Ispiši

Botanika (26596)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet obrađuje područje biologije biljaka koji omogućuje studentima razumijevanje temeljnih spoznaja o građi i funkciji bilјaka te biljnoj raznolikosti s posebnim naglaskom na vrste značajne za agronomiju i srodne znanosti.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Krajobrazna arhitektura (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 26
Vježbe u praktikumu: 30
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet omogućuje stjecanje osnovnih znanja o strukturi eukariotske biljne stanice, građi kormofitskog biljnog organizma te biljnoj raznolikosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti osnovne pojmove iz botanike aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 i 3 ili usmeni ispit
povezati strukturu eukariotske biljne stanice s njezinom funkcionalnom organizacijom aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 ili usmeni ispit
objasniti vrste i funkcije biljnih staničja aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 ili usmeni ispit
prepoznati i opisati najbitnija anatomska i morfološka obilježja vegetativnih i generativnih biljnih organa aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 i 3 ili usmeni ispit
primijeniti znanje o anatomiji i morfologiji biljaka u procesu njihovog prepoznavanja aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 1, 2 i 3 ili usmeni ispit
razlikovati i prepoznati najčešće samonikle i kultivirane biljke aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 1
prepoznati i opisati glavne skupine vaskularnih biljaka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 3 ili usmeni ispit
spoznati različite mogućnosti upotrebe biljaka aktivno sudjelovanje tijekom nastave
shvatiti važnost biljne raznolikosti za kvalitetu života aktivno sudjelovanje tijekom nastave

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave, održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala te organiziranje i održavanje testova znanja i ispita tijekom semestra i ispitnih rokova.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, zadovoljavanje svih obveza na vježbama i polaganje testova znanja. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi. Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi može korigirati ocjenu naviše. 56 60 2
Test znanja 1 (Kolokvij iz poznavanja bilja) 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 10 0,5
Test znanja 2 (Test iz anatomije bilja) 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1,5 20 1,5
Test znanja 3 (Test iz morfologije bilja i osnova sistematike) 60% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1,5 30 2
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit* 100% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

*Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, zadovoljavanje svih obveza na vježbama i položen Kolokvij iz poznavanja bilja (Test znanja 1) uvjet su pristupanju ispitu.
Predmet se može položiti putem testova znanja. Ako se predmet ne položi putem testova znanja, polaže se usmeni ispit.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi U svim oblicima nastave prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje, većinom putem rasprave o pojedinim temama. Tijekom semestra. Nema nadoknade.
Test znanja 1 (Kolokvij iz poznavanja bilja) Usmeno se provjerava prepoznavanje najčešćih samoniklih i kultiviranih biljaka. Tijekom semestra. Ukupno tri roka za nadoknadu: 1. tijekom semestra jedan rok, 2. jedan rok u prvom tjednu ljetnog ispitnog roka te 3. jedan rok u prvom tjednu jesenskog ispitnog roka.
Test znanja 2 (Test iz anatomije bilja) Usmeno ili putem pisanog testa provjerava se razumijevanje strukture eukariotske biljne stanice te anatomske građe kormofitskog biljnog organizma (staničja i organa). Tijekom semestra. Tijekom ispitnih rokova putem usmenog ispita.
Test znanja 3 (Test iz morfologije bilja i osnova sistematike) Usmeno ili putem pisanog testa provjerava se sposobnost razlikovanja i opisivanja morfoloških obilježja vegetativnih i generativnih biljnih organa te prepoznavanja i opisivanja glavnih skupina vaskularnih biljaka. Tijekom semestra. Tijekom ispitnih rokova putem usmenog ispita.
Završni ispit* Usmeni ispit. Tijekom ispitnih rokova.

Tjedni plan nastave

 1. Anatomija - veličine i oblici biljnih stanica, struktura eukariotske biljne stanice (jezgra, diobe jezgre i stanice)
 2. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (mitohondriji, plastidi, ribosomi, citoplazma)
 3. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice biomembrane, plazmalema, endoplazmatski retikulum, diktiosomi, vezikule, vakuole, stanična stijenka)
 4. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (tvorna staničja i trajna staničja)
 5. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (anatomija lista, stabljike i korijena)
 6. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (list, stabljika i korijen: morfologija i preobrazbe)
 7. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (morfologija cvijeta, cvatovi: morfologija i raspodjela; plodovi: morfologija i raspodjela)
 8. Osnove sistematike - uvod u sistematiku bilja (broj i starost biljaka, imena biljaka, skupina ili taskon, domene, Thallophyta vs. Cormophyta), vaskularne biljke (morfološke značajke papratnjača i sjemenjača)
 9. Osnove sistematike - raspodjela sjemenjača, morfološke značajke golosjemenjača te njihov ekološki i gospodarski značaj
 10. Osnove sistematike - kritosjemenjače (morfologija, životni vijek i životni oblici, oprašivanje, oplodnja, razvoj i rasprostranjivanje sjemenki i plodova, klijanje)
 11. Osnove sistematike - raspodjela kritosjemenjača (bazalne porodice, magnolidni kompleks, jednosupnice, prave dvosupnice)
 12. Osnove sistematike - jednosupnice (morfološke značajke biljaka iz porodice Poaceae te njihov ekološki i gospodarski značaj)
 13. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Asteraceae i Fabaceae)
 14. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Brassicaceae, Caryophyllaceae i Apiaceae)
 15. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Lamiaceae i Rosaceae)

Obvezna literatura

 1. Interna skripta (Merlin-sustav za e-učenje)

Preporučena literatura

 1. Bresininsky, A., Körner, C., Kadereit, J. W., Neuhaus, G., Sonnewald, U., Strasburger’s Plant Sciences: Including Prokaryotes and Fungi, Springer, 2013.
 2. Nikolić, T., Sistematska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta, Alfa, Zagreb, 2013.
 3. Nikolić, T., Morfologija biljaka: razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava, Alfa, Zagreb, 2017.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Botanik, Universität für Bodenkultur Wien

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.