Ispiši

Laboratorijske metode u mikrobiologiji hrane (132895)

Nositelj predmeta


izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec

Opis predmeta

Mikrobiologija hrane je znanstvena disciplina koja u okviru znanosti o hrani proučava učinak mikroorganizamana hranu, bilo da je riječo tehnološkim mikroorganizmima koji sudjeluju u proizvodnji hrane ili o nepoželjnim vrstama koje uzrokuju njezino kvarenje ili je koriste kao vektor koji će uzrokovati oboljenje ljudi ili životinja, uključujući zoonoze. Laboratorijske metode dokaza pojedinih bakterijskih vrsta ključne su u sprečavanju bolesti koje se prenose hranom.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Laboratorijske vježbe: 14
Seminar: 6

Izvođač predavanja
 • izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
 • izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente sa značenjem laboratorijskih metoda u sigurnosti hrane te ih uvodi u mikrobiološke pretrage i upoznaje sa značenjem nalaza patogenih bakterija u hrani

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe (kroz 14 sati vježbi studenti obavljaju mikrobiološku pretragu od pripreme uzoraka različite hrane do interpretacije rezultata po pojedinim bakterijskim vrstama)
 • Seminari
  Seminari (kroz 6 sati seminara studenti obrađuju pojedine metodske jedinice vezane uz dobru laboratorijsku praksu, primjenu različitih metoda u mikrobiološkoj pretrazi te interpretaciju rezultata). Studenti samostalno izrađuju seminarski rad i prezentiraju ga.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
procijeniti potrebu mikrobioloških ispitivanja u ocjeni zdravstvene ispravnosti hrane, Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
interpretirati rezultate mikrobioloških pretraga namirnica pretraga hrane i Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
razumjeti značenje rada u akreditiranom laboratoriju i primjenu standardiziranih metoda i mikrobiološkoj pretrazi hrane. Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, priprema tema i materijala studentima za izradu seminarskog rada, organizacija izlaganja seminarskih radova, individualne konzultacije vezane uz seminarski rad, organizacija i izvedba laboratorijskih vježbi, evidencija prisutnosti studenata na predavanjima i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja, seminara i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i vježbe) studentima, konzultacije, organiziranje i održavanje pismenih i usmenih provjera znanja tijekom semestra i ispitnih rokova

Obveze studenta

Prisutnost na predavanjima i vježbama, izrada pisanog seminarskog rada na osnovu predloženih tema, usmeno izlaganje seminarskog rada, polaganje ispita tijekom semestra ili u ispitnim rokovima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 22 22 0,8
Seminarski rad (ocjena vještine pisanja i izlaganja) 10 procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 18 0,6
Test znanja 1 (T1) 20 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 10 0,3
Test znanja 2 (21) 20 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 10 0,3
Ispitni rok usmeni 50 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Ukupno 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Test znanja 1 (T1) Obuhvaća programski dio modula iz laboratorijskih metoda u mikrobiologiji hrane: Uvod u mikrobiologiju hrane; Mikrobiološki standardi za namirnice; mikrobiološke norme u nas i u svijetu (ISO norme, HR EN ISO); Klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica molekularne metode u mikrobiologiji namirnica; pogreške i preciznost analitičkih metoda. tijekom semestra ispitni rokovi
Test znanja 2 (21) Obuhvaća programski dio modula iz laboratorijskih metoda u mikrobiologiji hrane: uzimanje i priprema uzorka za mikrobiološku analizu; Tijek mikrobiološke pretrage namirnica; Brze metode mikrobioloških pretraga; Direktna identifikacija mikroorganizma iz uzorka; Interpretacija rezultata tijekom semestra ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Mikrobiološki standardi za namirnice (Mikrobiološki standardi za namirnice; mikrobiološke norme u nas i u svijetu (ISO norme, Hrvatske norme);
 2. Mikrobiološki standardi za namirnice; (HRN/ISO norme; algebarski i logaritamski račun u mikrobiologiji; mjerna nesigurnost)
 3. Akreditacija laboratorija
 4. Klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica
 5. Klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica (molekularne metode u mikrobiologiji namirnica)
 6. Klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica (statistička kontrola kakvoće; pogreške i preciznost analitičkih metoda)
 7. Dobra laboratorijska praksa (Uzorkovanje za mikrobiološku pretragu)
 8. Dobra laboratorijska praksa (Uzimanje uzoraka za mikrobiološku pretragu,
 9. Dobra laboratorijska praksa (Priprema uzoraka za mikrobiološku pretragu)
 10. Tijek mikrobiološke pretrage namirnica (ukupni broj bakterija, ukupni broj aerobnih sporogenih bakterija)
 11. Tijek mikrobiološke pretrage namirnica (Salmonella spp., Campylobacter spp., L. monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Enterobacteriaceae, E. coli)
 12. Tijek mikrobiološke pretrage namirnica (Clostridium perfringens, C. botulinum, sulfitreducirajuće klostridije)
 13. Tijek mikrobiološke pretrage namirnica - direktna identifikacija mikroorganizma iz uzorka; molekularne metode
 14. Tijek mikrobiološke pretrage namirnica – molekularne metode
 15. Interpretacija rezultata mikrobiološke pretrage namirnica

Obvezna literatura

 1. Codex alimentarius, official standards.
 2. HRN/ISO norme
 3. Duraković, S., Delaš, F., Stilinovć, B., Duraković, L. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica knjiga prva, Kugler, Zagreb
 4. Duraković, S., Delaš, F., Duraković, L. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica knjiga druga, Kugler, Zagreb
 5. Kozačinski, L., Cvrtila Fleck, Ž., Mioković, B., Njari, B., Filipović, I. (2012): Kontrola kakvoće i higijenske ispravnosti hrane. U: Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Ur. Kozačinski, L., B. Njari, Ž. Cvrtila Fleck. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Preporučena literatura

 1. Adams, M.R., M.O. Moss (2005): Food Microbiology. Second Edition. The Royal Society of Chemistry 2000.
 2. Huber, L. (2002): Good laboratory practice and current good manufacturing practice. Agilent Technologies, Germany
 3. EU direktiva 2073/2005
 4. Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu. 3. izmijenjeno izdanje. MPRRR. 2011
 5. Dostupna literatura u biblioteci Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Predmet Mikrobiologija hrane (Studij Prehrambene tehnologije; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmyera)
 • Predmet Mikrobiologija hrane (Studij za sanitarno inženjerstvo; Sveučilište u Rijeci – Medicinski fakultet - Sveučilišni studij diplomiranih sanitarnih inženjera

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.