Ispiši

Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (143999)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Ishrana bilja nekad i danas, gospodarski značaj te njene specifičnosti u hortikulturi. Zakonske regulative za primjenu gnojiva u praksi u skladu s EU. Smjernice za budućnost. Kvaliteta, a ne količina hrane postaje dominantna odrednica u modernoj povrćarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Podizanje višegodišnjih nasada, proizvodnja povrća, uređivanje okoliša te proizvodnja travnih tepiha opasan je čin ako se odabere neadekvatno tlo, jer greške u startu skupo se plaćaju. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s važnošću reakcije i otopine tla te čimbenicima koji utječu na raspoloživost biljnih hraniva u tlu. Objasnit će im se važnost biogenih elemenata, no i opasnost od toksičnih elemenata, kako u hrani, tako i u okolišu. Upoznat će se i s gnojidbom temeljenoj na dijagnosticiranju na terenu i kemijskoj analizi u laboratoriju (vježbe) te razlikama u njihovoj primjeni u različitim segmentima hortikulture. Terenska nastava obuhvatit će lokalitete i objekte navedene problematike. Na terenu će se studente upoznati s akutnim problemima poput različitih kloroza te čitavog niza fizioloških poremećaja, najčešće posljedici krive reakcije tla ili antagonizma iona zbog neadekvatne gnojidbe te ih educirati kako izbjeći navedene greške u pripremnim radovima.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Laboratorijske vježbe: 14
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odrađena nastava.

Opće kompetencije

Prikupiti osnovna znanja o ishrani bilja u hortikulturi za nastavak obrazovanja kroz diplomski, doktorski i/ili specijalistički studij.
Razviti vještine za rad na vlastitom obiteljskom gospodarstvu ili sudjelovati kao suradnik u timskom radu na poljoprivrednim gospodarstvima i tvrtkama u hortikulturi

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se osnovne kemijske analize tla za potrebe pisanja preporuke za gnojidbu hortikulturnog bilja. Laboratorijske vježbe provode se u skupinama od po 10 studenata.
 • Seminari
  Seminarski rad je samostalan rad grupe studenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost ishrane bilja te njezine specifičnosti i gospodarski značaj u hortikulturi. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Navesti i objasniti osnovne čimbenike koji utječu na usvajanje hraniva. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Klasificirati kemijske elemente te objasniti njihove fiziološke uloge u biljci i/ili toksično djelovanje. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Opisati interakcije među hranivima i čimbenike plodnosti tla. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Izdvojiti problematiku ishrane bilja u raznim segmentima hortikulture. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Povezati karakteristike tla i simptome u biljci Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Identificirati vizualne simptome nedostatka i/ili viška biogenih elemenata na hortikulturnim biljkama. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Analizirati tlo i komentirati rezultate. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.
Analizirati biljni materijal i komentirati rezultate Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.
Nabrojiti vrste gnojiva i opisati njihove karakteristike. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pisanog ocjenjivanja.

Obveze studenta

Redovito pohađati nastavu. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati i odgovarati na pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 10% 58 58 2
Parcijalni ispit 1 (PI1) 45% < 60%
60 - 70 %
71 - 80 %
81 -90 %
91 -100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 61 2
Parcijalni ispit 2 (PI2) 45% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 61 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 10% 58 58 2
Završni ispit (pisani dio) (ZI) 90% <60%
60-70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 122 4
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 (PI1) Moguć je ispravak prvog ili drugu parcijalnog ispita na kraju semestra.
Parcijalni ispit 2 (PI2) Moguć je ispravak prvog ili drugu parcijalnog ispita na kraju semestra.

Tjedni plan nastave

 1. Ishrana bilja nekad i danas te specifičnosti ishrane u hortikulturi, smjernice za budućnost
 2. Čimbenici koji utječu na primanje hraniva
 3. Biljka (korijen, helatori, reduktanti, ioni)
 4. Tlo (pH, otopina tla, kruta faza tla, ionske interakcije)
 5. Plodnost tla
 6. Važnost kemijskih analiza tla u ishrani bilja
 7. Folijarna analiza i folijarna ishrana
 8. Razlika biogenih elemenata i biljnih hraniva
 9. Makroelementi (N, P, K) (1. vježba – uvodna vježba i uzorkovanje tla na terenu)
 10. Makroelementi (Ca, Mg, S) (2. vježba – laboratorijska – određivanje fiziološki aktivnog P i K u tlu)
 11. Mikroelementi (Fe, Mn, Zn, B) (3. vježba – laboratorijska – određivanje fiziološki aktivnog vapna i mobilnog aluminija)
 12. Mikroelementi (Cu, Mo, Cl) i korisni elementi (Na, Si, Co) (4. vježba – laboratorijska – priprema biljnog materijala i određivanje ukupnog N u biljci)
 13. Elementi s toksičnim djelovanjem (J, Br, F, Ni, Cr, Se, Pb, Al, Cd) (5. vježba – laboratorijska – određivanje ukupnog K u biljci)
 14. Gnojiva – organska (6. vježba – laboratorijska – određivanje ukupnog P u biljci)
 15. Gnojiva – mineralna (tipovi i formulacije) (7. vježba – završna vježba – analiziranje i komentiranje dobivenih rezultata) + seminari

Obvezna literatura

 1. Herak Ćustić, M. (2005): Smjernice ishrane bilja u hortikulturi, interna skripta, Zagreb.
 2. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I.,Herak Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. (2004): Povrćarstvo, Ishrana povrća i gnojidba, Zrinski, Čakovec.
 3. Ćustić, M. (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi, Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, Zagreb.
 4. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet, Osijek.

Preporučena literatura

 1. Mengel, K., Kirkby, E.A., Kosegarten, H., Appel, T. (2001): Principles of Plant Nutrition, 5th edition, Boston.
 2. Finck (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization, Basel.
 3. Bergmann, W. (1992): Nutritional Disorders of Plants, Gustav Fisher Verlag Jena, Stuttgart.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ishrana bilja, Sveučilište u Osijeku
 • Elementi della fertilita&#39; e nutrizione delle piante, Universita&#39; di Bologna
 • Soils, Plant Nutririon and Nutrient Management, University of Missouri

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.