Ispiši

Ukrasno bilje (26750)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Proizvodnja ukrasnog bilja obuhvaća proizvodnju jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih vrsta (trajnica, grmlja i drveća) različitog tipa rasta. Organizirana je na otvorenom i u zaštićenom prostoru te strogo specijalizirana, mehanizirana, radno intenzivna i dohodovna. Prilikom proizvodnje, podizanja, održavanja i njege potrebna su specifična znanja i vještine. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s osnovama proizvodnje cvjećarskih kultura, ukrasnog drveća i grmlja na otvorenom i zaštićenom prostoru, njihovom primjenom i njegom te sa specifičnostima svake od tih proizvodnji. Na vježbama u praktikumu studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ukrasnih biljnih vrsta prema skupinama. Terenskom nastavom steći će se uvid u primjenu te različite segmente proizvodnje ukrasnog bilja, upoznati se s konkretnim problemima u proizvodnji i mogućnostima njihovog rješavanja. Izrada seminarskih radova na temelju proučenih stručnih i znanstvenih radova, prezentiranje te zajednička rasprava dat će studentima mogućnost aktivnog sudjelovanja u nastavnom procesu.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Poljoprivredna tehnika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Vježbe u praktikumu: 24
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): < 60%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanje nastavi, izrada zadatka, izvješća s terenskih nastava (3), kolokviranje vježbi (6)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za prepoznavanje osnovnih skupina i vrsta ukrasnog bilja, razumijevanje njegove proizvodnje, primjene i njege.
Studenti dobivaju neophodna terorijska i praktična znanja osnovnih ukrasnih biljnih vrsta.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu izvode se u 8 vježbi pri čemu se vježba opis ukrasne biljne vrste na stručan način, dobiva uvid u stručnu literaturu iz tematike modula i prepoznaju ukrasne biljne vrste prema skupinama: jedno- i dvogodišnje, trajnice i geofiti, cvjetne vrste za rez, lončanice, grmlje te drveće. Izvode se u skupinama (do 35 studenata).
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe organizirane su u tri navrata. Prve terenske vježbe obuhvaćaju obilazak parkova Zelene potkove u Zagrebu, upoznavanje s razvojem parkova, odabirom, primjenom, mjerama njege i održavanja ukrasnih vrsta jedno- i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, trajnica, grmlja i drveća. Druge terenske vježbe organizirane su nakon bloka nastave koji se bavi dendrološkim vrstama i rasadničarstvom, podrazumijeva posjet rasadniku ukrasnog drveća i grmlja Zagrebačkog holdinga, podružnice Zrinjevac na Čretu. Treće terenske vježbe održavaju se nakon cjeline koja studente upoznaje s proizvodnjom i primjenom cvjećarskih kultura, a organizirane su u Zagrebačkom holdingu, podružnici Zrinjevac u Remetinečkoj cesti gdje je organizirana proizvodnja sezonskih cvjetnih vrsta i trajnica.
 • Seminari
  Opis vrste – taksonomska pripadnost, obilježja, morfologija, porijeklo, načini proizvodnje i primjene u ukrasnoj hortikulturi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati osnovne vrste ukrasnog bilja Seminarski rad, kolokviji tijekom semestra
Razumijeti tehnologiju proizvodnje cvjećarskih kultura Izvješće s terenske nastave, pismeni ispit
Razumijeti tehnologiju proizvodnje drvenastih ukrasnih kultura Izvješće s terenske nastave, pismeni ispit
Odabrati i slijediti upute o proizvodnji, mjerama njege i održavanju Pismeni ispit
Izabrati biljne vrste za primjenu u različitim uvjetima Seminarski rad, pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito održavanje nastave, vježbi, terenske nastave, konzultacije za izradu seminarskog rada.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada seminarskog rada, izvješća s terenske nastave

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.test znanja 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 2
2.Test znanja 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 2
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1
Kolokvij 0 +/-
Nedovoljan (1)
12 36 0,5
Izvješće s terenske nastave 0 +/-
Nedovoljan (1)
12 36 0,5
UKUPNO 100% - 5 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Cjeloviti ispit 80% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 4
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1
Kolokvij 0 +/-
Nedovoljan (1)
12 36 0,5
Izvješća s terenske nastave 0 +/-
Nedovoljan (1)
12 36 0,5
Ukupno 100% - 5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod (P) - Definicija, obuhvat proizvodnje ukrasnog bilja, tržišna važnost ukrasnog bilja u svijetu i Hrvatskoj, organizacija proizvodnje, porijeklo i povijest primjene, sadašnje stanje primjene ukrasnog bilja Vježbe (PK) – pregled stručne literature i rasprava
 2. Terenska nastava – Obilazak javnih zelenih površina, uvid u vrste i skupine ukrasnog bilja te načine i mjesta njegove primjene.
 3. Terminologija kod opisivanja biljnih vrsta (P).
 4. Drveće (P) - Definicija, podjela grmlja, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje drveća
 5. Grmlje (P) - Definicija, podjela grmlja, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje grmlja
 6. Rasadničarstvo (P) - Organizacija i podjela rasadnika Seminarski radovi
 7. Terenska nastava – proizvodnja drvenastih kultura u rasdniku
 8. 1. Međuispit
 9. Jedno i dvogodišnje cvjetne vrste (P) - Definicija, podjela jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta.
 10. Trajnice i geofiti (P) - Definicija, podjela trajnica i geofita, način proizvodnje, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje trajnica i geofita.
 11. Zelenilo i cvjetne vrste za rez (P) - Definicija, podjela cvjetnih vrsta za rez, pregled vrsta po skupinama, povijesti i načini primjene, primjer proizvodnje Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje najprodavanijih cvjetnih vrsta za rez
 12. Lončanice (P) - Definicija, podjela lončanica, pregled vrsta po skupinama, povijesti i načini primjene, primjer proizvodnje Vježbe (PK) - Sistematika, morfologija i poznavanje najprodavanijih lončanica
 13. Terenska nastava – proizvodnja cvjetnih kultura u zaštićenim prostorima.
 14. 2. Međuispit
 15. Seminarski radovi

Obvezna literatura

 1. Polak, E., Vinceljak-Toplak, M.: Odabrana poglavlja iz cvjećarstva; interna skripta
 2. Vinceljak-Toplak, M.: Lončanice; interna skripta
 3. Vinceljak-Toplak, M.: Cvjećarstvo; interna skripta
 4. Vinceljak-Toplak, M.: Osnove uzgoja ukrasnog bilja; interna skripta
 5. Radoš, S.: Razmnožavanje i uzgoj ukrasnog drveća i grmlja
 6. Židovec, V., Skendrović Babojelić, M., Šarić, D. (2015): Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Priručnik.

Preporučena literatura

 1. Hessayon, D.G. (2001) Cvijeće u vrtu, Mozaik knjiga, Zagreb
 2. Hessayon, D.G. (2001) Sve o vrtu, Mozaik knjiga, Zagreb
 3. Hessayon, D.G. (2001): Cvatuće grmlje, Mozaik knjiga, Zagreb
 4. Samardžija, N.: Travnjaci, Zrinjevac d.d., Zagreb
 5. Šilić, Č. : Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost, Sarajevo
 6. Židovec, V. (2004): Najvažnije cvjećarske kulture prema skupinama, interni priručnik (CD-verzija)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ornamental Horticulture Businesses University of Arkansas

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.