvari. Znaci fizioloških poremećaja esencijalnih elementa. Fiziološki aspekt primanja i metabolizam dušika. L – laboratorijske vježbe
 4. Test znanja (1)
 5. P- Reakcije fiksacije i redukcije ugljika/ C4 i CAM biljke. Produkti svjetlosnih reakcija, kvantne potrebe za reakciju u tami. Produkti redukcije CO2, Asimilacija CO2 i produktivnost. Neto produktivnost fotosinteze. Produktivnost fotosinteze i mahanizam regulacije. činitelji fotosinteze i fotoinhibicija. L – Laboratorijske vježbe
 6. P - Prerada primarnih produkata fotosinteze. Tipovi fotosinteze (C3, C4, CAM). Čimbenici koji utječu na proces fotosinteze. Kemosinteza. Vrenja: alkoholno vrenje, mliječno vrenje, octeno vrenje. L – Laboratorijske vježbe
 7. P - Fiziologija stresa. Stres vode i soli, turgor stanice i osmotska svojstva stanice. Fiziološke promjene u metabolizmu biljke izazvane djelovanjem stresnih čimbenijka, temperatura (visoka / niska), voda (manjak /suvišak), pH, soli, teški metali. L – Laboratorijske vježbe
 8. Test znanja (2)
 9. P - Biljni regulatori rasta –pregled. Rast i tropizmi: avena test, etape organogeneze. Mehanizam djelovanja, mjesta nastanka i način transporta do mjesta djelovanja, mehanizam regulacije koncentracije, način djelovanja egzogeno dodanih regulatora rastenja. L – laboratorijske vježbe
 10. P – Senescencija. Mehanizam starenja, opadanje listova, cvjetova i zrioba, abscisija. Kontrola cvatnje. Fotoperiod, vernalizacija, florigen.
 11. P - Regulatori rasta (fitohormoni). Sinteza, funkcija, prijenos. L – Laboratorijske vježbe
 12. Seminarski radovi (pisani materijali i tematska izlaganja)
 13. Seminarski radovi (pisani materijali i tematska izlaganja)
 14. Seminarski radovi (pisani materijali i tematska izlaganja)
 15. Test znanja (3)

Obvezna literatura

 1. Lazarević B. i Poljak M. 2016. Fiziologija bilja – interna skripta. Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja, Zagreb.
 2. Hopkins W. G. 1999. Introduction to Plant Physiology. 2nd ed. John Wiley and Sons, New York, ISBN: 0-471-9281-3

Preporučena literatura

 1. Dubravec, K., Regula, I. (1995): Fiziologija bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Pevalek-Kozlina B. 2003. Fiziologija bilja. Profil International, Zagreb, Kaptol 25. ISBN: 953-2000-775-x

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 •  Fiziologija rastlin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 •  Fiziologija bilja, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet.
 •  Crop Physiology (3401-470), University of Hohenheim.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.