Ispiši

Računovodstvo u poljoprivredi (98089)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Namjena modula je upoznati studente s računovodstvom i njegovim mjestom u poduzeću, kao i osnovnim računovodstvenim principima po kojima se rade financijski izvještaji. Programski dijelovi (predmeti) modula su: Računovodstvo i njegovo mjesto u poduzeću, financijsko računovodstvo, računovodstvo troškova, upravljačko računovodstvo, računovodstvena načela, jednostavno i dvojno knjigovodstvo, konta, imovina, dugovi i vlasnički kapital, bilanca, specifičnosti računovodstva u poljoprivredi (OPG, zadruga, obrt), analiza bilance, analiza financiranja i likvidnosti poduzeća, analiza poslovnog uspjeha, analiza sredstava u poduzeću, analiza fiksne i tekuće imovine, financijska analiza poslovanja, sustav poljoprivrednog računovodstva (FADN) u EU, sustav poljoprivrednog računovodstva u Hrvatskoj. Studenti će biti obučeni za knjiženje poslovnih promjena na T-računima, vođenje početnih i konačnih bilanci, računa dobiti i gubitka i ostalih financijskih izvješća, kao i tumačenje istih pomoću koraka horizontalne i vertikalne financijske analize.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 24
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 83%
Izvrstan (5): 95%

Opće kompetencije

Stjecanje osnovnih znanja iz računovodstva te posebnosti računovodstva u poljoprivrednim poslovnim sustavima, usvajanje osnovnih vještina analiza financijskih izvješća i ocjene boniteta poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, knjiženja na T-računima (kontima), bilance i računa dobiti i gubitka, specifičnosti računovodstva kod različitih oblika organiziranja u poljoprivredi, te financijskoj analizi poslovanja. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani uz analizu financijskih izvještaja i ocjenu boniteta tvrtke na primjerima. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju kalkulaciju u grupama od 3-5 studenata.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
nabrojati vrste računovodstva sa specifičnostima svake od njih Pismeni
objasniti osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog sustava knjigovodstva Pismeni
imenovati poslovne knjige jednostavnog i dvojnog knjigovodstva Pismeni
grupirati račune (konta) Pismeni
demonstrirati knjiženje na T-računima (kontima) Pismeni
objasniti horizontalnu i vertikalnu financijsku analizu Pismeni
izračunati bonitet analiziranog poslovnog sustava. Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja- završni pismeni ispit 70% do 23
24-27
28-32
33-37
38-40
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
54 120 4
Izrada seminara 30% do 11
12-13
14-16
17-18
19-20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Definicija računovodstva, podsustavi poduzeća i mjesto računovodstva, podjela računovodstva na financijsko, upravljačko i računovodstvo troškova sa specifičnostima svakog od njih
 2. Osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, metode i načela dvojnog knjigovodstva, poslovne knjige u dvojnom knjigovodstvu
 3. Definicija konta, podjela konta prema sadržaju, stupnju samostalnosti, složenosti poslovnih promjena, obliku
 4. Definicija i podjela imovine, dugova i vlasničkog kapitala, definicija i struktura bilance
 5. Bilančna načela, vrste bilance, bilančne promjene
 6. Posebnosti računovodstva koje se javljaju kod poljoprivredne proizvodnje organizirane kao obrt, zadruga ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 7. Revizija i analiza bilance, kvantitativna svojstva bilance, objekti analize bilance
 8. Zadaci analize financiranja, ispitivanje realnosti investiranja
 9. Analiza izvora financijski sredstava, analiza likvidnosti-definicija i zadaci
 10. Pojam poslovnog uspjeha, objektivni i subjektivni činitelji rezultata poslovanja
 11. Definicija fiksne i tekuće imovine, analiza strukture fiksne i tekuće imovine, analiza korištenja imovine, analiza statike i dinamike imovine
 12. Pojam, uloga i značaj financijske analize poslovanja, temeljni instrumenti i postupci poslovne analize
 13. Podloga za financijsku analizu, poredbeni financijski izvještaji, struktura izvještaja
 14. Pokazatelji financijske analize, sustavi ekonomsko-financijskih pokazatelja, primjer ocjene boniteta poslovanja
 15. Značajke FADN sustava, metodologija prikupljanja podataka, zbirni rezultati, mogućnosti primjene

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V.( 2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 2. Alexander, D., Nobes, C. (2011): Financijsko računovodstvo, Pearson Education / Mate d.o.o.
 3. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager, L. (2008): Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Atrill, P., Mc Laney, E. (2002): Management Accounting for Decision Makers, Pearson Education
 5. Meigs, R.F., Meigs, W.B., (1999): Računovodstvo, Mate d.o.o., Zagreb

Preporučena literatura

 1. Atrill, P., McLaney, E. (2002): Management Accounting for Non-specialists, Pearson Education
 2. Horngren, C.T., Harrison, W.T. (2008): Financial Accounting Managerial, Pearson Education
 3. Van Horne, J.C.: Financijsko upravljanje i politika (financijski management), Mate, Zagreb, 1993
 4. Drury, C. (2004): Management and Cost Accounting, 6th edition,Thomson Learning

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Korporativno računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Accounting, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.