Ispiši

Rasadničarstvo voćarskih kultura (169445)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul obrađuje suvremene postupke razmnožavanja voćaka i načine održavanja matičnih nasada za proizvodnju sadnica. Programski dijelovi modula su sljedeći:
- Razmnožavanje podloga voćaka:
- generativno razmnožavanje
- vegetativno razmnožavanje (klasičnim postupcima, mikropropagacija in vitro)
- Razmnožavanje sorata:
- autovegetativno (klasičnim postupcima, mikropropagacija in vitro)
- cijepljenjem
- Prednosti i nedostaci različitih načina razmnožavanja. Uporaba podloga i međupodloga. Uzroci nedovoljne kompatibilnosti podloge i plemke. Međusobni utjecaji podloge i plemenite sorte.
- Specifičnosti razmnožavanja pojedinih voćnih vrsta
- Kvaliteta sadnog materijala
Studenti se detaljno upoznavaju s postupcima razmnožavanja voćaka kao i s fiziološkim procesima interne regulacije i međudjelovanja hipobionta i epibionta. Modul omogućuje studentima osnovna znanja o suvremenim postupcima u proizvodnji voćnog reprodukcijskog materijala i kvaliteti sadnog materijala kao pretpostavci uspješne proizvodnje voća.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Laboratorijske vježbe: 28
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanje na nastavi i vježbama.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje i primjenu osnovnih metoda i načina proizvodnje kvalitetnih voćnih sadnica. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja za rad u proizvodnji uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu vježbi održat će se ukupno 28 sati u kojima će se detaljnije obraditi polmologija jezgričavih, koštičavih, lupinastih te jagodičastih vrsta. Također u sklopu terenske nastave planira se izlazak na voćnjak u pokušalištu Jazbina.
 • Seminari
  skupine od četiri studenata samostalno izrađuju i prezentiraju zadane teme vezane uz rasadničarsku proizvodnju 4 glavne skupine voćnih (jezgričave, koštičave, lupinaste, jagodaste) vrsta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i prepoznati kategorije sadnog materijala Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Prepoznati najvažnije metode razmnožavanja voćarskih kultura Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Opisati prednosti i nedostatke različitih načina razmnožavanja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Organizirati proizvodnju sadnog materijala u različitim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Opisati i provesti postupak razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit
Poznavati zakonsku regulativu vezanu za proizvodnju sadnog materijala Pismeni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima. Vođenje evidencije o dolasku studenata na nastavu. Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara.

Obveze studenta

Redovito prisustvovanje na nastavi i izvršavanje datih zadataka. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, vježbi i terenske nastave te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 70% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 60 2
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 60 2
Prisustvo na nastavi 10% 28 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni pisani ispit Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Seminarski rad Student izrađuje prezentaciju. Seminarski radovi rade se u skupinama od 3 do 5 studenata. Ocjenjuje se – kvaliteta sadržaja, timski rad, prezentacijske vještine i poznavanje obrađene teme, te izrada rada u skladu sa uputama i predaja rada u dogovorenom roku. 12. i 13. tjedan nastave u semestru Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i značenje rasadničarske proizvodnje, zakonske regulative
 2. Klasifikacija i organizacija rasadnika
 3. Proizvodnja matičnog sadnog materijala (matičnjaci) i klasifikacija sadnog materijala
 4. Generativno razmnožavanje
 5. Građa i karakteristika sjemena, klijanje i životni vijek sjemena
 6. Dormantnost sjemena i stratifikacija
 7. Vegetativno razmnožavanje (reznicama, grebenicama, izdancima, nagrtanjem) i tipovi reznica
 8. Metode cijepljenja, način spajanja i kompatibilnost podloge i plemke
 9. Karakteristike generativnih podloga
 10. Karakteristike vegetativnih podloga
 11. Razmnožavanje metodama in vitro
 12. Razmnožavanje biljaka kulturom meristema
 13. Tehnike cijepljenja te kvaliteta podloge i plemke
 14. Kontejnerska proizvodnje voćnih sadnice
 15. Čuvanje i pakiranje sadnog materijala

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije
 2. Hartmann, H.T., Kester,D.E., Davies, E.T. 1990. Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
 3. Faust, M. 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons. New York
 4. Wertheim, S.J. 1998. Rootstock Guide. ISBN 90-803462-2-5

Preporučena literatura

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 3. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 4. Mišić, P. 1984. Podloge voćaka. Nolit – Beograd.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.