Ispiši

Cvjećarstvo 1 (144003)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičkih znanja iz područja tehnologije uzgoja cvjećarskih kultura. Programski dijelovi predmeta su: morfološke i uzgojne značajke jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, morfološke i uzgojne značajke geofita i trajnica, tehnologija uzgoja rezanog cvijeća u zaštićenom i na otvorenom prostoru i tehnologija uzgoja lončanica. Razmatra se i razrađuje utjecaj ekoloških čimbenika na sve faze rasta i razvoja pojedinih vrsta važnih za suvremenu cvjećarsku proizvodnju. Za temeljito poznavanje područja cvjećarstva studenti moraju upoznati morfološke značajke, načine razmnožavanja i proizvodnju glavnih cvjećarskih vrsta.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 22
Vježbe u praktikumu: 22
Seminar: 8
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih morfoloških karakteristika, razmnožavanja, proizvodnje i primjene glavnih rodova cvjećarskih kultura. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz područja tehnologije uzgoja cvjećarskih kultura.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost i značajke cvjećarske proizvodnje u kontekstu domaće i internacionalne proizvodnje glavnih rodova cvjećarskih kultura. Pismeni ispit
Identificirati i nabrojiti glavne rodove cvjećarskih kultura: jednogodišnjih, dvogodišnjih, geofita, cvjetnih vrsta za rez i za uzgoj kao lončanica. Pismeni ispit
Povezati i razlikovati interakcijske odnose biljke i ekoloških uvjeta okoline u različitim fazama uzgojnog procesa. Pismeni ispit
Analizirati utjecaj geografskog i biološkog porijekla cvjećarskih kultura na njihovu proizvodnju i promjenu. Seminarski rad
Razlikovati najvažnije metode razmnožavanja cvjećarskih kultura. Pismeni ispit
Usporediti načine proizvodnje jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, geofita, trajnica, rezanog cvijeća i lončanica. Radni zadaci tijekom nastave, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 44 44 1.5
Parcijalni ispit (P1) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Parcijalni ispit (P2) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Parcijalni ispit (P3) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Parcijalni ispit (P4) 15% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0.8
Seminar (S) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 36 1.3
UKUPNO 100% (P1+P2+P3+P4+S)/100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Individualna izrada i prezentacija rada iz tematike uzgoja i primjene jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta, geofita, trajnica, rezanog cvijeća i zelenila. 3. tjedan, 5.- 7. tjedan, 11.-12. tjedan, 14. tjedan Tijekom ispitnih rokova
Parcijalni ispiti (P1 - P4) Sastoje se od po pet pitanja kojima se testira sposobnost studenta za povezivanjem činjenica i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan, 10. tjedan, 13.tjedan, 15.tjedan

Tjedni plan nastave

 1. Obuhvat predmeta, analiza cvjećarske proizvodnje u svijetu i u Hrvatskoj
 2. Jednogodišnje cvjetne vrste, definicija, principi uzgoja
 3. Jednogodišnje cvjetne vrste, taksonomija, morfologija, uzgoj i primjena po vrstama
 4. Dvogodišnje cvjetne vrste, taksonomija, morfologija, uzgoj i primjena po vrstama
 5. Geofita, taksonomija, morfologija, uzgoj i primjena po vrstama
 6. Trajnice, podjela, porijeklo, primjena, načini razmnožavanja
 7. Trajnice, taksonomija, morfologija, uzgoj i primjena po vrstama
 8. Terenska nastava - primjena sezonskih cvjetnih vrsta na javnim površinama zelenila
 9. 1. kolokvij
 10. Cvjetne vrste za rez, porijeklo, taksonomija, značaj na tržištu
 11. Cvjetne vrste za rez, taksonomija, morfologija, uzgoj i primjena po vrstama
 12. Lončanice, porijeklo, taksonomija, značaj na tržištu
 13. Lončanice, taksonomija, morfologija, uzgoj i primjena po vrstama
 14. Terenska nastava, Veletržnica
 15. 2. kolokvij

Obvezna literatura

 1. Pagliarini, N., Jurjević, Ž., Vinceljak-Toplak, M, Ostojić, Z., Vršek, I.: Sve o krizantemi. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, 1997.
 2. Karlović, K., Pagliarini, N., Vrdoljak, A.,Vršek, I.: Sobno i balkonsko cvijeće, Gospodarski list, Zagreb, 1999.
 3. Vinceljak-Toplak, M.: Cvjećarstvo, interna skripta, Agronomski fakultet, Zagreb
 4. Vinceljak-Toplak, M.: Lončanice, interna skripta, Agronomski fakultet, Zagreb
 5. Maree, J., Wyk, B.: Cut Flowers of the World. Timber Press, London, 2010.

Preporučena literatura

 1. Styer, R. and Koranski, D.S.: Plug & Transplant Production, Ball Publishing, Batavia, 1997.
 2. Beytes, C.: Greenhouse and Equipment. Ball Publishing, Batavia, 2011.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Park Floriculture, Czech University of Life Sciences Prague
 • Protected cultivation of ornamentals, Universität für Bodenkultur Wien
 • Physiologische Aspekte der Zierpflanzenproduktion, Leibniz Universitaet Hannover
 • Spezialgebiet der Zierpflanzenproduktion, Universitaet Hannover
 • Besonderheiten der Gärtnerischen Pflanzenproduktion, Universitaet Hannover
 • Floriculture, Part I: Physiological Aspects of Ornamental Crop Production, MSc International Horticulture Universitaet Hannover
 • Principi di orticoltura e floricoltura, Universitá di Bologna
 • Cultivation of Greenhouse Ornamental Plants, Corvinus University of Budapest, Faculty of Horticultural Science
 • Modern Ornamental Plant Production and Trade, Corvinus University of Budapest, Faculty of Horticultural Science

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.