Ispiši

Mikrobiologija i biotehnologija vina (157088)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uloga i značaj mikroorganizma u proizvodnji vina. Povijesna istraživanja vezana uz mikrobiologiju vina. Opis najznačajnijih mikrobnih grupa te pojedinih vrsta mikroorganizama koji imaju ulogu u proizvodnji vina. Fiziologija, biokemizam i genetika kvasca tijekom alkoholne fermentacije. Problematične fermentacije i njihovo pokretanje. Važnost i uloga bakterija mliječne kiseline i kvasca tijekom malolaktične i maloetanolne fermentacije. Opis i uloga mikroorganizama (kvasci, bakterije i aktinomicete) uzročnici kvarenja vina. Postupci selekcije kvasaca-tehnološke i kvalitativne odlike kvasaca u selekciji; selekcija bakterija mliječne kiseline. Biotehnološka proizvodnja starter kultura kvasaca i bakterija mliječne kiseline i njihova primjena u vinarijama. Mikrobna proizvodnja octa; proizvodnja enzima i imobiliziranih stanica koje se primjenjuju u proizvodnji vina.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 16
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 6

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente s najznačajnijim mikrobnim grupama alkoholne fermentacije, postupcima njihove selekcije i primjene u biotehnologiji vina.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe provode se u manjim skupinama kako bi se svakom studentu omogućilo sudjelovanje u praktičnom radu vezanim uz tehnike mikroskopiranja, pripreme različitih mikroskopskih preparata, metode izolacije i uzgoja mikroorganizama te postavljanja pokusa mikrofermentacija.
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti osnovne pojmove vezane uz ulogu i značaj mikroorganizama u proizvodnji vina te tijek alkoholne fermentacije,
opisati strukturu i funkciju tipične kvaščeve stanice,
navesti najznačajnije mikrobne skupine prisutne tijekom alkoholne fermentacije i post-fermentacijskih procesa te objasniti njihove međusobne interakcije,
razumjeti strukturu, funkciju i genetičko ustrojstvo kvaščeve stanice i najznačajnijih rodova bakterija mliječne kiseline,
navesti najznačajnije mikroorganizme kvarenja vina,
definirati problematične i zaustavljene fermentacije ,
razumjeti genetičke postupke selekcije kvasaca i bakterija mliječne kiseline i
prepoznati važnost autohtonih sojeva kvasaca i bakterija u isticanju tipičnosti vina.

Tjedni plan nastave

 1. Uloga i značaj mikroorganizma u proizvodnji vina-Povijesna istraživanja vezana uz mikrobiologiju vina, Značaj mikroorganizama u proizvodnji vina.
 2. Opis najznačajnijih vrsta mikroorganizama koji imaju ulogu u proizvodnji vina. Morfologija i klasifikacija bakterija, kvasca i plijesni koji su značajni u vinarstvu. Važnost i uloga plemenite plijesni u vinarstvu te fermentacija vina s plemenitom plijesni.
 3. Citologija kvasaca-Veličina, oblik i ustrojstvo stanica kvasaca-Građa i funkcija staničnih organela- transport tvari kroz membranu, ishrana kvasaca
 4. Važnost, uloga i biokemizam kvasca tijekom alkoholne fermentacije, genetika kvasaca -Rod Saccharomyces; biokemizmi razgradnje i transport šećera tijekom alkoholne fermentacije; ekspresija gena tijekom alkoholne fermentacije; genetski modificirani kvasci;
 5. Priprema nativnih preparata kvasca izoliranih iz alkoholne fermentacije, primjena selektivnih i diferencijalnih hranjivih podloga za praćenje mikrobnih populacija tijekom alkoholne fermentacije
 6. Problematične fermentacije - uzročnici i utvrđivanje uzroka usporenih i zaustavljenih fermentacija; postupci za pokretanje problematičnih fermentacija
 7. Uloga, značaj, biokemizam i genetika bakterija mliječne kiseline (BMK) i kvasca tijekom malolaktične i maloetanolne fermentacije-Rod Oenococcus. Rod Schizosaccharomyces. Ekspresija gena BMK tijekom malolaktične fermentacije. Primjena genetičkih metoda u poboljšanju BMK
 8. Priprema nativnih preparata kvasca uzročnika maloetanolne fermentacije. Diferencijalno bojanje bakterija mliječne kiseline.
 9. Mikroorganizmi uzročnici kvarenja vina – kvasaci roda -Brettanomyces, Pichia, Candida, Zygosaccharomyces; bakterije mliječne kiseline rodova- Lactobacillus, Pediococcus; octene bakterije- rodovi Bacillus, Streptomyces; cork taint
 10. Postupci za selekciju kvasaca - tehnološke i kvalitativne odlike kvasaca u selekciji; selekcija bakterija mliječne kiseline. Značaj primjene autohtonih sojeva kvasaca i bakterija u isticanju tipičnosti vina.
 11. Mikrofermentacije -Pokusi mikrofermentacija u laboratorijskim uvjetima i interpretacija rezultata
 12. Primjena kvasca i bakterija mliječne kiseline u vinarijama- Različite biotehnološke metode u proizvodnji starter kultura
 13. Biotehnološka primjene kvasaca i bakterija mliječne kiseline tijekom alkoholne fermentacije
 14. Proizvodnja enzima i imobiliziranih stanica koje se primjenjuju u proizvodnji
 15. Mikrobna proizvodnja octa- rodovi Acetobacter i Gluconobacter. Uvjeti potrebni za proizvodnju octa. Acetator. Bolesti i mane octa.

Obvezna literatura

 1. Grba,S.: Kvasci u biotehnološkoj proizvodnji, Plejada d.o.o., 2010.
 2. Fugelsang, K.C., Edwards, C.G.: Wine Microbiology, Kluwer Academic Publishers, 1997
 3. Fleet , G. H.: Wine Microbiology and Biotechnology Taylor and Frances Inc., 1993

Preporučena literatura

 1. Ribereau-Gayon, P, Dubourdieu, D., Doneche B.: The Handbook of Enology: Microbiology of Wine and Vinifications (Volume 1), John Wiley & Sons, 2000
 2. Carrascosa, A.V., Munoz, R., Gonzales, R. : Molecular Wine Microbiology, Elsevier Inc. 2011

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Introduction to Wine Microbiology, UC Davis, SAD

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.